Skip to main content
Top

2009 | Boek

Medische fysiologie en anatomie

Auteurs: Dr. M.J. Tervoort, Drs. IJ.D. Jüngen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de fysiologie en anatomie nodig. Het basiswerk Medische fysiologie en anatomie geeft inzicht in de fysiologische en anatomische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patiënt te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van fysiologie en anatomie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: dit basiswerk geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het is bovendien rijkelijk geïllustreerd. Met Medische fysiologie en anatomie wordt nog meer dan voorheen de link naar de medische praktijk gelegd.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Cellen en weefsels
Samenvatting
Aangezien functie en bouw van het lichaam nauw met elkaar samenhangen zijn ook de fysiologie en anatomie sterk met elkaar verbonden. Als eerste worden in dit hoofdstuk de kenmerken van het menselijk lichaam als organisme beschreven.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
2 Circulatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de samenstelling en het transport van drie belangrijke lichaamsvloeistoffen: bloed, weefselvocht en lymfe.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
3 Afweer
Samenvatting
Ons lichaam staat bloot aan allerlei schadelijke invloeden. De huid komt in contact met gevaarlijke stoffen en wordt gekoloniseerd door stafylokokkenstammen (Staphylococcus epidermidis).
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
4 Ademhaling
Samenvatting
Om de werking van de tractus respiratorius (ademhalingsstelsel) te kunnen beschrijven, wordt eerst de bouw van de onderdelen van het ademhalingsstelsel besproken (paragraaf 4.1).
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
5 Nieren
Samenvatting
De nieren spelen een belangrijke rol in de homeostase: het constant houden van het inwendig milieu (zie paragraaf 1.3.1). Daarvoor verwijderen de nieren, in samenwerking met andere excretie-organen (longen, huid, lever en zweetklieren), selectief stoffen uit het bloed.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
6 Zenuwstelsel
Samenvatting
Het zenuwstelsel maakt ons wie we zijn. Ons karakter, onze persoonlijkheid, onze emoties en onze intelligentie zijn eigenschappen die in het zenuwstelsel zijn vastgelegd en die ons uniek maken. Het zenuwstelsel maakt het mogelijk om met onze omgeving te communiceren: om signalen uit onze omgeving op te pakken en om onze omgeving via bewust handelen te veranderen.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
7 Hormoonstelsel
Samenvatting
Het hormoonstelsel verzorgt met het zenuwstelsel de integratie van de fysiologische functies. Samen zijn deze twee stelsels verantwoordelijk voor de homeostase (paragraaf 1.3.1).
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
8 Zintuigen
Samenvatting
Voor de informatievoorziening zijn de zintuigen onontbeerlijk. Ze stellen de mens in staat om waar te nemen wat er rondom hem en in hem gebeurt.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
9 Huid en thermoregulatie
Samenvatting
De huid omhult grotendeels ons lichaam en vormt daarmee de begrenzing met de buitenwereld. De huid speelt daarom een belangrijke rol in de bescherming van het lichaam tegen schadelijke invloeden. Daarnaast zorgt de huid mede voor thermoregulatie, uitscheiding (excretie) en zintuiglijke waarneming (zie hoofdstuk 8).
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
10 Voedsel en spijsvertering
Samenvatting
De mens moet ervoor zorgen dat hij voldoende voedingsstoffen opneemt, vocht inbegrepen. De meeste voedingsstoffen worden eerst verteerd alvorens ze vanuit het darmkanaal in het bloed kunnen worden opgenomen. Het spijsverteringskanaal produceert de benodigde stoffen om de vertering te kunnen uitvoeren.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
11 Beweging
Samenvatting
De interactie tussen het skelet en de spieren (samen het bewegingsstelsel of tractus locomotorius) maakt het mogelijk om te bewegen. Bewegen doen we bewust met de skeletspieren op grond van prikkels uit ons zenuwstelsel en hormoonstelsel, die vaak het gevolg zijn van signalen uit de omgeving.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
12 Voortplanting
Samenvatting
Voortplanting kan op twee manieren gebeuren, namelijk: ongeslachtelijk en geslachtelijk. De deling van een bacterie is een voorbeeld van ongeslachtelijke voortplanting. Hierbij hebben de nakomelingen exact dezelfde eigenschappen als de ‘ouder’.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
13 Erfelijkheid en DNA
Samenvatting
Bij de bevruchting van een eicel door een zaadcel worden de erfelijke eigenschappen van een ouderpaar overgedragen op de nakomeling. Onder erfelijke eigenschappen vallen niet alleen de eigenschappen waarin mensen van elkaar verschillen, maar ook die waarin iedereen gelijk is, zoals de spijsvertering of het vermogen om te bewegen.
M.J. Tervoort, IJ.D. Jüngen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Medische fysiologie en anatomie
Auteurs
Dr. M.J. Tervoort
Drs. IJ.D. Jüngen
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7322-2
Print ISBN
978-90-313-7321-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7322-2