Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011

Uitgave 10/2011

Inhoudsopgave ( 21 Artikelen )

01-12-2011 | Hoofdredactioneel | Uitgave 10/2011

Werktijden: geld of gezondheid?

Bas Sorgdrager

01-12-2011 | Redactioneel | Uitgave 10/2011

Twee kanten van flexibilisering

Cees Everaert

01-12-2011 | Onderzoek | Uitgave 10/2011

Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur?

Drs. M.H.J. van Zwieten, Dr. I.L.D. Houtman, Dr. D.J. Klein Hesselink

01-12-2011 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 10/2011

Bedrijfsarts en ploegendienst

Dr. T.M. Pa

01-12-2011 | BERICHTEN UIT HET NCVB | Uitgave 10/2011

Onregelmatige diensten: Helpdeskvragen en beroepsziektemeldingen bij het NCvB

Teake Pal

01-12-2011 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 10/2011

Chronobiologie en werktijden

M.P. Gerkema

01-12-2011 | ONDERZOEK | Uitgave 10/2011

Het werken in ploegendienst op jongere leeftijd is geassocieerd met verhoogde langetermijncortisolwaarden en een verhoogde BMI

L. Manenschijn, F.H. de Jong, J.W. Koper, E.F.C. van Rossum, R.G.P.M. van Kruysbergen

01-12-2011 | OPINIE | Uitgave 10/2011

Urenbeperking - wat is de norm?

W.C. Otto

01-12-2011 | COMMENTAAR | Uitgave 10/2011

Urenbeperking kan participatie bevorderen

Drs. Y. Jansen

01-12-2011 | COMMENTAAR | Uitgave 10/2011

Naar een nieuwe norm voor leven en werken…

Kanttekeningen bij een herziening van de standaard Verminderde arbeidsduur
C.A.W.M. Hertog

01-12-2011 | ONDERZOEK | Uitgave 10/2011

Impact en omvang van afwijkende werktijden in Nederland

Drs. M.H.J. van Zwieten, Dr. D.J. Klein Hesselink, Dr. I.L.D. Houtman

01-12-2011 | BERICHTEN UIT HET NCVB | Uitgave 10/2011

Preventie van lage rugklachten: alleen urenbeperking lijkt onvoldoende

Paul Kuijer, Jaap van Dieën, Henk van der Molen, Monique Frings-Dresen

01-12-2011 | VOOR U GELEZEN | Uitgave 10/2011

VOOR U GELEZEN

Bas Sorgdrager

01-12-2011 | REFERAAT | Uitgave 10/2011

Flexarbeid, goed voor de economie, slecht voor de geestelijke gezondheid

Jan-Willem Koten

01-12-2011 | OPINIE | Uitgave 10/2011

Andere (werk)tijden

Dr. W. van Rhenen

01-12-2011 | COLUMN | Uitgave 10/2011

Moe van veel werken? Werken geeft energie

Roos van Doornik

01-12-2011 | ARTS EN WET | Uitgave 10/2011

‘Werkgever heeft actieve zorgplicht om burn-out te voorkomen’

Paternalistische brandweer
Mr. P. Willems

01-12-2011 | INTERVIEW | Uitgave 10/2011

De regionale oplossing: de bedrijfsgezondheidsdienst

Ton Wilthagen
Cees Everaert, Bas Sorgdrager

01-12-2011 | TBV IN OUTLINE | Uitgave 10/2011

LETTER FROM THE EDITOR

Working hours: money or health?
Bas Sorgdrager

01-12-2011 | TBV IN OUTLINE | Uitgave 10/2011

EDITORIAL

The two sides of flexibilisation
Cees Everaert

01-12-2011 | VERENIGINGSNIEUWS | Uitgave 10/2011

VERENIGINGSNIEUWS

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties