Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2013

Uitgave 6/2013

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

01-12-2013 | Redactioneel | Uitgave 6/2013

Samen terugkijken, maar ook samen verder

Margot Kobussen

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Gaan we nog nabespreken?

Tevredenheid van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over de nabespreking van spreekuren
C. van Klei-van Kleffens, C.E.M. Bierbooms, J. Toet, R.B.J. Smit

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Waarom roken Turkse vrouwen in Nederland tijdens de zwangerschap?

J.E. Kist-van Holthe, S. Genç, H. Bleeker, R.A. HiraSing

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Jeugdinterventies: van kwantiteit naar kwaliteit

D. van Dale, T. Dunnink, L. Cloostermans, M.C. Zwikker

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen: JGZ-richtlijn: Preventie, opsporing en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming

M.M. Boere-Boonekamp, B.E. Sleuwen, L.A. van Vlimmeren, M.P. L’Hoir

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen: Documentatie en sociaaldemografische determinanten van de vaccinatiegraad bij 14-jarigen in Vlaanderen

K. Hoppenbrouwers, M. Roelants, H. Theeten, T. Lernout, T. Braekman, P. Van Damme

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen: De aanpak van ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs volgens M@ZL vanuit het perspectief van de scholen

Y.T.M. Vanneste, M.H.A. van de Loo, F.J.M. Feron, C.M.C. Rots-de Vries, I.A.M. van de Goor

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen: Verkenning van risicofactoren van omvangrijk ziekteverzuim in het basisonderwijs

Y.T.M. Vanneste, M.M.F. Dautzenberg, D.A.I. Groffen, I.A.M. van de Goor, F.J.M. Feron

Recente publicaties