Skip to main content
Top

2008 | Boek

Medicijnen

Werkcahier Kwalificatieniveau 3

Auteurs: Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Werkcahier incl. cd-rom Medicijnen

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
Dit werkcahier vormt een onderdeel van de cahiers rondom verpleegtechnische handelingen voor verzorgenden. In dit cahier zijn de volgende onderwerpen opgenomen: de rechtspositie van de verzorgende ten aanzien van de risicovolle en voorbehouden handelingen, het toedienen van medicijnen, het bepalen van de bloedglucosewaarde, het subcutaan- en intramusculair injecteren en het toedienen van zuurstof.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
2. Risicovolle en voorbehouden handelingen
Samenvatting
Als verzorgende in de gezondheidszorg kom je met verschillende wetten en regels in aanraking. Wetten die arbeidsvoorwaarden regelen, bijvoorbeeld ziektewet en de arbowet, en wetten die regels stellen aan de beroepsuitoefening, zoals weergegeven in de Wet BIG (Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg).
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
3. Het toedienen van medicijnen – algemeen
Samenvatting
Als verzorgende krijg je veel te maken met zorgvragers die op één of andere manier medicijnen gebruiken. De mate van zelfzorg hierin kan enorm variëren: zo zul je zorgvragers aantreffen die zelf hun medicijngebruik regelen en zorgvragers die hier in meer of mindere mate hulp bij nodig hebben. Er komt nogal wat kijken bij het toedienen van medicijnen
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
4. Het toedienen van medicijnen in neus, oor en oog
Samenvatting
In dit hoofdstuk verdiep je je in het toedienen van medicijnen via de slijmvliezen, dat wil zeggen in neus, oor en oog. In het vorige hoofdstuk heb je geleerd dat dit lokale toedieningsvormen zijn.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
5. Het toedienen van medicijnen via overige toedieningswijzen
Samenvatting
Je hebt nu zicht op verschillende manieren van medicijnen toedienen. Het oraal toedienen van medicijnen en het toedienen van medicijnen in neus, oor en oog zijn tot zover behandeld.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
6. Het bepalen van de bloedglucosewaarde en het toedienen van medicijnen door middel van injectie
Samenvatting
Bij zorgvragers met diabetes mellitus dient de bloedsuikerwaarde regelmatig bepaald te worden via een capilaire bloeddruppel. Afhankelijk van de hoogte van het bloedsuikergehalte kan het noodzakelijk zijn insuline te injecteren.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
7. Het toedienen van zuurstof
Samenvatting
In de praktijk komt het nogal eens voor dat zorgvragers om verschillende redenen problemen hebben met het in stand houden van de ademhaling. Als zuurstoftekort de oorzaak is van deze vaak chronische problemen, is zuurstoftherapie noodzakelijk. Zuurstof heeft een positieve uitwerking op zorgvragers met chronische ademhalingsstoornissen. Het beste resultaat wordt bereikt als de zuurstof gedurende een langere periode wordt toegediend.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
8. Zelfevaluatietoets En Trainingsbijeenkomst
Samenvatting
In hoofdstuk 11 staan de antwoorden. Ga na welke vragen je goed of fout hebt beantwoord. Lees van de foutief gegeven antwoorden de betreffende leerstof nog eens door.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
9. Practicum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de stage.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
10. Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
Voor het oefenen tijdens de stage ga je na wanneer je de op school aangeleerde verpleegtechnische handelingen kunt uitvoeren. Ga ook na welke algemene afspraken en richtlijnen over het oefenen met de handelingen op de stageverlenende instelling zijn geformuleerd. In dit geval is dat extra belangrijk, omdat het veelal gaat om risicovolle en voorbehouden handelingen.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
Nawerk
Meer informatie
Titel
Medicijnen
Auteurs
Geerard Siereveld
Cees van Stipdonk
Johan van ’t Wout
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6281-3
Print ISBN
978-90-313-5218-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6281-3