Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Auteur : H.I.deH.T. Graaf-WaarSpeksnijder

Gepubliceerd in: Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt de diverse aspecten van de methodiek en systematiek van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Allereerst wordt in paragraaf 1 het verpleegkundig proces als handelingskader van de verpleegkundige neergezet. Er wordt ingegaan op het procesmatig werken en de ontwikkeling in het methodisch handelen. In paragraaf 2 worden de fases van het verpleegkundig proces behandeld. In paragraaf 3 worden de diverse aspecten van de verpleegkundige observatie beschreven. Paragraaf 4 besteedt aandacht aan de besluitvorming in het verpleegkundig proces en het verpleegkundig redeneren. Paragraaf 5 gaat nader in op standaardisatie van de verpleegkundige beroepspraktijk, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij het gebruik van classificatiesystemen binnen de verpleegkunde. In paragraaf 6 worden diverse aspecten van de verpleegkundige observatie behandeld. Ook worden vormen en systemen van rapportage beschreven. Ten slotte wordt in paragraaf 7 de wetenschappelijke basis voor de verpleegkundige zorg belicht. In dat kader worden de begrippen evidence-based handelen en best practice behandeld.
Voetnoten
1
Met verpleegkundig begrippenkader wordt bedoeld: ‘De gegevens (soorten) die in de verpleegkundige beroepspraktijk worden aangetroffen en waarmee het gebied van de verpleegkundige beroepsuitoefening beschreven wordt of kan worden beschreven’ (Ten Napel, 1999).
 
2
Kritische beslismomenten verwijzen naar stressvolle situaties die de kwaliteit van leven (en sterven) bedreigen. Het zijn situaties waarin het inzetten of nalaten van gerichte interventie(s) een wezenlijk verschil maakt in de realisatie van de doelstellingen van zorg in de palliatieve fase.
 
3
De begrippen richtlijn, standaard en protocol worden nogal wisselend gebruikt, zowel in de literatuur als in de dagelijkse praktijk. Wij geven hier de omschrijving van de begrippen die wordt gehanteerd door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.
 
4
De verpleegkundige e-overdracht is een landelijke standaard van verpleegkundige gegevens die bij de verpleegkundige overdracht noodzakelijk zijn.
 
