Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2015

30-11-2015

Méér dan multidisciplinaire samenwerking!

Auteurs: Drs. Guy Kessels, RC, Jan Peters, MSc., Adi Kessels-de Beer

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) is een project dat zich aanvankelijk vooral richtte op gecoördineerde aanpak en organisatie van multidisciplinaire zorg aan patiënten op het platteland. Gedurende de uitvoering heeft het echter een veel ruimere toepassing gekregen. Het model is ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit een pilot in de gemeente Maasgouw in Midden-Limburg. Door de vaak (letterlijk) grote afstand tussen de verschillende vrijgevestigde eerstelijnsdisciplines, is het complex om zorg te verlenen aan patiënten voor wie multidisciplinaire zorg geïndiceerd is. MSM is een project dat eerstelijnspartijen hierbij wil helpen door:
  • het ontwikkelen en implementeren van een organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking;
  • het realiseren van randvoorwaarden die multidisciplinaire samenwerking bevorderen, waaronder de voorwaarden voor actieve coördinatie;
  • het realiseren van een virtueel gezondheidscentrum en een multidisciplinair zorgdossier, dat ondersteund wordt door slimme ICT-toepassingen.
De huisarts is de centrale discipline die de multidisciplinaire zorg binnen MSM indiceert. De gecoördineerde aanpak van multidisciplinaire zorg volgens MSM geeft antwoord op verschillende kwesties die spelen binnen de eerste lijn. Daarbij gaat het op het platteland specifiek om de dubbele vergrijzingsproblematiek, de arbeidsmarktproblematiek en het, meer algemeen, problematischer samenwerken tussen eerstelijnsdisciplines (onder meer omdat zij niet onder één dak en op het platteland vaker niet eens binnen één gemeente gehuisvest zijn).
MSM heeft deze doelstellingen inmiddels gerealiseerd en heeft zich bewezen als een effectief samenwerkingsmodel bij alle vormen van zorg waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Dat geldt concreet bijvoorbeeld dus ook voor ParkinsonNet Roermond.
Literatuur
1.
go back to reference Bensing JM. Oude beelden, nieuwe koers. Samen werken aan een patiëntgerichte eerste lijn. Presentatie Congres twee jaar in LOVE; 2007. Bensing JM. Oude beelden, nieuwe koers. Samen werken aan een patiëntgerichte eerste lijn. Presentatie Congres twee jaar in LOVE; 2007.
Metagegevens
Titel
Méér dan multidisciplinaire samenwerking!
Auteurs
Drs. Guy Kessels, RC
Jan Peters, MSc.
Adi Kessels-de Beer
Publicatiedatum
30-11-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0108-z

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave