Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 10/2011

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

01-12-2011 | Hoofdredactioneel

Werktijden: geld of gezondheid?
Bas Sorgdrager

01-12-2011 | Redactioneel

Twee kanten van flexibilisering
Cees Everaert

01-12-2011 | Onderzoek

Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur?
M.H.J. van Zwieten, I.L.D. Houtman, D.J. Klein Hesselink

01-12-2011 | VOOR DE PRAKTIJK

Bedrijfsarts en ploegendienst
T.M. Pa

01-12-2011 | BERICHTEN UIT HET NCVB

Onregelmatige diensten: Helpdeskvragen en beroepsziektemeldingen bij het NCvB
Teake Pal

01-12-2011 | VOOR DE PRAKTIJK

Chronobiologie en werktijden
M.P. Gerkema

01-12-2011 | ONDERZOEK

Het werken in ploegendienst op jongere leeftijd is geassocieerd met verhoogde langetermijncortisolwaarden en een verhoogde BMI
L. Manenschijn, F.H. de Jong, J.W. Koper, E.F.C. van Rossum, R.G.P.M. van Kruysbergen

01-12-2011 | OPINIE

Urenbeperking - wat is de norm?
W.C. Otto

01-12-2011 | COMMENTAAR

Urenbeperking kan participatie bevorderen
Y. Jansen

01-12-2011 | COMMENTAAR

Naar een nieuwe norm voor leven en werken…
Kanttekeningen bij een herziening van de standaard Verminderde arbeidsduur
C.A.W.M. Hertog

01-12-2011 | ONDERZOEK

Impact en omvang van afwijkende werktijden in Nederland
M.H.J. van Zwieten, D.J. Klein Hesselink, I.L.D. Houtman

01-12-2011 | BERICHTEN UIT HET NCVB

Preventie van lage rugklachten: alleen urenbeperking lijkt onvoldoende
Paul Kuijer, Jaap van Dieën, Henk van der Molen, Monique Frings-Dresen

01-12-2011 | VOOR U GELEZEN

VOOR U GELEZEN
Bas Sorgdrager

01-12-2011 | REFERAAT

Flexarbeid, goed voor de economie, slecht voor de geestelijke gezondheid
Jan-Willem Koten

01-12-2011 | OPINIE

Andere (werk)tijden
W. van Rhenen

01-12-2011 | COLUMN

Moe van veel werken? Werken geeft energie
Roos van Doornik

01-12-2011 | ARTS EN WET

‘Werkgever heeft actieve zorgplicht om burn-out te voorkomen’
Paternalistische brandweer
P. Willems

01-12-2011 | INTERVIEW

De regionale oplossing: de bedrijfsgezondheidsdienst
Ton Wilthagen
Cees Everaert, Bas Sorgdrager

01-12-2011 | TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR
Working hours: money or health?
Bas Sorgdrager

01-12-2011 | TBV IN OUTLINE

EDITORIAL
The two sides of flexibilisation
Cees Everaert

01-12-2011 | VERENIGINGSNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS

Recente publicaties