Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2012 | Wetenschappelijk Artikelen | Uitgave 7/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2012

Medische Advisering Ziekgemelde Leerling door de jeugdarts (M@ZL)

Ontwikkeling van een interventie

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2012
Auteurs:
Yvonne Vanneste, Carin Rots, Ien van de Goor, Frans Feron
Belangrijke opmerkingen
Correspondentieadres
Mw. Y.T.M. Vanneste, GGD West-Brabant, Postbus 3369, 4800 DJ Breda, tel. 076-5282000, e-mail: y.vanneste@ggdwestbrabant.nl
Sociaal economische gezondheidsverschillen kunnen worden gereduceerd door het verminderen van gezondheidsrisico’s en het verhogen van onderwijskansen. Bij dit laatste is omvangrijk schoolverzuim een risicofactor. Door aandacht te besteden aan schoolverzuim wegens ziekte levert de jeugdgezondheidszorg een bijdrage aan de gezondheid, het welbevinden en de onderwijskansen van jongeren en daarmee aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. De GGD West-Brabant heeft in een pilot de interventie M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) voor de aanpak van ziekteverzuim door scholieren in het voortgezet onderwijs ontwikkeld. In dit artikel worden methodiek en pilotresultaten beschreven. Van de leerlingen met omvangrijk ziekteverzuim werd 98% bereikt door de jeugdarts of de leerplichtambtenaar; 50% had lichamelijke klachten, veel leerlingen hadden psychosociale problemen. Bij 63% van de leerlingen die in het begeleidingstraject kwamen nam de verzuimomvang af. Het ziekteverzuim op schoolniveau nam af met gemiddeld 1,1 ziektedagen per leerling per schooljaar. Uit de pilot wordt voorlopig geconcludeerd dat de interventie M@ZL veelbelovend is voor het terugdringen van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs. Er worden aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling gegeven.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2012 Naar de uitgave