Literatuur
go back to reference Ackley, B.J., Ladwig, G.B. (2014). Nursing diagnoses handbook. An evidence-based guide to planning care. Missouri: Elsevier. Ackley, B.J., Ladwig, G.B. (2014). Nursing diagnoses handbook. An evidence-based guide to planning care. Missouri: Elsevier.
go back to reference Albersnagel-Thijssen, E., et al. (1993). Methodiekontwikkeling voor verpleegkundigen. Groningen: Wolters-Noordhoff. Albersnagel-Thijssen, E., et al. (1993). Methodiekontwikkeling voor verpleegkundigen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Berends, N., Meggelen, M. van (2013). Thuiszorg-palliatief redeneren geeft overzicht. Nursing 19:26–31. Berends, N., Meggelen, M. van (2013). Thuiszorg-palliatief redeneren geeft overzicht. Nursing 19:26–31.
go back to reference Brink-Tjebbes, J.A. van den, Keij, J.A. (1997). Verplegen in Verbondenheid. Lochem: De Tijdstroom. Brink-Tjebbes, J.A. van den, Keij, J.A. (1997). Verplegen in Verbondenheid. Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Bruggen, H. van der (1993). Vooronderzoek eenduidig begrippenkader. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Bruggen, H. van der (1993). Vooronderzoek eenduidig begrippenkader. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference Bruylands, M., Paans, W., Hediger, H., Müller-Staub, M. (2013). Effects on the quality of the nursing care process through an educational program and the use of electronic nursing documentation. International Journal of Nursing Knowledge 24:163–70.PubMed Bruylands, M., Paans, W., Hediger, H., Müller-Staub, M. (2013). Effects on the quality of the nursing care process through an educational program and the use of electronic nursing documentation. International Journal of Nursing Knowledge 24:163–70.PubMed
go back to reference Bulecheck, M., Butcher, H.K., McCloskey-Dochterman, J. (2010). Verpleegkundige interventies. Amsterdam: Reed Business. Bulecheck, M., Butcher, H.K., McCloskey-Dochterman, J. (2010). Verpleegkundige interventies. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Carnevali, D., Thomas, M. (1999). Diagnostic reasoning and treatment decision making in nursing. Philadelphia: Lippincott. Carnevali, D., Thomas, M. (1999). Diagnostic reasoning and treatment decision making in nursing. Philadelphia: Lippincott.
go back to reference Clingel, M. van der (2003). De toepassing van klinisch redeneren, methodiek voor verpleegkundigen en verzorgenden. Houten: Bohn Stafleu van Logum. Clingel, M. van der (2003). De toepassing van klinisch redeneren, methodiek voor verpleegkundigen en verzorgenden. Houten: Bohn Stafleu van Logum.
go back to reference Collins, S.A., Stein, D.M., Vawdrey, D.K., Stetson, P.D., Bakken, S. (2011). Content overlap in nurse and physician handoff artifacts and the potential role of electronic health records: a systematic review. Journal of Biomedical Informatics 44:704–12.CrossRefPubMedCentralPubMed Collins, S.A., Stein, D.M., Vawdrey, D.K., Stetson, P.D., Bakken, S. (2011). Content overlap in nurse and physician handoff artifacts and the potential role of electronic health records: a systematic review. Journal of Biomedical Informatics 44:704–12.CrossRefPubMedCentralPubMed
go back to reference Cox, K., Louw, D. de, Verhoef, J., Kuiper, C. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen: methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma. Cox, K., Louw, D. de, Verhoef, J., Kuiper, C. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen: methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Eliens, A. (1987). Probleemgestuurde verslaglegging. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 97:194-201, 239-245, 280–286. Eliens, A. (1987). Probleemgestuurde verslaglegging. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 97:194-201, 239-245, 280–286.
go back to reference Facione, P.A. (1990). Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction, executive summery ‘The Delphi Report’. California: California Academic Press. Facione, P.A. (1990). Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction, executive summery ‘The Delphi Report’. California: California Academic Press.
go back to reference Facione, N.C., Facione, P.A. (1996). Externalizing the critical thinking in clinical judgement. Nursing Outlook 44:129–36.CrossRefPubMed Facione, N.C., Facione, P.A. (1996). Externalizing the critical thinking in clinical judgement. Nursing Outlook 44:129–36.CrossRefPubMed
go back to reference Facione, N.C., Facione, P.A. (2006). The Health Sciences Reasoning Test. California: California Academic Press. Facione, N.C., Facione, P.A. (2006). The Health Sciences Reasoning Test. California: California Academic Press.
go back to reference Facione, P.A., Facione, N.C., Giancarlo, C.A. (2000). The disposition toward critical thinking: its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. Informal Logic 20:61–84. Facione, P.A., Facione, N.C., Giancarlo, C.A. (2000). The disposition toward critical thinking: its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. Informal Logic 20:61–84.
go back to reference Gordon, M. (1998). Manual of nursing diagnosis. St. Louis: Mosby. Gordon, M. (1998). Manual of nursing diagnosis. St. Louis: Mosby.
go back to reference Graeff, A.J. de, et al. (2010). Palliatieve zorg richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: VIKC. Graeff, A.J. de, et al. (2010). Palliatieve zorg richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: VIKC.
go back to reference Haggerty, J.L., Reid, R.J., Freeman, G.K., Starfield, B.H., Adair, C.E., McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. British Medical Journal 327:1219–21.CrossRefPubMedCentralPubMed Haggerty, J.L., Reid, R.J., Freeman, G.K., Starfield, B.H., Adair, C.E., McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. British Medical Journal 327:1219–21.CrossRefPubMedCentralPubMed
go back to reference Hazelzet, J.A., Georgieva, P. (2013). Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 (NFU-13.3694). Utrecht: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Hazelzet, J.A., Georgieva, P. (2013). Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 (NFU-13.3694). Utrecht: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.
