Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Verslaving 4/2010

01-12-2010

Met velen aan de tafel: goede voorbeelden van een integraal en geïntegreerd drugsbeleid

Auteurs: Freya Vander Laenen, Liesbeth Vandam, Charlotte Colman

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Beleidsmakers streven vaak een integraal en geïntegreerd drugsbeleid na, waarbij verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus samenwerken. Uit welke elementen en partners moet een integraal en geïntegreerd drugsbeleid bestaan om succesvol te zijn? En kunnen steden en gemeenten in Nederland en Vlaanderen leren van ervaringen in andere regio's? Om ‘best practices’ van intersectorale interventies te identificeren, voerden we een internationale literatuurstudie uit. Opvallend is dat de ontwikkeling van de interventies in specifieke stappen gebeurt en ze typische kenmerken met elkaar delen. We illustreren de bruikbaarheid van de literatuurstudie door na te gaan hoe deze ‘best practices’ in Vlaanderen werden geïmplementeerd. Daaruit blijkt dat het mogelijk is de bestaande intersectorale interventies te vergelijken met de in de literatuurstudie geïdentificeerde interventies.
Voetnoten
1
1 Met deze term wordt verwezen naar het toepassen van interventies waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is. Het dichten van de kloof tussen onderzoek en praktijk blijkt echter geen evidentie (Autrique, Vanderplasschen, Broekaert & Sabbe, 2007).
 
2
2 Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksproject ‘Do's and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugsbeleid’, in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid. Dit project liep van oktober 2007 tot april 2009 (De Ruyver, LemaÎtre, Ponsaers, Born, Pauwels, Vander Laenen e.a., 2009).
 
3
3 Dit betekent niet dat bij concrete interventies steeds alle sectoren betrokken moeten en zullen zijn. Wanneer bij een concrete interventie wordt samengewerkt tussen twee of meer sectoren, gebruiken de auteurs de term intersectoraal.
 
4
4 We zijn er ons uiteraard van bewust dat dit een momentopname is. Een vergelijkbare evaluatie van een project tijdens een follow-up kan tot andere resultaten leiden.
 
5
5 Het EMCDDA coördineert een netwerk van ‘national focal points’ in de verschillende lidstaten van de EU, Noorwegen, de Europese Commissie en de kandidaatlidstaten. Deze ‘national focal points’ vormen samen het Europese informatienetwerk voor drugs en drugsverslaving Reitox.
 
6
6 Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde instanties zie De Ruyver e.a. (2009).
 
7
7 Om de bestaande intersectorale interventies in Vlaanderen te inventariseren, namen we contact op met zes provinciale en dertien lokale drugscoördinatoren en de VAD. Om de essentiële randvoorwaarden te identificeren bij de uitvoering van intersectorale interventies, vonden interviews en een focusgroep plaats met de actoren werkzaam in de geïdentificeerde interventies.
 
