Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 3/2016

23-08-2016 | Artikel

Meten van ‘verslavingsernst’ in de praktijk van de verslavingszorg

Evaluatie van een operationalisatie

Auteurs: Ruud J. T. Rutten, Theo G. Broekman, Gerard M. Schippers

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met ernst van de verslaving kan zowel de omvang van het gebruik en de moeite dat te beheersen, als de gevolgschade die het heeft worden aangeduid. We werken aan de hand van de literatuur aspecten van het begrip nader uit. Verslavingsernst wordt onder andere gehanteerd bij de toewijzing van zorg. In Nederland wordt daarvoor in veel gevallen de operationalisatie gebruikt die wordt gesuggereerd in de MATE. We onderzoeken de adequaatheid van deze operationalisatie. We verzamelen overwegingen van triagisten bij het nemen van zorgzwaartebeslissingen in de praktijk van de zorg, die afwijken van het aan de hand van de MATE-scores gegenereerde zorgzwaarteadvies volgens de door Resultaten Scoren geadviseerde beslisboom. We ontwerpen een alternatieve operationalisatie van verslavingsernst. Deze komt voor een belangrijk deel aan die overwegingen tegemoet, maar blijkt in het onderzochte cohort niet tot grotere overeenstemming te leiden tussen zorgzwaarteadviezen en de praktijkbeslissingen van de triagisten. Nadere evaluatie en validatie aan de hand van feitelijke zorgconsumptie na indicatiestelling en uiteindelijke behandelresultaten is noodzakelijk.
Voetnoten
1
Het probleem van de representativiteit is in de praktijk aangepakt door in versie 2.1 van de MATE in het protocol in de instructie op te nemen dat men in geval van tijdelijke detentie in die periode een meer representatieve periode (bijvoorbeeld net voor detentie) kan nemen.
 
