Skip to main content
main-content
Top

18-09-2015 | Nieuws

Met onderzoek bijdragen aan daling aantal zelfdodingen

Onderzoekers van kennisinstituten, universiteiten of hogescholen kunnen vanaf deze week bij ZonMw projectideeën indienen, in samenwerking met professionals uit de praktijk en mensen uit de doelgroep (ervaringsdeskundigen, naasten en/of familie).

Doel van programma

Sinds 2007 is het aantal suïcides in Nederland gestegen. Het ZonMw-programma en deze subsidieoproep hebben als doel kennis op te leveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Daarbij beoogt het programma dat deze kennis ook daadwerkelijk overgedragen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. Ook beoogt het programma de samenwerking rond suïcidepreventie te stimuleren. Het programma heeft budget voor 1 open ronde.

Onderzoeksprioriteiten

U kunt onderzoeksvoorstellen indienen op de volgende prioriteiten:

  • Suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk
  • Suïcidepreventie bij patiënten onder langdurige behandeling van de ggz
  • Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren
  • Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, het toepassen van richtlijnen en het toeleiden van kennis naar opleiding en scholing van (zorg)professionals, dit ter verbetering van de vroege opsporing van suïcidaliteit in de samenleving, de hulpverlening en de toeleiding naar zorg
  • Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen
  • Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van naasten en nabestaanden

Het onderzoek richt zich met name op:

  • Suïcidepreventie in het sociaaleconomisch domein, onderwijs, media, verkeer en vervoer
  • Suïcidepreventie binnen de ggz, de algemene gezondheidszorg en E-hulp

Ook kunt u een onderzoeksvoorstel indienen voor een evaluatiestudie waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven worden belicht.

Meer informatie op de ZonMw themapagina Suïcidepreventie.

Gerelateerd

Ad Kerkhof over zijn suïcidepreventie-onderzoek in #DeKennisvanNu @omroepntr | zondag 20 september RAD1 20:00 >> bit.ly/1NFRQaJ

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.