Literatuur
go back to reference Arthur, M.W., & Blitz, C. (2000). Reaching the gap between science and practice in drug abuse prevention through needs assessment and strategic community planning, Journal of Community Psychology, 28, 241-255. CrossRef Arthur, M.W., & Blitz, C. (2000). Reaching the gap between science and practice in drug abuse prevention through needs assessment and strategic community planning, Journal of Community Psychology, 28, 241-255. CrossRef
go back to reference Autrique, M., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken. Gent: Academia Press. Autrique, M., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken. Gent: Academia Press.
go back to reference Barton, A. (1999a). Breaking the crime/drugs cycle: The birth of a new approach? Howard Journal, 38, 144-157. CrossRef Barton, A. (1999a). Breaking the crime/drugs cycle: The birth of a new approach? Howard Journal, 38, 144-157. CrossRef
go back to reference Barton, A. (1999b). Sentenced to treatment? Criminal justice orders and the health service. Critical Social Policy, 19, 463-483. Barton, A. (1999b). Sentenced to treatment? Criminal justice orders and the health service. Critical Social Policy, 19, 463-483.
go back to reference Bieleman, B., Biesma, S., Hoorn, M., & Kruize, A. (2007). Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving. Groningen: INTRAVAL. Bieleman, B., Biesma, S., Hoorn, M., & Kruize, A. (2007). Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving. Groningen: INTRAVAL.
go back to reference Botvin, G.J., & Griffin, K.W. (2003). Drug abuse prevention curricula in schools. In Z. Sloboda & W. Bukoski (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 45-74). New York: Kluwer Academic/Plenum. Botvin, G.J., & Griffin, K.W. (2003). Drug abuse prevention curricula in schools. In Z. Sloboda & W. Bukoski (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 45-74). New York: Kluwer Academic/Plenum.
go back to reference Brook, J.S., Brook, D.W., Richter, L., & Whiteman, M. (2003). Risk and protective factors of adolescent drug use: Implications for prevention programs. In Z. Slobada & W. Bukoski (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 265-282). New York: Kluwer Academia. Brook, J.S., Brook, D.W., Richter, L., & Whiteman, M. (2003). Risk and protective factors of adolescent drug use: Implications for prevention programs. In Z. Slobada & W. Bukoski (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 265-282). New York: Kluwer Academia.
go back to reference Connolly, J. (2002). Community policing and drugs in Dublin. Dublin: North Inner City Community Policing Forum. Connolly, J. (2002). Community policing and drugs in Dublin. Dublin: North Inner City Community Policing Forum.
go back to reference Crow, I., France, A., Hacking, S., & Hart, M. (2004). Does Communities that Care work? An evaluation of a community-based risk prevention programme in three neighbourhoods. York: Joseph Rowntree Foundation. Crow, I., France, A., Hacking, S., & Hart, M. (2004). Does Communities that Care work? An evaluation of a community-based risk prevention programme in three neighbourhoods. York: Joseph Rowntree Foundation.
go back to reference De Pauw, K. (2007). Een veiligheidsnetwerk rond druggebruik te Geraardsbergen en Lierde. In W. Bruggeman (Ed.), Cahiers integrale veiligheid. Thema regie. Brussel: Politeia. De Pauw, K. (2007). Een veiligheidsnetwerk rond druggebruik te Geraardsbergen en Lierde. In W. Bruggeman (Ed.), Cahiers integrale veiligheid. Thema regie. Brussel: Politeia.
go back to reference De Ruyver, B. (2007). Integraal drugsbeleid. In J. Casselman & H. Kinable (Eds.), Het gebruik van illegale drugs. Multidimensionaal bekeken (pp. 325-341). Heule: UGA. De Ruyver, B. (2007). Integraal drugsbeleid. In J. Casselman & H. Kinable (Eds.), Het gebruik van illegale drugs. Multidimensionaal bekeken (pp. 325-341). Heule: UGA.
go back to reference De Ruyver, B., Colman, C., De Wree, E., Vander Laenen, F., Reynders, D., Van Liempt, A., e.a. (2008). Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject. Antwerpen: Apeldoorn. De Ruyver, B., Colman, C., De Wree, E., Vander Laenen, F., Reynders, D., Van Liempt, A., e.a. (2008). Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject. Antwerpen: Apeldoorn.
go back to reference De Ruyver, B., LemaÎtre, A., Ponsaers, P., Born, M., Pauwels, L., Vander Laenen, F., e.a. (2009). Do's and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugsbeleid. Gent: Academia Press. De Ruyver, B., LemaÎtre, A., Ponsaers, P., Born, M., Pauwels, L., Vander Laenen, F., e.a. (2009). Do's and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugsbeleid. Gent: Academia Press.
