Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Werken in SPH Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Definitie en afbakening

Samenvatting
Om wie gaat het? Welke mensen noemen we verstandelijk gehandicapt? Welke mensen noemen we (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapt? Door welke oorzaken ontstaat een verstandelijke handicap? Waar wonen, werken en recreëren deze mensen in het algemeen? Welke mensen zijn aangewezen op residentiële woonvoorzieningen?
Floor de Graaff

2. Achtergronden

Samenvatting
De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is sterk aan verandering onderhevig. Dat is onder andere een gevolg van een andere kijk op mensen met een handicap, en van een andere visie op de behoefte aan wonen, werken, kortom op de kwaliteit van het bestaan van deze mensen. Welke ontwikkelingen en trends kunnen we waarnemen? In welke zin verandert die visie? Hoe worden die veranderingen zichtbaar in de wetgeving? Welke rol speelt de participatie van ouders en familie in dit proces?
Floor de Graaff

3. Voorzieningen

Samenvatting
De zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke handicap is sterk aan het veranderen. In hoofdstuk 1 noemden we de zorg- en dienstverleningsinstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap in het algemeen. In hoofdstuk 2 beschreven we enkele achtergronden van de veranderingen die samenhangen met een veranderende visie op wat deze mensen willen en hoe de maatschappij op hun vragen kan ingaan.
Floor de Graaff

4. Methodisch werken

Samenvatting
In hoofdstuk 2 beschreven we enkele ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en trends die we mogen verwachten. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op het ontwerpen en uitvoeren van beleid, naar ook op het uitvoeren van de zorg- en dienstverlening. Dit gaat dus ook de begeleider aan die de onmiddellijke zorg draagt voor zijn cliënt.
Floor de Graaff

5. Opleiding en professionalisering

Samenvatting
Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er in de zorg voor verstandelijk gehandicapten?
Floor de Graaff

Nawerk

Meer informatie