Skip to main content
main-content

Alles over eetstoornissen

Een selectie van vakinformatie over eetstoornissen uit BSL Psychologie Totaal:

Boeken

Nieuws

E-learnings/kennistoets

Artikelen

01-04-2017 | In gesprek met | Uitgave 3/2017

‘Zeventig procent van alle patiënten met een eetstoornis is geholpen met CBT-E’

Eetstoornissen zijn lastig te behandelen, maar de Amsterdamse kliniek Novarum boekt goede resultaten met CBT-E. Deze therapievorm is ontwikkeld door Christopher Fairburn, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Oxford.

01-04-2017 | In gesprek met | Uitgave 3/2017

Elske van den Berg:‘Wij zijn zeer tevreden over CBT-E’

In 2015 nam Novarum een rigoureuze beslissing: van de ene op de andere dag stapte het behandelcentrum over op de behandelmethode CBT-E voor eetstoornissen. ‘Een prima beslissing’, zo concludeert klinisch psycholoog en directeur behandelzaken Elske …

01-12-2016 | Uitgave 4/2016

99gram.nl

Jongeren worstelen vaak alléén met hun eetproblemen. Zij durven niet om hulp te vragen, uit schaamte voor eetbuien of voor hun gewicht. De omgeving signaleert eetproblemen vaak niet, met name wanneer er geen sterke toename of afname is in gewicht.

01-02-2016 | Gesignaleerd | Uitgave 1/2016

Begrip voor eetstoornis dankzij virtual reality bril

Voor veel naasten van mensen met eetstoornissen is het moeilijk te begrijpen dat eten zo moeilijk en eng is geworden, of juist is veranderd in een obsessie. Om vrienden, familie en behandelaren meer inzicht te geven in wat er in het hoofd van …

01-09-2015 | Artikelen | Uitgave 5/2015

De behandeling van eetstoornissen bij kinderen en adolescenten

Net als bij volwassenen komen eetstoornissen bij jongeren in vergelijking met andere psychiatrische klachten relatief weinig voor. Het zijn stoornissen die voor de patiënt en zijn omgeving ernstig ontwrichtend kunnen zijn en soms zelfs klinische beha…

01-09-2015 | Artikelen | Uitgave 5/2015

De relatie tussen het onderdrukken van emoties en eetstoornissen

In welke mate hangen emotie-eten, boulimia nervosa en anorexia nervosa samen met het onderdrukken van emoties? Daarvoor werden in het hier beschreven onderzoek de volgende groepen vergeleken: 32 mensen met anorexia nervosa, 32 met boulimia nervosa, 4…

01-08-2015 | Opinie | Uitgave 4/2015

Houd eetstoornis NAO in de GGZ

De vergoeding en daarmee de professionele behandeling van de eetstoornis NAO staan onder druk. Eind 2014 adviseerde het Zorginstituut Nederland de minister om met uitzondering van de psychotische stoornis NAO de ‘restcategorie NAO’ (in de DSM-5 voort…

01-06-2015 | Uitgave 3/2015

Eetstoornissen: motiveringsstrategieën voor herstel

Gemiddeld duurt het maar liefst 7,5 jaar voordat eetstoornispatiënten een keerpunt ervaren waarbij ze gemotiveerd worden om te herstellen. Zijn deze patiënten in een eerder stadium te motiveren en welke motiveringsstrategieën kunnen daarbij toegepast…

01-04-2015 | Nieuws | Uitgave 2/2015

Goed voorbeeld van professionals

Bijna de helft van de bevolking heeft ooit een psychische aandoening gehad. Logischerwijs betekent dit dat ook een deel van de psychologen, psychotherapeuten en psychiaters met dezelfde problemen te maken krijgt. Dat constateert journalist Aliëtte Jo…

01-03-2015 | Artikelen | Uitgave 2/2015

Anorexia nervosa: een integratief behandelmodel

Anorexia nervosa (AN) is een ziekte met een sombere prognose en een grote impact op het leven van een individu en diens omgeving. Ondanks de grote diversiteit aan behandelvormen blijft de behandeling van AN gekenmerkt door een beperkte empirische bas…

01-01-2012 | Uitgave 1/2012

Een bijzondere casus (serie): EMDR-behandeling van vroegkinderlijke trauma’s bij een cliënte met een eetstoornis

Onveilige hechting en vroegkinderlijke trauma’s liggen aan de basis van veel problemen die onze cliënten ervaren in hun dagelijkse leven en zij leiden tot disfunctionele gedachten- en gedragspa

Internationale artikelen

Voordelen BSL Psychologie Totaal

Met een BSL Psychologie Totaal abonnement krijgt u toegang tot:

Check meer bestelinformatie in de BSL Shop >> BSL Psychologie Totaal

Beeldrechten