Literatuur
go back to reference Bradley, K. A., & Rubinsky, A. D. (2013). Why not add consumption measures to current definitions of substance use disorders? Commentary on Rehm et al. ‘Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? Alcohol, 48, 642–643. CrossRef Bradley, K. A., & Rubinsky, A. D. (2013). Why not add consumption measures to current definitions of substance use disorders? Commentary on Rehm et al. ‘Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? Alcohol, 48, 642–643. CrossRef
go back to reference Conway, K. P., Levy, J., Vanyukov, M., Chandler, R., Rutter, J., Swan, G. E., & Neale, M. (2010). Measuring addiction propensity and severity: the need for a new instrument. Drug and Alcohol Dependence, 111, 4–12. CrossRefPubMedPubMedCentral Conway, K. P., Levy, J., Vanyukov, M., Chandler, R., Rutter, J., Swan, G. E., & Neale, M. (2010). Measuring addiction propensity and severity: the need for a new instrument. Drug and Alcohol Dependence, 111, 4–12. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Helzer, J. E., Bucholz, K. K., & Gossop, M. (2007). A dimensional option for the diagnosis of substance dependence in DSM-V.  International Journal of Methods in Psychiatric Research, 16, 24–S33. CrossRef Helzer, J. E., Bucholz, K. K., & Gossop, M. (2007). A dimensional option for the diagnosis of substance dependence in DSM-V.  International Journal of Methods in Psychiatric Research, 16, 24–S33. CrossRef
go back to reference Keyes, K. M., Krueger, R. F., Grant, B. F., & Hasin, D. S. (2011). Alcohol craving and the dimensionality of alcohol disorders. Psychological Medicine, 41, 629. CrossRefPubMed Keyes, K. M., Krueger, R. F., Grant, B. F., & Hasin, D. S. (2011). Alcohol craving and the dimensionality of alcohol disorders. Psychological Medicine, 41, 629. CrossRefPubMed
go back to reference Langenbucher, J. W., Labouvie, E., Martin, C. S., Sanjuan, P. M., Bavly, L., Kirisci, L., & Chung, T. (2004). An application of item response theory analysis to alcohol, cannabis, and cocaine criteria in DSM-IV. Journal of Abnormal Psychology, 113, 72. CrossRefPubMed Langenbucher, J. W., Labouvie, E., Martin, C. S., Sanjuan, P. M., Bavly, L., Kirisci, L., & Chung, T. (2004). An application of item response theory analysis to alcohol, cannabis, and cocaine criteria in DSM-IV. Journal of Abnormal Psychology, 113, 72. CrossRefPubMed
go back to reference Rehm, J., Marmet, S., Anderson, P., Gual, A., Kraus, L., Nutt, D. J., & Gmel, G. (2013). Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use?  Alcohol and Alcoholism, 48, 633–640. CrossRefPubMed Rehm, J., Marmet, S., Anderson, P., Gual, A., Kraus, L., Nutt, D. J., & Gmel, G. (2013). Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use?  Alcohol and Alcoholism, 48, 633–640. CrossRefPubMed
go back to reference Saha, T. D., Chou, S. P., & Grant, B. F. (2006). Toward an alcohol use disorder continuum using item response theory: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychological Medicine, 36, 931–942. CrossRefPubMed Saha, T. D., Chou, S. P., & Grant, B. F. (2006). Toward an alcohol use disorder continuum using item response theory: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychological Medicine, 36, 931–942. CrossRefPubMed
go back to reference Saha, T. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2007). The role of alcohol consumption in future classifications of alcohol use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 89, 82–92. CrossRefPubMedPubMedCentral Saha, T. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2007). The role of alcohol consumption in future classifications of alcohol use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 89, 82–92. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Schippers, G. M. (2002). Bouwstenen voor een evidence-based indicatiestelling in de verslavingszorg. In W.A.J.M. de Wildt e.a. (red.), Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren. Schippers, G. M. (2002). Bouwstenen voor een evidence-based indicatiestelling in de verslavingszorg. In W.A.J.M. de Wildt e.a. (red.), Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren.
go back to reference Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2011). MATE 2.1 Handleiding en protocol. Nederlandse bewerking: G.M. Schippers & T.G.F. Broekman. Nijmegen: Bêta Boeken Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2011). MATE 2.1 Handleiding en protocol. Nederlandse bewerking: G.M. Schippers & T.G.F. Broekman. Nijmegen: Bêta Boeken
go back to reference Schippers, G. M., Broekman, T. G., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2004). The addiction severity index as a first generation instrument: commentary on ‘studies of the reliability and validity of the ASI’ by K. Mäkelä. Addiction, 99, 416–417. CrossRef Schippers, G. M., Broekman, T. G., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2004). The addiction severity index as a first generation instrument: commentary on ‘studies of the reliability and validity of the ASI’ by K. Mäkelä. Addiction, 99, 416–417. CrossRef
go back to reference Schippers, G. M., Broekman, T., & Buchholz, A. (2007). MATE 2.1. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bureau Bêta. Schippers, G. M., Broekman, T., & Buchholz, A. (2007). MATE 2.1. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bureau Bêta.
go back to reference Schippers, G. M., Broekman, T. G., Buchholz, A., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2010). Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): an instrument based on the World Health Organization family of international classifications. Addiction, 105, 862–871. CrossRefPubMed Schippers, G. M., Broekman, T. G., Buchholz, A., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2010). Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): an instrument based on the World Health Organization family of international classifications. Addiction, 105, 862–871. CrossRefPubMed
go back to reference West, R. (2013). Models of addiction. Lissabon: Publications Office European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. West, R. (2013). Models of addiction. Lissabon: Publications Office European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
go back to reference Wildt, W. A. de, Lehert, P., Schippers, G. M., Nakovics, H., Mann, K., & Brink, W. van den (2005). Investigating the structure of craving using structural equation modeling in analysis of the obsessive-compulsive drinking scale: a multinational study. Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 29, 509–516. Wildt, W. A. de, Lehert, P., Schippers, G. M., Nakovics, H., Mann, K., & Brink, W. van den (2005). Investigating the structure of craving using structural equation modeling in analysis of the obsessive-compulsive drinking scale: a multinational study. Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 29, 509–516.
go back to reference Wildt, W. A. J. M. de, Schramade, M. H., Boonstra, M., & Bachrach, C. (2002). Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren. Wildt, W. A. J. M. de, Schramade, M. H., Boonstra, M., & Bachrach, C. (2002). Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren.
Metagegevens
Titel
Meten van ‘verslavingsernst’ in de praktijk van de verslavingszorg
Evaluatie van een operationalisatie
Auteurs
Ruud J. T. Rutten
Theo G. Broekman
Gerard M. Schippers
Publicatiedatum
23-08-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-016-0071-0

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Verslaving 3/2016 Naar de uitgave