Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Medicamenteuze en andere biologische behandelstrategieën bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid

Auteurs : Dr. S. K. Spoelstra, Drs. F. D. van Es, Prof. dr. L. de Haan, Prof. dr. R. Bruggeman, Dr. H. Knegtering

Gepubliceerd in: Ernstige psychiatrische aandoeningen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De geïndividualiseerde, multidimensionale en multidisciplinaire behandeling van mensen met psychotische verschijnselen vereist een goede behandel- en zorgcontext. Het succesvol instellen op een antipsychoticum, ter verlaging van de kans op een recidiefpsychose en een heropname, dient plaats te vinden binnen een breed psychosociaal behandelaanbod. Goede samenwerking met naasten is essentieel. Er lijken geringe verschillen in effectiviteit van antipsychotica op positieve symptomen te bestaan. In de klinische praktijk wordt de keuze voor een antipsychoticum vaak vooral gemaakt op basis van bijwerkingen en soms op basis van de beschikbaarheid van langwerkende varianten van een middel. Depotantipsychotica lijken betere langetermijneffecten te hebben dan orale varianten van dezelfde stof. Staken of verminderen van de dosis van een antipsychoticum dient zeer geleidelijk te gebeuren. Clozapine is bij therapieresistente psychosen een belangrijk middel, al dan niet in combinatie met aripiprazol. Er is beperkte evidentie voor elektroconvulsietherapie (ECT) bij therapieresistente psychosen.
Literatuur
go back to reference Aleman, A., Enriquez-Geppert, S., Knegtering, H., & Dlabac-de Lange, J. J. (2018). Moderate effects of noninvasive brain stimulation of the frontal cortex for improving negative symptoms in schizophrenia: Meta-analysis of controlled trials. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 89, 111–118. CrossRef Aleman, A., Enriquez-Geppert, S., Knegtering, H., & Dlabac-de Lange, J. J. (2018). Moderate effects of noninvasive brain stimulation of the frontal cortex for improving negative symptoms in schizophrenia: Meta-analysis of controlled trials. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 89, 111–118. CrossRef
go back to reference Aleman, A., Lincoln, T. M., Bruggeman, R., Melle, I., Arends, J., Arango, C., et al. (2017). Treatment of negative symptoms: Where do we stand, and where do we go? Schizophrenia Research, 186, 55–62. CrossRef Aleman, A., Lincoln, T. M., Bruggeman, R., Melle, I., Arends, J., Arango, C., et al. (2017). Treatment of negative symptoms: Where do we stand, and where do we go? Schizophrenia Research, 186, 55–62. CrossRef
go back to reference Ali, S. A., Mathur, N., Malhotra, A. K., & Braga, R. J. (2019). Electroconvulsive therapy and schizophrenia: A systematic review. Molecular Neuropsychiatry, 5, 75–83. CrossRef Ali, S. A., Mathur, N., Malhotra, A. K., & Braga, R. J. (2019). Electroconvulsive therapy and schizophrenia: A systematic review. Molecular Neuropsychiatry, 5, 75–83. CrossRef
go back to reference Barker, A. T., Jalinous, R., & Freeston, I. L. (1985). Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. The Lancet, 325, 1106–1107. Barker, A. T., Jalinous, R., & Freeston, I. L. (1985). Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. The Lancet, 325, 1106–1107.
go back to reference Bogers, J. P. A. M., Schulte, P. F. J., Broekman, T. G., Moleman, P., & De Haan, L. (2018). Dose reduction of high-dose first-generation antipsychotics or switch to ziprasidone in long-stay patients with schizophrenia: A 1-year double-blind randomized clinical trial. European Neuropsychopharmacology, 28, 1024–1034. CrossRef Bogers, J. P. A. M., Schulte, P. F. J., Broekman, T. G., Moleman, P., & De Haan, L. (2018). Dose reduction of high-dose first-generation antipsychotics or switch to ziprasidone in long-stay patients with schizophrenia: A 1-year double-blind randomized clinical trial. European Neuropsychopharmacology, 28, 1024–1034. CrossRef
go back to reference Diamond, R. J. (2011). The medication question: Weighing your mental health treatment options. New York: Norton. Diamond, R. J. (2011). The medication question: Weighing your mental health treatment options. New York: Norton.
