Skip to main content
main-content
Top

15-03-2016 | Nieuws

Meepraten over betere ouderenzorg

De ouderenzorg moet beter. Daarvoor komt er een zogenoemd ‘Kwaliteitskader ouderenzorg’, als onderdeel van het Plan van aanpak ‘Waardigheid & Trots’ van staatsecretaris van Rijn. V&VN zoekt verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die willen meepraten over dit nieuwe Kwaliteitskader.

Bejegening, aandacht, service en medische zorg moeten aansluiten bij wat de cliënt wil en nodig heeft. Naasten krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. De cliënt conformeert zich niet aan de regels en routines van de instelling, maar de instelling en haar professionals doen al het mogelijke om de cliënt een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Regels en tradities

Het klinkt allemaal heel mooi, maar hoe is de praktijk van elke dag? Soms lopen aanbieders van zorg aan tegen (vermeende) regels en tradities of ontbreekt het aan veranderkennis en -kunde. Met behulp van het vernieuwingsprogramma krijgen 200 verpleeghuislocaties de ruimte om hun ambitie te realiseren.

De werkgroep ‘Kwaliteitskader ouderenzorg’, waarin V&VN zitting heeft, heeft een eerste stap gezet en een visie ontwikkeld. De volgende stap is het uitwerken van het Kwaliteitskader door in groepsinterviews antwoord te geven op vragen als: Wat is goede zorg?; Hoe krijgen we zicht op de kwaliteit van zorg die wordt geboden?; Hoe wordt aan het verbeteren van zorg gewerkt door professionals en andere medewerkers?; Hoe kan de zorgorganisatie het bieden van goede zorg faciliteren?; Hoe kunnen we spreken over goede zorg, om deze te verantwoorden?

Meedenken

Verpleegkundigen en verzorgenden die willen meedenken kunnen woensdag 6 april (9.30 – 12.00 uur verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en 13.30 – 16.00 uur verzorgenden) bij V&VN in Utrecht? Meld je dan voor 28 maart aan. Klik hier meer informatie

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

Beeldrechten