Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Methodisch handelen en kritisch redeneren

Auteurs : S. Runia, W. K. Visser, J. E. C. Tiebie, Dr. Y. F. Heerkens

Gepubliceerd in: Evidence-based diëtetiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor evidence-based werken is gestructureerde en meetbare verslaglegging van de dagelijkse patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) essentieel. Gestructureerde registratie levert gegevens op die inzicht geven in de dieetbehandeling en de resultaten daarvan, zowel voor de individuele cliënt als op groepsniveau. Door gestandaardiseerd taalgebruik (beschikbaar in classificatie- en codelijsten) te integreren in het methodisch handelen, maken diëtisten het mogelijk gegevens te vergelijken en resultaten te analyseren. Daarnaast is het formuleren van meetbare behandeldoelen en het inzetten van meetinstrumenten noodzakelijk om de resultaten en de effectiviteit van de behandeling te kunnen bepalen. Methodisch handelen staat in de diëtistische zorgverlening centraal. De registratiesystemen (patiëntendossiers) zijn hierop gebaseerd.
Literatuur
go back to reference Drucker PF. The practice of management. New York: Harper & Row; 1954. Drucker PF. The practice of management. New York: Harper & Row; 1954.
go back to reference Kuiper C, Balm M. Paramedisch handelen. Utrecht: Uitgeverij Lemma; 2001. Kuiper C, Balm M. Paramedisch handelen. Utrecht: Uitgeverij Lemma; 2001.
go back to reference Lie E, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2003. Lie E, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2003.
go back to reference Mosterd H, Jansen JK. Methodisch verplegen, een modelmatige benadering van de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 1997. Mosterd H, Jansen JK. Methodisch verplegen, een modelmatige benadering van de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 1997.
go back to reference Neelemaat F, Ozturk H, Runia S, Visser WK, Weijs P. Kritisch redeneren in de diëtetiek. Amsterdam: Sjeep; 2016. Neelemaat F, Ozturk H, Runia S, Visser WK, Weijs P. Kritisch redeneren in de diëtetiek. Amsterdam: Sjeep; 2016.
go back to reference NVD. Doelmatiger POR. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 1998. NVD. Doelmatiger POR. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 1998.
go back to reference NVD. Kwaliteitsborgingsnorm. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 1996. NVD. Kwaliteitsborgingsnorm. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 1996.
go back to reference NVD. Beroepsprofiel diëtist. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2013a. NVD. Beroepsprofiel diëtist. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2013a.
go back to reference NVD. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2013b. NVD. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2013b.
go back to reference NVD. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2017. NVD. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2017.
go back to reference RIVM. ICF Nederlandse vertaling van de international classification of functioning, disability and health. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002. RIVM. ICF Nederlandse vertaling van de international classification of functioning, disability and health. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.
go back to reference Runia S, Visser WK, Tiebie J, Heerkens YF. Methodisch handelen. Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014. Runia S, Visser WK, Tiebie J, Heerkens YF. Methodisch handelen. Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014.
go back to reference Visser WK, Runia S, Tiebie J, Heerkens YF. Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist. Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014. Visser WK, Runia S, Tiebie J, Heerkens YF. Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist. Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014.
Metagegevens
Titel
Methodisch handelen en kritisch redeneren
Auteurs
S. Runia
W. K. Visser
J. E. C. Tiebie
Dr. Y. F. Heerkens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2151-3_9