Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Huisarts en wetenschap

Huisarts en wetenschap 7/2015

Uitgave 7/2015

Inhoudsopgave ( 30 Artikelen )

01-07-2015 | Redactioneel | Uitgave 7/2015

N = 84.496

Hans van der Wouden

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Hoogrisicopatiënt vaker op de huisartsenpost met griep

Jurgen Damen

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Bent u uw broeders hoeder?

Marianne Dees

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Proactieve huisartsenzorg bij kwetsbare ouderen niet kosteneffectief

Chris Walinga

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Kwaliteit van de huisartsenzorg niet aantoonbaar van invloed op sterfte

Tjerk Wiersma

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Meer begrip voor relatie tussen arts en patiënt

Tjerk Wiersma

01-07-2015 | Journaal | Uitgave 7/2015

Mindfulness ook voor slaapstoornissen

Bèr Pleumeekers

01-07-2015 | Onderzoek | Uitgave 7/2015

Minder antidepressivavoorschriften na richtlijntoepassing

dr. Gerdien Franx, dr. Jochanan Huyser, Jan Koetsenruijter, prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis, prof.dr. Peter Verhaak, prof.dr. Richard Grol, prof.dr. Michel Wensing

01-07-2015 | Praktische epidemiologie | Uitgave 7/2015

Tests: voorafkans, achterafkans en likelihood ratio

dr. Pieter van den Berg

01-07-2015 | Onderzoek | Uitgave 7/2015

Niet-herkend hartfalen bij ouderen met kortademigheid

Evelien van Riet, Arno Hoes, Alexander Limburg, Marcel Landman, Henk van der Hoeven, Frans Rutten

01-07-2015 | Beschouwing | Uitgave 7/2015

Frequente bezoekers: hoe vaak, wie en waarom?

dr. Frans Smits

01-07-2015 | Beschouwing | Uitgave 7/2015

ADHD-medicatie, meer en langduriger gebruikt

dr. Els van den Ban

01-07-2015 | In memoriam | Uitgave 7/2015

In Memoriam Ruut de Melker

Niek de Wit, Roger Damoiseaux

01-07-2015 | Commentaar | Uitgave 7/2015

Meer aandacht voor diagnostiek en medicatie bij ADHD

dr. Marjolein Luman, dr. Patrick de Zeeuw

01-07-2015 | (ver)stand van zaken | Uitgave 7/2015

Diagnostiek van longembolie

Annelieke Kingma

01-07-2015 | Huisartsenzorg in cijfers | Uitgave 7/2015

Zorggebruik bij multimorbiditeit

François Schellevis, Petra Hopman, Marianne Heins, Mieke Rijken

01-07-2015 | Nascholing | Uitgave 7/2015

Gedragsproblemen bij jonge kinderen

dr. Lieke Hassink-Franke, dr. Marian Oud, Martin Beeres

01-07-2015 | Intermezzo | Uitgave 7/2015

Druk

Ferdinand Schreuder

01-07-2015 | Nascholing | Uitgave 7/2015

Oplossingsgerichte therapie voor huisarts en POH-ggz

Remke van Staveren

01-07-2015 | Casuistiek | Uitgave 7/2015

Guillan-barrésyndroom

Siri Visser

01-07-2015 | Klinische les | Uitgave 7/2015

Hypothyreoïdie na stoppen met roken

Froukje Boukes, dr. Tjerk Wiersma, dr. Jan Willem Elte

01-07-2015 | Kennistoets | Uitgave 7/2015

Kennistoets: vragen

Bohn Stafleu van Loghum

01-07-2015 | Spreekuur | Uitgave 7/2015

Pijn op de borst

Robert Willemsen

01-07-2015 | Spreekuur | Uitgave 7/2015

Een positieve chlamydiatest

prof.dr. Jan van Bergen

01-07-2015 | Cats | Uitgave 7/2015

Schouderinjectie, echogeleid of niet?

Nadia Spit, dr. Marco Blanker

01-07-2015 | Pearls | Uitgave 7/2015

Geen hormonen tegen cardiovasculaire ziekten

dr. Bouwe Krijthe, dr. Bèr Pleumeekers

01-07-2015 | Boekbespreking | Uitgave 7/2015

Diagnostiek van het bewegingsapparaat

Verhagen A, Alessie J. Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2014. 178 pagina’s. € 37,50. ISBN 978-90-3680-7609.
Wilma Spinnewijn

01-07-2015 | Boekbespreking | Uitgave 7/2015

Kwaliteit Academische HuisartsenPraktijken

Bleeker JMC. Development of a quality instrument for Dutch academic general practices. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2014 [proefschrift]. ISBN 978-94-6108-864-2.
Annet Sollie

01-07-2015 | Boekbespreking | Uitgave 7/2015

De dokter en de dood

Van Zuylen L, Van der Heide A, Van de Vathorst S, Geijteman E, redactie. De dokter en de dood. Optimale zorg in de laatste levensfase. Leusden: Diagnosis Uitgevers, 2014. 320 pagina’s, € 35. ISBN 978-94-91969-02-7.
Arre Bekkering

01-07-2015 | Kennistoets Antwoorden | Uitgave 7/2015

Kennistoets: antwoorden

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties