Skip to main content
Top

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Uitgave 3/2010

Inhoudsopgave (13 Artikelen)

Origineel artikel

Heupfracturen, van spoed naar goed: multidisciplinaire aanpak en patiëntgericht programma ter verbetering van zorg bij traumatische heupfractuur

H. P. Hu, A. A. Corsten, W. A. H. van der Stappen, A. J. Werre, Kremers-van de Hei, A. A. van de Poll, I. Cox, M. de Groen

Origineel artikel

Een vorstperiode van drie weken: analyse van gevolgen voor perifeer ziekenhuis en bruikbaarheid van triagesysteem

A. W. M. Stolwijk, A. van Wensen, M. A. A. van Hooft, J. M. Franken, M. P. Somford, L. van der Laan, D. I. Vos

Casus

Afgebroken K-draad tijdens schroefosteosynthese van collum femoris bij jonge patiënt

A. S. J. M. te Riele, A. H. W. Schiphorst, A. Pronk, E. J. Verleisdonk

Trauma in beeld

Pulserende zwelling op de slaap na stomp hoofdletsel

S. Klijn, E. Bosma

Nascholing

Botgenezing

T. J. Blokhuis

Dutch Trauma Publications Abroad

Internal fixation versus arthroplasty for displaced femoral neck fractures: what is the evidence?

Martin J. Heetveld, Cecilia Rogmark, Frede Frihagen, John Keating

Dutch Trauma Publications Abroad

Simple elbow dislocations: a systematic review of literature

Haan J de, Schep NWL, Tuinebreijer WE, Patka P, Hartog D den

Boekbespreking

Boekbespreking

M. P. Somford

Ingezonden

Ingezonden brief

M. van den Besselaar

Agenda

2010