Skip to main content
Top

Nursing

Uitgave 6/2022

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

Redactioneel alexia

Professionaliseren

Alexia Hageman

Zorgfoto van de maand

Nergens thuis

kwetsbare ouderen

Mondzorg bij kwetsbare ouderen

Diane de Veld

obstipatie in de palliatieve fase

Zoeken naar de balans tussen regels en comfort

Jeroen Wapenaar

docenten verpleegkunde

Voor de klas

Nienke Berends

Nursing challenge

Urinestoma’s

Marlies Noordzij

Nursing challenge

BENZODIAZEPINEN

Linda de Graaf

Colofon

Uitgelicht

Recente publicaties