Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Huisarts en wetenschap

Huisarts en wetenschap 7/2021

Uitgave 7/2021

Inhoudsopgave ( 28 Artikelen )

11-06-2021 | Redactioneel | Uitgave 7/2021

Abraham

Huisarts en wetenschap

15-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

De huisartsopleiding in Nederland is al 50 jaar een succesformule

Geurt Essers

27-05-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

EBM-onderwijs en leren van elkaar in de huisartsenpraktijk

Marie-Louise Bartelink, Lisanne Welink, Niels Beurskens, Petra van Peet, Roger Damoiseaux

01-07-2021 | Nieuws | Uitgave 7/2021

Nieuws

Huisarts en wetenschap

01-06-2021 | Onderzoek | Uitgave 7/2021

Wat leren aiossen van de landelijke kennistoets?

Sara Smulders

01-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

E-healthonderwijs is een nieuwe uitdaging voor de huisartsopleiding

Elisa Houwink, Niels Chavannes, Anneke Kramer

03-06-2021 | Nascholing | Uitgave 7/2021

Tips voor aiossen en opleiders over Leren van Samen Beslissen

Anouk Baghus, Angelique Timmerman, Esther Giroldi, Inge Henselmans, Jean Muris, Trudy van der Weijden

01-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

Onderzoek van medisch onderwijs onmisbaar voor goede opleiding

Roger Damoiseaux, Anneke Kramer, Nynke Scherpbier

07-06-2021 | Opinie | Uitgave 7/2021

Wat kunnen de medische vervolgopleidingen van elkaar leren?

Paul Brand

17-06-2021 | Nieuws | Uitgave 7/2021

Innovatie huisartsopleiding LUMC

Iris Meljes

02-06-2021 | Interview | Uitgave 7/2021

De opleidingsdriehoek in beeld

Frank van Wijck, Rick van Uum

05-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

De huisartsopleiding in een Europees perspectief

Roger Damoiseaux, Nele Michels, Nynke Scherpbier

29-05-2021 | Interview | Uitgave 7/2021

De SBOH is meer dan alleen de werkgever van de aios

Patrick Marx

07-06-2021 | Opinie | Uitgave 7/2021

Een academische houding moet je leren

Jean Muris, Roger Damoiseaux

11-06-2021 | Interview | Uitgave 7/2021

LHV, InEen en NHG willen meedenken over verbeteren curriculum huisartsopleiding

Patrick Marx

17-06-2021 | Nieuws | Uitgave 7/2021

Naar een inclusieve huisartsopleiding

Nathanja van Moppes

26-05-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

‘Wie is daar?’ Over professionele identiteitsvorming van de aios

Pieter Barnhoorn, Mario Veen

05-06-2021 | Opinie | Uitgave 7/2021

Medisch leiderschap als fundament van de opleiding

Claire Loots, Judy Van Es, Marco Philipoom, Jettie Bont

01-07-2021 | Nieuws | Uitgave 7/2021

Empathie van de huisarts in wording

Raissa Derckx

12-06-2021 | Column | Uitgave 7/2021

Ontwrichting van het 50e levensjaar

Huisarts en wetenschap

02-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

Observatie in de opleidingspraktijk

Chris Rietmeijer

12-06-2021 | Opinie | Uitgave 7/2021

Handig worden, vaardig blijven!

Ria Jochemsen-van der Leeuw

27-05-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

Een-op-een opleiden is een kwestie van vertrouwen

Agnes Diemers, Peter Boendermaker

27-05-2021 | Opinie | Uitgave 7/2021

Intraprofessioneel opleiden in de zorg voor het acuut zieke kind noodzakelijk

Rosalin van Schie, Paul Voorhoeve, Anne van Tuijl, Nynke Scherpbier, Ester Coolen, Bart Thoonen

12-06-2021 | Beschouwing | Uitgave 7/2021

Waartoe leiden wij op?

Marije van Braak, Gert Biesta, Mario Veen

01-07-2021 | Column | Uitgave 7/2021

Ontwrichting van het 50e levensjaar

Huisarts en Wetenschap

01-07-2021 | Nieuws | Uitgave 7/2021

Nieuws

Huisarts en wetenschap

01-07-2021 | Column | Uitgave 7/2021

Ontwrichting van het 50e levensjaar

Huisarts en wetenschap

Recente publicaties