Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie.
In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: - basiszorg, - omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, - activeringsstrategieën, - reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:- wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?- wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?

Inhoudsopgave

Voorwerk

Dementiezorg vanuit geneeskundig perspectief

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Diagnostiek en classificatie van dementie

Philip Scheltens

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Klachten en verschijnselen van dementie

Frans Verhey

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Medicamenteuze behandeling van dementie

Raymond Koopmans, Marcel Olde Rikkert, Sytse Zuidema

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. De arts en de niet-medicameteuze behandeling van dementie

Ton Bakker

Dementiezorg vanuit functioneel perspectief

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Basiszorg: behoud en reactivering van het dagelijks functioneren

Hilde Verbeek, Jos Schols

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. De invloed van de omgeving op gedrag in de opeenvolgende fasen van dementie

Anneke van der Plaats, Jos Schols

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Activeringsstrategieen

Rose Marie Dröes, Erik Scherder

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Technologische hulpmiddelen in de zorg voor mensen met dementie

Franka Meiland, Luc de Witte

Effectieve hulp bij dementie vanuit belevingsperspectief

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Uiteindelijk gaat het om behoud van kwaliteit van leven

Rose-Marie Dröes, Debby Gerritsen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Omgaan met dementie: Belevingsgerichte begeleiding en zorg in de verschillende stadia van dementie*

Evelyn Finnema, Cora van der Kooij, Rose Marie Dröes

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Hulp bij het omgaan met de eigen beperkingen

Maud Graff

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Hulp bij het vinden van een balans tussen regiebehoud en afhankelijkheid

Myrra Vernooij-Dassen, Jacomine de Lange

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Hulp bij het onderhouden van sociale relaties

Marijke van Haeften-van Dijk, Petra Boersma

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Hulp bij het handhaven van een emotionele balans

Een psychosociale en psychiatrische benadering
Ton Bakker

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Hulp om een positief zelfbeeld te behouden

Frans Hoogeveen, Joke Bos

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Hulp bij het vinden van zinvolle bezigheden

Henriëtte van der Roest, Daphne Mensink

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Hulp bij het omgaan met een onzekere toekomst

Roeline Pasman, Bregje Onwuteaka-Philipsen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Psychologische interventies voor mantelzorgers van mensen met dementie*

Anne Margriet Pot

Nawerk

Meer informatie