go back to reference De Ruyver, B., Ponsaers, P., LemaÎtre, A., Macquet, C., De Wree, E., Hodeige, R., e.a. (2007). Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers. Gent: Academia Press. De Ruyver, B., Ponsaers, P., LemaÎtre, A., Macquet, C., De Wree, E., Hodeige, R., e.a. (2007). Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers. Gent: Academia Press.
go back to reference De Ruyver, B., Vermeulen, G., Vander Beken, T., & Vander Laenen, F. (2003). International drug policy, status quaestionis, compendium of articles. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. De Ruyver, B., Vermeulen, G., Vander Beken, T., & Vander Laenen, F. (2003). International drug policy, status quaestionis, compendium of articles. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu.
go back to reference Doherty, G. (2007). Report of the community policing forum for 2006-2007. Dublin: City of Dublin. Doherty, G. (2007). Report of the community policing forum for 2006-2007. Dublin: City of Dublin.
go back to reference EMCDDA (2009). Annual state of the drugs problem in Europe: 2009. Lissabon: EMCDDA. EMCDDA (2009). Annual state of the drugs problem in Europe: 2009. Lissabon: EMCDDA.
go back to reference Federale regering (2001). Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugs-problematiek. Brussel: Federale regering. Federale regering (2001). Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugs-problematiek. Brussel: Federale regering.
go back to reference Harman, K., & Paylor, I. (2005). An evaluation of the CARAT initiative. Howard Journal 44, 357-373. CrossRef Harman, K., & Paylor, I. (2005). An evaluation of the CARAT initiative. Howard Journal 44, 357-373. CrossRef
go back to reference Heale, P., & Lang, E. (2001). A process evaluation of the CREDIT (Court Referral and Evaluation for Drug Intervention and Treatment) pilot programme. Drug and Alcohol Review, 20, 223-230. CrossRef Heale, P., & Lang, E. (2001). A process evaluation of the CREDIT (Court Referral and Evaluation for Drug Intervention and Treatment) pilot programme. Drug and Alcohol Review, 20, 223-230. CrossRef
go back to reference Heed, K. (2006). If enforcement is not working, what are the alternatives? International Journal of Drug Policy, 17, 104-106. CrossRef Heed, K. (2006). If enforcement is not working, what are the alternatives? International Journal of Drug Policy, 17, 104-106. CrossRef
go back to reference Holloway, K., Bennett, T., & Farrington, D. (2005). The effectiveness of criminal justice and treatment programmes in reducing drug-related crime: A systematic review. Londen: Home Office, Research Development and Statistics Directorate. Holloway, K., Bennett, T., & Farrington, D. (2005). The effectiveness of criminal justice and treatment programmes in reducing drug-related crime: A systematic review. Londen: Home Office, Research Development and Statistics Directorate.
go back to reference Horn, K., & Kolbo, K. (2000). Using the cumulative strategies model for drug abuse prevention: A small group analysis of the choices program. American Journal of Health Studies, 16, 7-17. Horn, K., & Kolbo, K. (2000). Using the cumulative strategies model for drug abuse prevention: A small group analysis of the choices program. American Journal of Health Studies, 16, 7-17.
go back to reference Hunter, G., McSweeney, T., & Turnbull, P.J. (2005). The introduction of drug arrest referral schemes in London: A partnership between drug services and the police. International Journal of Drug Policy, 16, 343-352. CrossRef Hunter, G., McSweeney, T., & Turnbull, P.J. (2005). The introduction of drug arrest referral schemes in London: A partnership between drug services and the police. International Journal of Drug Policy, 16, 343-352. CrossRef
go back to reference Institute for Criminal Policy Research (2007). National evaluation of criminal justice integrated teams. London: Institute for Criminal Policy Research/Bristol: University of Bristol. Institute for Criminal Policy Research (2007). National evaluation of criminal justice integrated teams. London: Institute for Criminal Policy Research/Bristol: University of Bristol.
go back to reference Kellock, P. (2007). Communities that Care. Review of implementation in three Australian communities. Brunswick: Asquith Group. Kellock, P. (2007). Communities that Care. Review of implementation in three Australian communities. Brunswick: Asquith Group.
