Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

Geron 2/2016
Geron

Uitgave 2/2016

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (27 Artikelen)

01-06-2016 | Redactioneel

De belangenbehartiging van ouderen
Toon Verlaan, Ria Wijnen

01-06-2016 | Thema

Belangenbehartiging van Nederlandse ouderen
Ria Wijnen, Toon Verlaan

01-06-2016 | Thema

De evolutie van de inspraak van ouderen in Vlaanderen
Mie Moerenhout

01-06-2016 | Thema

Ouderenpanels een blijvertje!
Betty Meyboom- de Jong

01-06-2016 | Thema

Diversiteit is onze kracht
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
Jeanny Vreeswijk-manusiwa, Lucia Lameiro

01-06-2016 | Gerōngrafiek

Lidmaatschap van een vakbond onder ouderen in Europa
Hanna van solinge

01-06-2016

Familieleven na je vijftigste
Dimitri Mortelmans, Inge Pasteels

01-06-2016

DemenTalent: Talentvolle vrijwilligers met dementie
Daphne Mensink

01-06-2016 | Column

Belangen belangenverdedigers verdedigen
Guy Tegenbos

01-06-2016

Sociaal werkers en het welzijn van ouderen
Joske Vis

01-06-2016

Het vrijwilligerswerk bij zestigplussers: een focus op context
Sarah Dury

01-06-2016

Ouderen worden ondergewaardeerd door werkgevers
Raymond Montizaan, Didier Fouarge, Andries de Grip

01-06-2016 | Gesignaleerd

De dag door met dementie: helder handboek voor iedereen

01-06-2016

Het (on)vrijwillig vroege einde van de loopbaan
Gerrard Boot

01-06-2016 | Gesignaleerd

Happy Ageing voor beginners: handleiding om gelukkig oud te worden

01-06-2016 | Column

Een rugzak tegen de verveling
Joep Dohmen

01-06-2016

We kijken of je het dagelijks en psychosociaal functioneren van mensen kunt verbeteren
Ruud Kempen
Ria Wijnen, Toon Verlaan

01-06-2016 | Gesignaleerd

Ik heb dementie: 50 openhartige brieven met tips voor een beter leven

01-06-2016

Internet als hulpmiddel ter vermindering van depressieve symptomen
Lisa Klinkenberg

01-06-2016

Samen sporten in de buitenlucht
Leonie Everts, Toon Verlaan

01-06-2016

Levensvragen horen bij goede (ouderen)zorg
Het bijzondere weer gewoon
Christien Begemann, Mariëlle Cuijpers

01-06-2016 | Boekbespreking

De omgeving dicteert de leefstijl!
Ria Wijnen

01-06-2016

De revitalisering van serviceflats
Kansen voor een oud concept in een nieuw jasje
Tineke Lupi

01-06-2016 | Gedicht

Ruimtevaart

01-06-2016

Het verzorgingshuis, achterhaald concept of nieuw en betaalbaar woonproduct?
Ellen Olde Bijvank

01-06-2016 | Gesignaleerd

Congres Expeditie Begonia, de reis gaat verder

01-06-2016

De relaties tussen informele en formele hulpverleners in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen
Marianne Jacobs

Recente publicaties