Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2009

Uitgave 10/2009

Inhoudsopgave ( 25 Artikelen )

01-10-2009 | Redactioneel | Uitgave 10/2009

Nanorisico's net zo onzichtbaar als nanodeeltjes

R. G. P. M. van Kruysbergen

01-10-2009 | Onderzoek | Uitgave 10/2009

Werken hangt samen met de kwaliteit van leven bij mensen met multiple sclerose

Dr. C. R. L. Boot, Dr. I. J. van den Broek-van Lieshout, Dr. J. W. J. van der Gulden

01-10-2009 | Referaat | Uitgave 10/2009

Een manier om vermijdbaar productiviteitsverlies te kwantificeren

I. A. K. Snels

01-10-2009 | Onderzoek | Uitgave 10/2009

Gemeten versus berekende maximale zuurstofopname: een wereld van verschil?

P. J. A. M. van Ooij, Dr. T. Takken, A. Houtkooper, Dr. R. A. van Hulst

01-10-2009 | Nieuws | Uitgave 10/2009

De ZwangerWijzer

01-10-2009 | Column | Uitgave 10/2009

Belangenvermeerdering?

Allard van der Beek

01-10-2009 | Arts en wet | Uitgave 10/2009

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg waarschuwt bedrijfsarts ten onrechte

R. A. Heida

01-10-2009 | Nieuws | Uitgave 10/2009

Pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk

01-10-2009 | Arts en wet | Uitgave 10/2009

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep Verzekeringsgeneeskundig protocol: dwingend voorschrift of hulpmiddel?

A. N. H. Weel

01-10-2009 | In memoriam | Uitgave 10/2009

In memoriam prof.dr. Klaus E. Malten (1920–2009), emeritus hoogleraar arbeidsdermatologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. D. P. Bruynzeel

01-10-2009 | Voor de praktijk | Uitgave 10/2009

Gezondheidsraad, arbeid en gezondheid

J. A. Knottnerus

01-10-2009 | Klinische arbeidsgeneeskunde | Uitgave 10/2009

Klinische arbeidsgeneeskunde: meer aandacht voor de factor arbeid in de kliniek

Dr. L. A. M. Elders, Drs. Gert van der Laan, Dr. Derk P. Bruynzeel, Dr. J. H. W. Bruins Slot

01-10-2009 | Interview | Uitgave 10/2009

‘Je wilt het schuim van de golven blijven zien’

Haije Wind, Fons Vernooy

01-10-2009 | Boekbespreking | Uitgave 10/2009

Allemaal mensen. Herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen in de (para)medische praktijk.

C. P. J. Everaert

01-10-2009 | Referaat | Uitgave 10/2009

Taakeisen en regelmogelijkheden beïnvloeden slaapkwaliteit en vermoeidheid

A. N. H. Weel

01-10-2009 | Referaat | Uitgave 10/2009

De vis wordt duur betaald

J. W. Koten

01-10-2009 | Referaat | Uitgave 10/2009

Meer health checkups, minder zorgkosten?

M. Suka, K. Yoshida, S. Matsuda

01-10-2009 | Congresverslag | Uitgave 10/2009

Tiende Gezondheidsraadlezing: Gezond aan het werk

André Weel

01-10-2009 | Voor u gelezen | Uitgave 10/2009

De ontwikkeling van een interventie gericht op werkhervatting voor de vangnetpopulatie

I. A. K. Snels

01-10-2009 | Berichten uit het NCVB | Uitgave 10/2009

Is werk de oorzaak van een cluster miskramen in een gezinsvervangend tehuis?

Dr. Teus Brand

01-10-2009 | TBV in outline | Uitgave 10/2009

Editorial

R. G. P. M. van Kruysbergen

01-10-2009 | TBV in outline | Uitgave 10/2009

Articles

C. R. L. Boot, I. van den Broek, J. W. J. van den Gulden

01-10-2009 | Agenda | Uitgave 10/2009

Agenda

01-10-2009 | Verenigingsnieuws | Uitgave 10/2009

NVAB

01-10-2009 | Verenigingsnieuws | Uitgave 10/2009

NVVG

Recente publicaties