go back to reference Koeter, M.W.J., & Bakker, M. (2007). Effectevaluatie van de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV). Den Haag: WODC/Ministerie van Justitie. Koeter, M.W.J., & Bakker, M. (2007). Effectevaluatie van de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV). Den Haag: WODC/Ministerie van Justitie.
go back to reference Kumpfer, K.L., & Alder, S. (2003). Dissemination of research-based family interventions. In Z. Sloboda & W. Bukoski, J. (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 75-119). New York: Kluwer Academic. Kumpfer, K.L., & Alder, S. (2003). Dissemination of research-based family interventions. In Z. Sloboda & W. Bukoski, J. (Eds.), Handbook of drug abuse prevention. Theory, science, and practice (pp. 75-119). New York: Kluwer Academic.
go back to reference Leeuw, F.L. (2005). Trends and developments in program evaluation in general and criminal justice programs in particular. European Journal on Criminal Policy and Research, 11, 223-258. CrossRef Leeuw, F.L. (2005). Trends and developments in program evaluation in general and criminal justice programs in particular. European Journal on Criminal Policy and Research, 11, 223-258. CrossRef
go back to reference Mazerolle, L., Soole, D., & Rombouts, S. (2007). Drug law enforcement. A review of the evaluation literature. Police Quarterly, 10, 115-153. CrossRef Mazerolle, L., Soole, D., & Rombouts, S. (2007). Drug law enforcement. A review of the evaluation literature. Police Quarterly, 10, 115-153. CrossRef
go back to reference Michon, H., Rondez, M., & Weeghel, J. van (2000). Een werkend middel. Evaluatie van Baanberekend. Arbeidstoeleidingsproject voor mensen met een verslavingsachtergrond. Utrecht: Trimbos-instituut. Michon, H., Rondez, M., & Weeghel, J. van (2000). Een werkend middel. Evaluatie van Baanberekend. Arbeidstoeleidingsproject voor mensen met een verslavingsachtergrond. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Ooyen-Houben, M. van (2008). Usage de substances illicites et politique Néerlandaise en matière de drogues: Vue d’ensemble et évaluation exploratoire. Déviance et Société, 32, 325-348. CrossRef Ooyen-Houben, M. van (2008). Usage de substances illicites et politique Néerlandaise en matière de drogues: Vue d’ensemble et évaluation exploratoire. Déviance et Société, 32, 325-348. CrossRef
go back to reference Poel, A. van der, Barendregt, C., & Mheen, D. van de (2003). Drug consumption rooms in Rotterdam: An explorative description. European Addiction Research, 9, 94-100. PubMedCrossRef Poel, A. van der, Barendregt, C., & Mheen, D. van de (2003). Drug consumption rooms in Rotterdam: An explorative description. European Addiction Research, 9, 94-100. PubMedCrossRef
go back to reference Reuter, P. (2001). Why does research have so little impact on American drug policy? Editoral. Addiction, 96, 373-376. PubMedCrossRef Reuter, P. (2001). Why does research have so little impact on American drug policy? Editoral. Addiction, 96, 373-376. PubMedCrossRef
go back to reference Ritter, A., Bammer, G., Hamilton, M., Mazerolle, L., & The DPMP Team. (2007). Effective drug policy: A new approach demonstrated in the Drug Policy Modelling Program. Drug and Alcohol Review, 26, 265-271. PubMedCrossRef Ritter, A., Bammer, G., Hamilton, M., Mazerolle, L., & The DPMP Team. (2007). Effective drug policy: A new approach demonstrated in the Drug Policy Modelling Program. Drug and Alcohol Review, 26, 265-271. PubMedCrossRef
go back to reference Scottish Executive Effective Interventions Unit (2004). Reducing the impact of local drug markets. A research review. Edinburgh: Scottish Executive Effective Interventions Unit. Scottish Executive Effective Interventions Unit (2004). Reducing the impact of local drug markets. A research review. Edinburgh: Scottish Executive Effective Interventions Unit.
go back to reference Seeling, C., King, C., Metcalfe, E., Tober, G., & Bates, S. (2001). Arrest Referral: A proactive multi-agency approach. Drugs: Education, Prevention and Policy, 8, 327-333. CrossRef Seeling, C., King, C., Metcalfe, E., Tober, G., & Bates, S. (2001). Arrest Referral: A proactive multi-agency approach. Drugs: Education, Prevention and Policy, 8, 327-333. CrossRef
go back to reference Sherman, L.W., Farrington, D.P., Welsh, B.C., & Mackenzie, D.L. (Eds.) (2002). Evidence-based crime prevention. Londen: Routledge. Sherman, L.W., Farrington, D.P., Welsh, B.C., & Mackenzie, D.L. (Eds.) (2002). Evidence-based crime prevention. Londen: Routledge.
