Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 5/2016

Uitgave 5/2016

Inhoudsopgave ( 24 Artikelen )

01-11-2016 | Redactioneel | Uitgave 5/2016

Mensen met verward gedrag

Maarten van de Beek

01-11-2016 | Uitgave 5/2016

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Over geestelijke gezondheidszorg binnen een Wmo-kader

Tussen zorg en zelfredzaamheid
Jenny Boumans, Frank van Hoof, Aafje Knispel, Harry Michon, Sonja van Rooijen

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?

Tijdig serieus nemen en handelen, dát is het probleem
Arjan Widlak

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Op weg naar een duurzame aanpak op basis van preventie en zelfregie

Balans na één jaar aanjaagteam verwarde personen
Nic Vos de Wael

01-11-2016 | Signalement van het cbs | Uitgave 5/2016

Oudere mannen met deeltijdwerk hebben relatief vaak een arbeidshandicap

Hendrika Lautenbach

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

Passievrucht
Yvette Bommeljé, Jetske de Jong

01-11-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 5/2016

Hardop denken over beroepsregistratie

Jasmijn Lee Sack Fong

01-11-2016 | Schuldhulpverlening | Uitgave 5/2016

Gemeente Woerden werkt samen met inwoners aan financiële fitness

Co-creatie en schuldhulpverlening
Annejet Kerckhaert, Corina Kraan

01-11-2016 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 5/2016

Betrouwbare persoonsgegevens voor handhaving en hulpverlening

Krijgen waar je recht op hebt
Sylvia Kuilboer

01-11-2016 | Participatie | Uitgave 5/2016

Werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen

Combinatiedruk in de participatiesamenleving1
Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom

01-11-2016 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 5/2016

Kennis door contact

Anne van Delft

01-11-2016 | Sociale zekerheid | Uitgave 5/2016

Zijn gemeenten overprikkeld door nieuw verdeelmodel?

Bekostiging van de bijstand
Evert Jan Slootweg

01-11-2016 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 5/2016

WIJeindhoven: voorbij de tegenstelling

Gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid
Edith Smulders

01-11-2016 | Cliëntencolumn | Uitgave 5/2016

Wensen

Mark Verhoogt

01-11-2016 | Burgerparticipatie | Uitgave 5/2016

Bewoners in Arnhem beslissen mee over wijkbudget

Europees subsidieprogramma INTERREG NWE
Maaike Belder

01-11-2016 | Professionalisering | Uitgave 5/2016

Leiding geven aan professionals: soms wel doen

Reflectie op zelfsturende teams
Wil Verschoor

01-11-2016 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 5/2016

SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’

Mark Geers

01-11-2016 | Participatiewet | Uitgave 5/2016

Jongeren met arbeidsbeperking in de cocktail van het systeem

Kwetsbare jongeren in de knel
Else Roetering

01-11-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 5/2016

Verplicht gemotiveerd

Bob Meijs, Eric de Ree

01-11-2016 | Schuldhulpverlening | Uitgave 5/2016

Digitalisering vraagt financiële zelfredzaamheid

Houd rekening met de grenzen
Marion Weijers, Mieke Kerkhof

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Aan de slag met psychische aandoeningen

Werk als medicijn
Kim Reemer

01-11-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 5/2016

Een gezin, geen plan en ikzelf als regisseur

Hulp organiseren veroorzaakt overbelasting
Anna van Deth

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Dragen resource groepen bij aan meer eigen regie en zelfredzaamheid?

Steungroepen van naasten
Frits Bovenberg, Michel de Baan

Recente publicaties