Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Geron

Geron 2/2016

Uitgave 2/2016

Inhoudsopgave ( 27 Artikelen )

01-06-2016 | Redactioneel | Uitgave 2/2016

De belangenbehartiging van ouderen

Toon Verlaan, Ria Wijnen

01-06-2016 | Thema | Uitgave 2/2016

Belangenbehartiging van Nederlandse ouderen

Ria Wijnen, Toon Verlaan

01-06-2016 | Thema | Uitgave 2/2016

De evolutie van de inspraak van ouderen in Vlaanderen

Mie Moerenhout

01-06-2016 | Thema | Uitgave 2/2016

Ouderenpanels een blijvertje!

Betty Meyboom- de Jong

01-06-2016 | Thema | Uitgave 2/2016

Diversiteit is onze kracht

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
Jeanny Vreeswijk-manusiwa, Lucia Lameiro

01-06-2016 | Gerōngrafiek | Uitgave 2/2016

Lidmaatschap van een vakbond onder ouderen in Europa

Hanna van solinge

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Familieleven na je vijftigste

Dimitri Mortelmans, Inge Pasteels

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

DemenTalent: Talentvolle vrijwilligers met dementie

Daphne Mensink

01-06-2016 | Column | Uitgave 2/2016

Belangen belangenverdedigers verdedigen

Guy Tegenbos

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Sociaal werkers en het welzijn van ouderen

Joske Vis

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Het vrijwilligerswerk bij zestigplussers: een focus op context

Sarah Dury

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Ouderen worden ondergewaardeerd door werkgevers

Raymond Montizaan, Didier Fouarge, Andries de Grip

01-06-2016 | Gesignaleerd | Uitgave 2/2016

De dag door met dementie: helder handboek voor iedereen

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Het (on)vrijwillig vroege einde van de loopbaan

Gerrard Boot

01-06-2016 | Gesignaleerd | Uitgave 2/2016

Happy Ageing voor beginners: handleiding om gelukkig oud te worden

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2016 | Column | Uitgave 2/2016

Een rugzak tegen de verveling

Joep Dohmen

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

We kijken of je het dagelijks en psychosociaal functioneren van mensen kunt verbeteren

Ruud Kempen
Ria Wijnen, Toon Verlaan

01-06-2016 | Gesignaleerd | Uitgave 2/2016

Ik heb dementie: 50 openhartige brieven met tips voor een beter leven

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Internet als hulpmiddel ter vermindering van depressieve symptomen

Lisa Klinkenberg

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Samen sporten in de buitenlucht

Leonie Everts, Toon Verlaan

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Levensvragen horen bij goede (ouderen)zorg

Het bijzondere weer gewoon
Christien Begemann, Mariëlle Cuijpers

01-06-2016 | Boekbespreking | Uitgave 2/2016

De omgeving dicteert de leefstijl!

Ria Wijnen

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

De revitalisering van serviceflats

Kansen voor een oud concept in een nieuw jasje
Tineke Lupi

01-06-2016 | Gedicht | Uitgave 2/2016

Ruimtevaart

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

Het verzorgingshuis, achterhaald concept of nieuw en betaalbaar woonproduct?

Ellen Olde Bijvank

01-06-2016 | Gesignaleerd | Uitgave 2/2016

Congres Expeditie Begonia, de reis gaat verder

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

De relaties tussen informele en formele hulpverleners in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen

Marianne Jacobs

Recente publicaties