Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Medische milieukunde

Auteurs : Dr. Fred Woudenberg, Dr. Peter van den Hazel

Gepubliceerd in: Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg – praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Medische milieukunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de invloed van milieufactoren op de gezondheid. Het belangrijkste resultaat is het beschermen van de gezondheid van mensen door het beperken van de blootstelling aan schadelijke milieufactoren en het bevorderen van hun gezondheid door het vergroten van de blootstelling aan gezondheidsbevorderende milieufactoren. Veel mensen maken zich weinig zorgen over de meest riskante ziekmakers, zoals roken of ongezond eten. Mensen kunnen daarentegen wel erg bezorgd zijn als de blootstelling zo laag is dat gezondheidsschade erg onwaarschijnlijk is, zoals bij asbest in een woning. Bezorgdheid kan zelfs groot zijn over zaken waarvan de schadelijkheid helemaal niet is aangetoond, zoals de straling van zendmasten. De medische milieukunde kan mensen die zich vooral zorgen maken, helpen door een handelingsperspectief te bieden bij de belangrijkste oorzaken van hun bezorgdheid. Daarbij gaat het vaak om variabelen als vrijwilligheid en beheersbaarheid van een situatie.
Literatuur
1.
go back to reference Van Poll R, Breugelmans O, Houthuijs D, Van Kamp I. Beleving woonomgeving in Nederland: inventarisatie verstoringen 2016. Bilthoven: RIVM; 2018. Van Poll R, Breugelmans O, Houthuijs D, Van Kamp I. Beleving woonomgeving in Nederland: inventarisatie verstoringen 2016. Bilthoven: RIVM; 2018.
2.
go back to reference Fischhoff B, Slovic S, Lichtenstein S, Read S, Combs B. How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. Policy Sci. 1978;9:127–52.CrossRef Fischhoff B, Slovic S, Lichtenstein S, Read S, Combs B. How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. Policy Sci. 1978;9:127–52.CrossRef
3.
go back to reference Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht. Den Haag: Gezondheidsraad 2018/01; 2018. Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht. Den Haag: Gezondheidsraad 2018/01; 2018.
4.
go back to reference Dijkema M, et al. GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid. RIVM Rapport 2018-0016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2018. Dijkema M, et al. GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid. RIVM Rapport 2018-0016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2018.
5.
go back to reference Gezondheidsraad. Lood in drinkwater. Den Haag: Gezondheidsraad 1997/07; 1997. Gezondheidsraad. Lood in drinkwater. Den Haag: Gezondheidsraad 1997/07; 1997.
6.
go back to reference Gezondheidsraad. Loodinname via kraanwater. Gezondheidsrisico’s voor specifieke groepen. Den Haag: Gezondheidsraad 2019/18; 2019. Gezondheidsraad. Loodinname via kraanwater. Gezondheidsrisico’s voor specifieke groepen. Den Haag: Gezondheidsraad 2019/18; 2019.
7.
go back to reference Boon PE, Van Der Aa M, Dusseldorp A, Janssen P, Zeilmaker MJ, Schulpen S. Loodinname via kraanwater Blootstellingsschatting en risicobeoordeling voor diverse risicogroepen. RIVM Briefrapport 2019-0090. Bilthoven: RIVM; 2019. Boon PE, Van Der Aa M, Dusseldorp A, Janssen P, Zeilmaker MJ, Schulpen S. Loodinname via kraanwater Blootstellingsschatting en risicobeoordeling voor diverse risicogroepen. RIVM Briefrapport 2019-0090. Bilthoven: RIVM; 2019.
8.
go back to reference Devilee JLA. Handreiking risicocommunicatie bij bodemverontreiniging en -sanering. RIVM briefrapport 607050013/2012. Bilthoven: RIVM; 2012. Devilee JLA. Handreiking risicocommunicatie bij bodemverontreiniging en -sanering. RIVM briefrapport 607050013/2012. Bilthoven: RIVM; 2012.
9.
go back to reference Nederlandse Stichting Geluidshinder. NSG-richtlijn laagfrequent geluid. Delft: NSG; 1999. Nederlandse Stichting Geluidshinder. NSG-richtlijn laagfrequent geluid. Delft: NSG; 1999.
10.
go back to reference RIVM. GGD Richtlijn laag frequent geluid. Bilthoven: RIVM; 2002. RIVM. GGD Richtlijn laag frequent geluid. Bilthoven: RIVM; 2002.
11.
go back to reference Dusseldorp A, Schaap M, Gram J, Schoevaars-Lops S, Jonker R. Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD’en: periode 2017–2018. Bilthoven: RIVM; 2019. Dusseldorp A, Schaap M, Gram J, Schoevaars-Lops S, Jonker R. Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD’en: periode 2017–2018. Bilthoven: RIVM; 2019.
go back to reference RIVM. Integratiematen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018. Resultaten en methodologie. Bilthoven: RIVM; 2018. RIVM. Integratiematen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018. Resultaten en methodologie. Bilthoven: RIVM; 2018.
go back to reference Schram-Bijkerk D, Van Kempen E, Houthuijs D, Van Zijverden M, Fischer P, Hilderink H, Ameling C, Staatsen B. Volksgezondheid toekomstverkenning 2018. Ziektelast door milieu in beeld. Tijdschrift Milieu, juni. 2019:35–40. Schram-Bijkerk D, Van Kempen E, Houthuijs D, Van Zijverden M, Fischer P, Hilderink H, Ameling C, Staatsen B. Volksgezondheid toekomstverkenning 2018. Ziektelast door milieu in beeld. Tijdschrift Milieu, juni. 2019:35–40.
Metagegevens
Titel
Medische milieukunde
Auteurs
Dr. Fred Woudenberg
Dr. Peter van den Hazel
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2626-6_3