go back to reference Huysman, J.C. (2012). Ziekenhuizen beter maken. EPD implementatie in de praktijk. Amsterdam: Reed Business. Huysman, J.C. (2012). Ziekenhuizen beter maken. EPD implementatie in de praktijk. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Integraal Kankercentrum Nederland (2013). Handleiding implementatie set Besluitvorming in de palliatieve fase. Internet: www.iknl.nl (18 juni 2014). Integraal Kankercentrum Nederland (2013). Handleiding implementatie set Besluitvorming in de palliatieve fase. Internet: www.​iknl.​nl (18 juni 2014).
go back to reference Lunney, M. (2009). Critical thinking to achieve positive health outcomes. Nursing case studies and analyses. Ames, IA: John Wiley and Sons. Lunney, M. (2009). Critical thinking to achieve positive health outcomes. Nursing case studies and analyses. Ames, IA: John Wiley and Sons.
go back to reference Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L., Swanson, E. (2011). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business. Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L., Swanson, E. (2011). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference NANDA International (2014). Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2012-2014. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. NANDA International (2014). Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2012-2014. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Napel, H. ten (1999). Begrippenkader Verpleegkunde. Verpleegkundig Consult 1–14. Napel, H. ten (1999). Begrippenkader Verpleegkunde. Verpleegkundig Consult 1–14.
go back to reference Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1991). Naar een eenduidig begrippenkader voor de functie verpleging. Zoetermeer: NRV. Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1991). Naar een eenduidig begrippenkader voor de functie verpleging. Zoetermeer: NRV.
go back to reference Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1998). Vooronderzoek verpleegkundige classificaties, classificaties en definities (nr. 235). Zoetermeer: NRV. Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1998). Vooronderzoek verpleegkundige classificaties, classificaties en definities (nr. 235). Zoetermeer: NRV.
go back to reference Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre (2007). ICF Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre (2007). ICF Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg. Den Haag: Boom. Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg. Den Haag: Boom.
go back to reference Paans, W., Nieweg, R.M., Schans, C.P. van der, Sermeus, W. (2011). What factors influence the prevalence and accuracy of nursing diagnoses documentation in clinical practice? A systematic literature review. Journal Clinical Nursing 20:2386–403.CrossRef Paans, W., Nieweg, R.M., Schans, C.P. van der, Sermeus, W. (2011). What factors influence the prevalence and accuracy of nursing diagnoses documentation in clinical practice? A systematic literature review. Journal Clinical Nursing 20:2386–403.CrossRef
go back to reference Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., Krijnen, W., Schans, C.P. van der (2012). Do knowledge, knowledge sources and reasoning skills affect the accuracy of nursing diagnoses? A randomised study. BMC Nursing 11:11.CrossRefPubMedCentralPubMed Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., Krijnen, W., Schans, C.P. van der (2012). Do knowledge, knowledge sources and reasoning skills affect the accuracy of nursing diagnoses? A randomised study. BMC Nursing 11:11.CrossRefPubMedCentralPubMed
go back to reference Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., Schans, C. van der (2010). Determinants of the accuracy of nursing diagnoses: influence of ready knowledge, knowledge sources, disposition toward critical thinking, and reasoning skills. Journal Professional Nursing 26:232–41.CrossRef Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., Schans, C. van der (2010). Determinants of the accuracy of nursing diagnoses: influence of ready knowledge, knowledge sources, disposition toward critical thinking, and reasoning skills. Journal Professional Nursing 26:232–41.CrossRef
go back to reference Pesut, D.J., Herman, J. (1998). OPT: transformation of nursing process for contemporary practice. Nursing Outlook 46:29–36.CrossRefPubMed Pesut, D.J., Herman, J. (1998). OPT: transformation of nursing process for contemporary practice. Nursing Outlook 46:29–36.CrossRefPubMed
go back to reference Sackett, D.L., Richardson, W.S., Rosenberg, W., Haynes, R.B. (1997). Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. New York: Churchill Livingstone. Sackett, D.L., Richardson, W.S., Rosenberg, W., Haynes, R.B. (1997). Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. New York: Churchill Livingstone.
go back to reference Van Dale (2010). Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie. Van Dale (2010). Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
go back to reference Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Internet: www.venvn.nl (13 juni 2014). Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Internet: www.​venvn.​nl (13 juni 2014).
go back to reference Wilkinson, J.M., Nieweg, R.M.B., Paans, W. (2013). Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces. Amsterdam: Pearson Benelux. Wilkinson, J.M., Nieweg, R.M.B., Paans, W. (2013). Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces. Amsterdam: Pearson Benelux.
go back to reference WVC Vaste Commissie voor Classificaties en Definities (1996). Ontwerp WCC-Standaard: classificatie van diagnostische termen voor de verpleegkunde. Rijswijk: WVC. WVC Vaste Commissie voor Classificaties en Definities (1996). Ontwerp WCC-Standaard: classificatie van diagnostische termen voor de verpleegkunde. Rijswijk: WVC.
Metagegevens
Titel
Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening
Auteur
H.I.deH.T. Graaf-WaarSpeksnijder
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0493-6_2