Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-05-2018

Migratie en ontwikkeling

Inleiding op het themanummer

Auteurs: Gonneke W. J. M. Stevens, Helma M. Y. Koomen, Marca H. W. Geeraets, Nanda N. J. Lambregts-Rommelse

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2018

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN
In dit themanummer van Kind en Adolescent staat de ontwikkeling van jeugdigen met een migratieachtergrond in Nederland en Vlaanderen centraal. Achtergronden van de ontwikkeling van internaliserend en externaliserend probleemgedrag, het psychosociaal welbevinden en psychotische ervaringen van jeugdigen met diverse migratieachtergronden worden gepresenteerd, evenals een overzicht van het empirisch onderzoek op dit gebied (Adriaanse, Van Domburgh, Hoek, Susser, Doreleijers en Veling; De Haene en Derluyn; Stevens). Bovendien is er in dit themanummer op verschillende manieren aandacht voor de mate waarin de gezinscontext bijdraagt aan de ontwikkeling van jeugdigen met een migratieachtergrond (De Haene en Derluyn; Prevoo en Tamis-LeMonda). Ten slotte wordt ingegaan op de hulpverlening aan diverse migrantengroeperingen. Wat zijn aandachtspunten voor hulpverleners die werken met vluchtelingenkinderen (De Haene en Derluyn)? In hoeverre is een bestaande ouderinterventie voor de aanpak van gedragsproblemen bij kinderen (Incredible Years) even effectief voor ouders met als zonder een achtergrond van migratie (Leijten, Menting, Wijngaards-de Meij, Raaijmakers, Matthys en Orobio de Castro)? Is er sprake van ondervertegenwoordiging in de jeugdhulp van jeugdigen met een migratieachtergrond in Nederland, en zo ja, hoe kan deze worden verklaard (Verhulp, Stevens en Vollebergh)?
In nagenoeg alle artikelen van dit themanummer worden inzichten uit meerdere empirische onderzoeken gecombineerd. Dit gebeurt door het systematisch bespreken van de wetenschappelijke literatuur op een bepaald gebied (De Haene en Derluyn; Prevoo en Tamis-LeMonda; Stevens), door het combineren van data afkomstig uit meerdere kleine onderzoeken in één omvangrijke analyse (Leijten en collega’s), of door het werk gepubliceerd in verschillende internationale artikelen te combineren in één overzichtsartikel (Verhulp en collega’s). Door deze aanpak geven de artikelen tezamen een goed beeld van de staat van het migratieonderzoek in Nederland en Vlaanderen, al pretenderen we met dit themanummer geenszins een compleet overzicht te geven van het totale aanbod aan onderzoek op dit gebied.
Verschillende centrale thema’s komen – expliciet of impliciet – terug in alle artikelen in dit themanummer. Allereerst de twee contrasterende perspectieven op migratie, namelijk de mate waarin jeugdigen met een migratieachtergrond primair gezien moeten worden als een groep die te maken heeft met allerlei stressoren in hun leven (het stressperspectief op migratie) dan wel als een bijzonder veerkrachtige groep mensen (het veerkrachtsperspectief op migratie). Deze twee perspectieven op migratie worden nader besproken en onderzocht in het artikel van Stevens. De Haene en Derluyn werken in hun bijdrage aan het themanummer verschillende punten van kritiek op het stressperspectief op migratie uit, terwijl er in de andere bijdragen vaak impliciet of expliciet uitgegaan wordt van het stressperspectief op migratie.
Daarnaast worden in alle artikelen drie min of meer vergelijkbare processen benoemd die kunnen dienen als verklaringen voor verschillen tussen jeugdigen met en zonder een migratieachtergrond wat betreft psychische problemen, psychosociaal welzijn, psychotische ervaringen, de opvoedingscontext en de aanpak/effectiviteit van de hulpverlening. Ten eerste wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van jeugdigen met een migratieachtergrond beïnvloed wordt door relevante processen in het land van oorsprong. Migranten hebben verschillende culturele achtergronden en deze kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de opvoedingscontext en het gedrag van jeugdigen. In dit kader wordt eveneens ingegaan op de mogelijk negatieve gevolgen van grote culturele verschillen tussen het land van oorsprong en het land waarin jeugdigen opgroeien (en vaak geboren zijn). Ook andere kenmerken van het land van oorsprong kunnen echter relevant zijn voor de ontwikkeling van jeugdigen met een migratieachtergrond, waarbij het meest in het oog springt of er sprake is van een oorlogssituatie in het land van oorsprong.
Bovendien zijn processen in het land waarin jeugdigen met een migratieachtergrond opgroeien waarschijnlijk relevant voor de ontwikkeling van deze jeugdigen. Hierbinnen worden vaak twee processen onderscheiden: het proces van migratie en de positie van migranten in de huidige maatschappij als etnische minderheid. Wat betreft het proces van migratie gaat het onder andere om moeilijkheden die de ouders van deze kinderen mogelijk ondervonden hebben bij het opbouwen van een leven in een ander land, zoals het leren van een nieuwe taal en de aanpassing aan nieuwe waarden, normen en gebruiken. Aangezien kinderen vaker positiever zijn over de waarden, normen en gebruiken van het ontvangende land dan hun ouders kunnen intergenerationele conflicten ontstaan. Wat betreft de positie in de huidige maatschappij als etnische minderheid worden veelal de confrontatie met vooroordelen en discriminatie genoemd, die zowel economische als psychologische effecten op het leven van migranten kunnen hebben. Positieve gevolgen van migratie komen eveneens aan bod, zoals de hoge mate van onderlinge sociale steun binnen de etnische groep ten gevolge van migratie en de hoge (academische) aspiraties van jeugdigen met een migratieachtergrond.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy Accare GGZ collective

Metagegevens
Titel
Migratie en ontwikkeling
Inleiding op het themanummer
Auteurs
Gonneke W. J. M. Stevens
Helma M. Y. Koomen
Marca H. W. Geeraets
Nanda N. J. Lambregts-Rommelse
Publicatiedatum
01-05-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-0168-9

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Kind en adolescent 2/2018 Naar de uitgave