Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Zorgcategorie: CVA-patiënt Setting: Algemeen ziekenhuis, afdeling neurologoe Korte inhoud: Mevrouw Teunissen is een oudere dame die onverwacht opgenomen moet worden omdat ze een hersenbloeding heeft gehad, is gevallen en haar heup heeft gebroken. Vóór haar ziekenhuisopname woonde ze nog in haar eigen huis en vervulde ze een rol in het leven van haar kleinkinderen die graag bij haar kwamen voor een 'luisterend oor'. Van de ene op de andere dag is ze een zieke, gehandicapte vrouw geworden die nauwelijks meer kan communiceren. Haar dochter Loes, die in de thuissituatie al enige mantelzorg verleende, is haar contactpersoon en wettelijk vertegenwoordiger, zoals dat officieel heet.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Casus Mevrouw Teunissen

Casus Mevrouw Teunissen

Samenvatting
Mevrouw Teunissen is 78 jaar en woont in een herenhuis aan de rand van een middelgrote stad in het centrum van het land. Sinds drie jaar is ze weduwe. Mevrouw Teunissen heeft een dochter Loes (48 jaar), schoonzoon Martijn en twee kleindochters Tanja en Rebecca (23 en 20 jaar).
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Oriëntatie op de casus

Oriëntatie op de casus

Samenvatting
Mevrouw Teunissen en haar dochter Loes zijn de hoofdpersonen uit de casus die voor je ligt. Mevrouw Teunissen is een oudere dame die onverwacht opgenomen moet worden omdat ze een hersen- bloeding heeft gehad, gevallen is en haar heup heeft gebroken.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Planning van de casus

Voorwerk

Leertaak 1: Opeens ziek en afhankelijk

Samenvatting
Mevrouw Teunissen is 78 jaar en woont in een herenhuis aan de rand van een middelgrote stad in het centrum van het land. Sinds drie jaar is ze weduwe. Haar man was als psychiater verbonden aan de RIAGG en had een eigen praktijk aan huis. Mevrouw regelde de afspraken en deed de administratie van de eigen prak- tijk en zij combineerde dit met het opvoeden van hun dochter Loes. Na het over- lijden van haar man, weigerde zij de meeste hulp die haar werd aangeboden. ‘Ik red mij zelf wel!’ riep ze altijd. En toen kwam het moment dat ze ziek werd en haar lichaam haar genadeloos in de steek liet.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 2: Communicatie, de sleutel tot begrip

Samenvatting
Mevrouw Teunissen ligt doodstil in bed, haar ogen kijken angstig. Mevrouw probeert iets te zeggen tegen Loes, maar er komen geen woorden uit haar mond, alleen een brabbelend geluid. Af en toe ‘trekt’ mevrouw met haar gezicht en Loes heeft daardoor de indruk dat haar moeder veel pijn heeft.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 3: Gevallen en in de war

Samenvatting
Mevrouw Teunissen wordt via de Spoedeisende Hulp opgenomen op afdeling Orthopedie, omdat uit röntgenfoto’s blijkt dat ze haar heup heeft gebroken. Ze maakt een bange indruk en ze kan nauwelijks uit haar woorden komen. Na een kort opnamegesprek met Loes wordt mevrouw Teunissen meteen geopereerd. Het blijkt dat ze naast de heupfractuur ook een hersenbloeding (CVA) heeft gehad in de linker hersenhelft, met als gevolgen een halfzijdige verlamming rechts en een spraakstoornis (afasie).
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 4: EVV-er… belangenbehartiger van de zorgvrager

Samenvatting
Lida is de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er) van mevrouw Teu- nissen. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en continuїteit van zorg. Lida zal Loes volledig op de hoogte houden van alle afspraken die er tot nu toe zijn ge- maakt en welke informatie de arts tot nu heeft gegeven. Deze verpleegkundige onderhoudt als belangenbehartiger van de zorgvrager contacten met andere dis- ciplines en bespreekt de inhoud van de verpleging met collega-verpleegkundigen. Op de afdeling Neurologie is verpleegkundige Karin de EVV-er van mevrouw Teunissen. Karin stelt zich voor en vertelt dat het haar gewoonte is om tijdens het bezoekuur even langs te lopen bij familie van patiënten die zelf niet meer kun- nen communiceren.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 5: Basiszorg centraal

