Skip to main content
main-content

Over dit boek

Zorgcategorie: CVA-patiënt Setting: Algemeen ziekenhuis, afdeling neurologoe Korte inhoud: Mevrouw Teunissen is een oudere dame die onverwacht opgenomen moet worden omdat ze een hersenbloeding heeft gehad, is gevallen en haar heup heeft gebroken. Vóór haar ziekenhuisopname woonde ze nog in haar eigen huis en vervulde ze een rol in het leven van haar kleinkinderen die graag bij haar kwamen voor een 'luisterend oor'. Van de ene op de andere dag is ze een zieke, gehandicapte vrouw geworden die nauwelijks meer kan communiceren. Haar dochter Loes, die in de thuissituatie al enige mantelzorg verleende, is haar contactpersoon en wettelijk vertegenwoordiger, zoals dat officieel heet.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Casus Mevrouw Teunissen

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Casus Mevrouw Teunissen

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Oriëntatie op de casus

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Oriëntatie op de casus

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Planning van de casus

Voorwerk

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 1: Opeens ziek en afhankelijk

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 2: Communicatie, de sleutel tot begrip

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 3: Gevallen en in de war

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 4: EVV-er… belangenbehartiger van de zorgvrager

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 5: Basiszorg centraal

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 6: Tillen en verplaatsen van een zorgvrager

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 7: Eten en drinken

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 8: Complicaties bij immobiliteit

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 9: Bekwaam is bevoegd

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 10: Verpleegtechnische handelingen

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 11: Sterven en rouw

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Leertaak 12: De Klachtenbrief

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Evaluatie van de casus

2002 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Evaluatie van de casus

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Nawerk

Meer informatie