Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2015

Uitgave 6/2015

Inhoudsopgave ( 17 Artikelen )

01-12-2015 | Redactioneel | Uitgave 6/2015

Hoe kunnen we dit voorkomen?

M.M. Boere-Boonekamp, A.J.F.M. Kerkhof

02-11-2015 | Uitgave 6/2015

Suïcidaliteit: gebruikelijke terminologie

A.F.M. Kerkhof

02-11-2015 | Uitgave 6/2015

Suïcidaal gedrag bij jongeren in Vlaanderen en Nederland: incidentie en belangrijkste risicofactoren

G. Portzky, S. Gijzen

05-11-2015 | Uitgave 6/2015

Psychosociale en psychiatrische factoren bij suïcidale jongeren

J.W. Meerdinkveldboom

09-11-2015 | Uitgave 6/2015

Child Suicide Review: audit in Nederland en België

L. Bijker, G. Portzky

06-11-2015 | Uitgave 6/2015

Hoe staan ZAT-leden tegenover het thema suïcidaliteit onder leerlingen en online training op dit gebied?

R. Ghoncheh, A.J.F.M. Kerkhof, H.M. Koot

17-11-2015 | Uitgave 6/2015

Een app voor jonge suïcidepogers: ontwikkeling en ervaringen in België

P. Beks

11-11-2015 | Uitgave 6/2015

Web-based suïcidepreventie

K. Pauwels, J. Mokkenstorm

11-11-2015 | Uitgave 6/2015

De jeugdgezondheidszorg en suïcidepreventie

E.J. de Wilde

09-11-2015 | Uitgave 6/2015

Gatekeepers in gesprek met suïcidale jongeren

M. Steendam

05-11-2015 | Uitgave 6/2015

Signaleren van suïcidaliteit bij jongeren met de VOZZ-vragenlijst

A. Huisman, N. Smits, A.J.F.M. Kerkhof

10-11-2015 | Uitgave 6/2015

CAP-J als hulpmiddel bij het signaleren van suïcidaliteit

W.W.M. Daamen, E.J. de Wilde

17-11-2015 | Uitgave 6/2015

Gezinsbehandeling van suïcidale jongeren: een casus

I. Rood

09-11-2015 | Uitgave 6/2015

Behandeling van suïcidaliteit bij jongeren

J.W. Meerdinkveldboom, A.J.F.M. Kerkhof

01-12-2015 | Uitgave 6/2015

SuNa: Suïcide(poging)Nazorg

M. Ferber

06-11-2015 | Uitgave 6/2015

De school en suïcide

C.J.M. Spee

05-11-2015 | Uitgave 6/2015

Jongeren als nabestaanden na zelfdoding van een gezinslid

M. van ’t Erve, R. Fiddelaers-Jaspers

Recente publicaties