Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 2/2017

Uitgave 2/2017

Inhoudsopgave ( 25 Artikelen )

01-04-2017 | Redactioneel | Uitgave 2/2017

Contract

Yvette Bommeljé

01-04-2017 | Uitgave 2/2017

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2017 | Handhaving | Uitgave 2/2017

Integrale handhaving in het sociale domein

Bevorderen spontane naleving van regels
Wilko Pelgrom, Janneke van Vugt

01-04-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 2/2017

Effectieve aanpak op basis van praktijkcasus in Twente

Fraude in de Wmo
Yvette Bommeljé

01-04-2017 | Cliëntencolumn | Uitgave 2/2017

Verwendag voor dakloze vrouwen

Joy Falkena

01-04-2017 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 2/2017

Verantwoord aanbesteden in het doelgroepenvervoer

Analyses en oplossingen
Julie Fijnje, Daan in ’t Veld, Koert van Buiren

01-04-2017 | Onderwijs | Uitgave 2/2017

De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden

Een rijkere taalomgeving in het gezin
Christine Clement, Annemarie Groot

01-04-2017 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 2/2017

De dobbelsteen op tafel?!

Jonneke Bolhaar

01-04-2017 | Werkloosheid | Uitgave 2/2017

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

Onderzoek
Judith Elshout

01-04-2017 | Signalement van het cbs | Uitgave 2/2017

Personen met een bijstandsuitkering

Lisanne van Koperen

01-04-2017 | Reflectie | Uitgave 2/2017

Hoe de weerstand tegen de systeemdominantie verschuift naar systeemallergie

Film I, Daniel Blake
Marcel van Druenen

01-04-2017 | Dak- en thuislozen | Uitgave 2/2017

Innovatief zorgprogramma voor dak- en thuislozen in en om Groningen

Mien Aigen Hoes
Farduw Wagenmakers

01-04-2017 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 2/2017

Inburgering

Mark Geers

01-04-2017 | City deal inclusieve stad | Uitgave 2/2017

City deal Leeuwarden: betere aanpak schulden en voorkomen beschermingsbewind

Armoede uit de kast
Tjalling Landman

01-04-2017 | Arbeidsmarkt | Uitgave 2/2017

Grensoverschrijdende samenwerking benut kansen in het buurland

Koepelproject Arbeidsmarkt Noord
Michiel Malewicz

01-04-2017 | Cliëntenparticipatie | Uitgave 2/2017

Cliëntenparticipatie: tot hier en nu verder

Schets van de nieuwe uitdagingen
Branko Hagen

01-04-2017 | Wisselcolumn | Uitgave 2/2017

Betaald gezelschap

Tom van Eijk

01-04-2017 | Wet- en regelgeving | Uitgave 2/2017

Dilemma in de jeugdketen: wel of geen gegevens delen?

Verwijsindex bijt privacy niet
Magdalena Magala, Maaike Roestenberg

01-04-2017 | Schuldhulpverlening | Uitgave 2/2017

Vroegsignalering bij schulden voorkomt neerwaartse spiraal

Nijmeegse aanpak: voorkomen is beter
Yvette Bommeljé, Maria Buur

01-04-2017 | Re-integratie | Uitgave 2/2017

Diagnose-instrumenten als hulpmiddel voor klantmanagers bij gemeenten

Ervaringen onderzocht
Annejet Kerckhaert, Linda Dominguez Alvarez

01-04-2017 | Wet- en regelgeving | Uitgave 2/2017

‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’

Behandeling klachten over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk
Annemarie Tuzgöl-Broekhoven

01-04-2017 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 2/2017

De decentralisatie gecentraliseerd

Hans Cratsborn

01-04-2017 | Arbeidsmarkt | Uitgave 2/2017

De vijf misverstanden over anoniem solliciteren

Nuancering in de discussie
Gregor Walz, Marcel Coenders

01-04-2017 | Sociale zekerheid | Uitgave 2/2017

De focus verschuift van individueel maatwerk naar groepsgewijze aanpak

Trendsignalering
Femke Bennenbroek, Marije Winkeler

01-04-2017 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 2/2017

Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

Kees van Uitert, Douwe Grijpstra

Recente publicaties