go back to reference Skodbo, S., Brown, G., Deacon, S., Cooper, A., Hall, A., & Millar, T. (2007). The Drug Interventions Programme (DIP): Addressing drug use and offending through ‘Tough Choices’. Londen: Home Office/Research Development and Statistics Directorate. Skodbo, S., Brown, G., Deacon, S., Cooper, A., Hall, A., & Millar, T. (2007). The Drug Interventions Programme (DIP): Addressing drug use and offending through ‘Tough Choices’. Londen: Home Office/Research Development and Statistics Directorate.
go back to reference Snippe J., Bieleman, B., Kruize, A., & Naayer, H. (2005). Eindevaluatie: inspanningen, proces en resultaten 2001-2004. Hektor in Venlo. Groningen: INTRAVAL. Snippe J., Bieleman, B., Kruize, A., & Naayer, H. (2005). Eindevaluatie: inspanningen, proces en resultaten 2001-2004. Hektor in Venlo. Groningen: INTRAVAL.
go back to reference Snippe, J., Naayer, H., & Bieleman, B. (2006). Hektor in 2005. Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. Groningen: INTRAVAL. Snippe, J., Naayer, H., & Bieleman, B. (2006). Hektor in 2005. Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. Groningen: INTRAVAL.
go back to reference Spijkerman, R., Biesma, S., Meijer, G., Poel, A. van der, Eijnden, R. van den, & Bieleman, B. (2002). Vier jaar verantwoord schoon. Evaluatie van Verantwoord Schoon: programma voor aanpak van drugsoverlast in Rotterdamse deelgemeenten. Rotterdam: IVO/Groningen: INTRAVAL. Spijkerman, R., Biesma, S., Meijer, G., Poel, A. van der, Eijnden, R. van den, & Bieleman, B. (2002). Vier jaar verantwoord schoon. Evaluatie van Verantwoord Schoon: programma voor aanpak van drugsoverlast in Rotterdamse deelgemeenten. Rotterdam: IVO/Groningen: INTRAVAL.
go back to reference Stad Gent/Stuurgroep Drugcoördinatie (2000). Drugsbeleidsplan stad Gent: 2000. Gent: Stad Gent. Stad Gent/Stuurgroep Drugcoördinatie (2000). Drugsbeleidsplan stad Gent: 2000. Gent: Stad Gent.
go back to reference Stevens, A., Trace, M., & Bewley-Taylor, D. (2005). Reducing drug related crime: An overview of the global evidence. Report 5. Oxford: Beckley Foundation. Stevens, A., Trace, M., & Bewley-Taylor, D. (2005). Reducing drug related crime: An overview of the global evidence. Report 5. Oxford: Beckley Foundation.
go back to reference Stevenson, J.F., & Mitchell, R.E. (2003). Community-level collaboration for substance abuse prevention. Journal of Primary Prevention, 23, 371-404. CrossRef Stevenson, J.F., & Mitchell, R.E. (2003). Community-level collaboration for substance abuse prevention. Journal of Primary Prevention, 23, 371-404. CrossRef
go back to reference Vander Laenen, F. (2001). The drug and cannabis policy of the city of Ghent, Belgium. In Ministerie van Justitie/ES&E, Drug policy in European countries and cities. Reference book European city conference on cannabis policy, 6-8 December 2001, Utrecht, The Netherlands (pp. 41-62). Den Haag: Ministerie van Justitie/ES&E. Vander Laenen, F. (2001). The drug and cannabis policy of the city of Ghent, Belgium. In Ministerie van Justitie/ES&E, Drug policy in European countries and cities. Reference book European city conference on cannabis policy, 6-8 December 2001, Utrecht, The Netherlands (pp. 41-62). Den Haag: Ministerie van Justitie/ES&E.
go back to reference Vander Laenen, F. (2008). Drugpreventie bij kwetsbare groepen? Jongeren met een gedragsen emotionele stoornis aan het woord. Den Haag: Boom. Vander Laenen, F. (2008). Drugpreventie bij kwetsbare groepen? Jongeren met een gedragsen emotionele stoornis aan het woord. Den Haag: Boom.
go back to reference Wits, E.G., Biesma, S., Garretsen, H.F.L., & Bieleman, B. (1999). Evaluatie SVO-projecten Rotterdam. Eindrapport. Rotterdam: IVO/Groningen: INTRAVAL. Wits, E.G., Biesma, S., Garretsen, H.F.L., & Bieleman, B. (1999). Evaluatie SVO-projecten Rotterdam. Eindrapport. Rotterdam: IVO/Groningen: INTRAVAL.
go back to reference Zurhold, H., Degkwitz, P., Verthein, U., & Haasen, C. (2003). Drug consumption rooms in Hamburg, Germany. Evaluation of the effects on harm reduction and the reduction of public nuisance. Journal of Drug Issues, 33, 663-688. Zurhold, H., Degkwitz, P., Verthein, U., & Haasen, C. (2003). Drug consumption rooms in Hamburg, Germany. Evaluation of the effects on harm reduction and the reduction of public nuisance. Journal of Drug Issues, 33, 663-688.
Metagegevens
Titel
Met velen aan de tafel: goede voorbeelden van een integraal en geïntegreerd drugsbeleid
Auteurs
Freya Vander Laenen
Liesbeth Vandam
Charlotte Colman
Publicatiedatum
01-12-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-010-0701-x