Samenvatting
Mevrouw Teunissen heeft veel steun aan Loes en Martijn en hun kinderen. Vooral de oudste kleindochter Tanja gaat, nu zij in de buurt wonen, regelmatig met oma wandelen
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 6: Tillen en verplaatsen van een zorgvrager

Samenvatting
Lida vertelt haar die dinsdag dat het mobiliseren zeer moeizaam gaat en dat het een opgave is in verband met de halfzijdige verlamming. Het standaard mobilisa- tieschema kan niet gevolgd worden. Volgens dit schema zou mevrouw Teunissen al uit bed moeten om te revalideren, maar dat kan niet door het CVA.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 7: Eten en drinken

Samenvatting
Loes ziet dat haar moeder er steeds ouder uit gaat zien en ze vraagt zich af of moe- der nog wel goed eet. Ze realiseert zich dat moeder heeft verteld dat ze om de dag kookt en dan voor twee dagen tegelijk. Maar de laatste tijd ziet ze dat haar moe- der regelmatig alleen maar soep met brood eet als warme maaltijd. Mevrouw Teunissen wimpelt het af: ‘Och kind, dit is voldoende zo, ik doe niet veel, ik heb ook niet veel eten nodig.’ Loes neemt af en toe een warme maaltijd mee naar haar moeder maar met averechts resultaat, ‘Doe toch niet zoveel moeite, het is veel te veel’, moppert ze.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 8: Complicaties bij immobiliteit

Samenvatting
Mevrouw Teunissen ligt doodstil in bed, haar ogen kijken angstig. Mevrouw probeert iets te zeggen tegen Loes, maar er komen geen woorden uit haar mond, alleen een brabbelend geluid. Als mevrouw Teunissen ziet dat Loes haar niet be- grijpt, voelt ze zich wanhopig en de tranen lopen over haar wangen.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 9: Bekwaam is bevoegd

Samenvatting
In verband met deze decubitus heeft de arts voorgesteld een katheter in te brengen en Karin vraagt hiervoor haar toestemming.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 10: Verpleegtechnische handelingen

Samenvatting
Ze beseft dat ze volkomen afhankelijk is geworden van verpleging. Als ze dorst heeft, kan ze niet iets drinken, als ze pijn heeft van het liggen kan ze zichzelf niet omdraaien. Ze heeft bij alles hulp nodig.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 11: Sterven en rouw

Samenvatting
Mevrouw Teunissen en haar man waren actief lid van het Humanistisch Verbond. Na de pensionering van haar man hebben ze met z’n tweeën veel buitenlandse reizen gemaakt, waarvan ze samen erg genoten. Het onverwachte overlijden van haar man drie jaar geleden, door een acute hartstilstand, was een enorme schok voor haar.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Leertaak 12: De Klachtenbrief

Samenvatting
De meeste ziekenhuizen zullen aangeven dat men ernaar streeft dat de patiënt te- vreden is en deze tevredenheid als criterium voor de zorg te hanteren. Er zijn al- lerlei redenen te noemen waardoor dit niet altijd lukt. Ondanks de beste bedoe- lingen kunnen er toch knelpunten ontstaan in de kwaliteit van zorg. De routine van de organisatie en de eigen positie als verpleegkundige en manier van ‘kijken’ veroorzaken soms ‘blinde vlekken’ in de visie op en kwaliteit van zorg. Om de kwaliteit van gezondheidszorg te bewaken en ‘zicht’ te krijgen op de blinde vlek- ken, reiken veel ziekenhuizen een enquête uit bij ontslag van de patiënt. In het verlengde daarvan zijn er klachtencommissies.
W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Evaluatie van de casus

Evaluatie van de casus

W. van Roekel, L. Jahn, A. van Eijck

Nawerk

Meer informatie