go back to reference Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision-making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27, 1361–1367. Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision-making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27, 1361–1367.
go back to reference Endler, N. S. (1988). The origins of electroconvulsive therapy (ECT). Convulsive Therapy, 4, 5–23. PubMed Endler, N. S. (1988). The origins of electroconvulsive therapy (ECT). Convulsive Therapy, 4, 5–23. PubMed
go back to reference Helfer, B., Samara, M. T., Huhn, M., Klupp, E., Leucht, C., Zhu, Y., et al. (2016). Efficacy and safety of antidepressants added to antipsychotics for schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. The American Journal of Psychiatry, 173, 876–886. Helfer, B., Samara, M. T., Huhn, M., Klupp, E., Leucht, C., Zhu, Y., et al. (2016). Efficacy and safety of antidepressants added to antipsychotics for schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. The American Journal of Psychiatry, 173, 876–886.
go back to reference Huhn, M., Nikolakopoulou, A., Schneider-Thoma, J., Krause, M., Samara, M., Peter, N., et al. (2019). Comparative efficacy and tolerability of 32 antipsychotic for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: A systematic review and network meta-analysis. Lancet, 394, 939–951. CrossRef Huhn, M., Nikolakopoulou, A., Schneider-Thoma, J., Krause, M., Samara, M., Peter, N., et al. (2019). Comparative efficacy and tolerability of 32 antipsychotic for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: A systematic review and network meta-analysis. Lancet, 394, 939–951. CrossRef
go back to reference Leucht, S., Cipriani, A., Spineli, L., Mavridis, D., Orey, D., Richter, F., et al. (2013). Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: A multiple-treatments meta-analysis. Lancet, 382, 951–962. CrossRef Leucht, S., Cipriani, A., Spineli, L., Mavridis, D., Orey, D., Richter, F., et al. (2013). Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: A multiple-treatments meta-analysis. Lancet, 382, 951–962. CrossRef
go back to reference Lieberman, J. A., Safferman, A. Z., Pollack, S., Szymanski, S., Johns C. Howard, S., et al. (1994). Clinical effects of clozapine in chronic schizophrenia: Response to treatment and predictors of outcome. The American Journal of Psychiatry, 151, 1744–1752. Lieberman, J. A., Safferman, A. Z., Pollack, S., Szymanski, S., Johns C. Howard, S., et al. (1994). Clinical effects of clozapine in chronic schizophrenia: Response to treatment and predictors of outcome. The American Journal of Psychiatry, 151, 1744–1752.
go back to reference Luchini, F., Medda, P., Mariani, M. G., Mauri, M., Toni, C., & Perugi, G. (2015). Electroconvulsive therapy in catatonic patients: Efficacy and predictors of response. World Journal of Psychiatry, 5, 182–192. CrossRef Luchini, F., Medda, P., Mariani, M. G., Mauri, M., Toni, C., & Perugi, G. (2015). Electroconvulsive therapy in catatonic patients: Efficacy and predictors of response. World Journal of Psychiatry, 5, 182–192. CrossRef
go back to reference Marder, S. R., Fleischhacker, W. W., Earley, W., Lu, K., Zhong, Y., Németh, G., et al. (2019). Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. European Neuropsychopharmacology, 20(1), 127–136. CrossRef Marder, S. R., Fleischhacker, W. W., Earley, W., Lu, K., Zhong, Y., Németh, G., et al. (2019). Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. European Neuropsychopharmacology, 20(1), 127–136. CrossRef
go back to reference Marzouk, T., Winkelbeiner, S., Azizi, H., Malhotra, A. K., & Homan, P. (2019). Transcranial magnetic stimulation for positive symptoms in schizophrenia: A systematic review. Neuropsychobiology., 10, 1–13. Marzouk, T., Winkelbeiner, S., Azizi, H., Malhotra, A. K., & Homan, P. (2019). Transcranial magnetic stimulation for positive symptoms in schizophrenia: A systematic review. Neuropsychobiology., 10, 1–13.
go back to reference Meijel, B., Van der Gaag, M., Kahn, R. S., & Grypdonck, M. H. (2003). Relapse prevention in patients with schizophrenia: The application of an intervention protocol in nursing practice. Archives of Psychiatric Nursing, 17, 165–172. CrossRef Meijel, B., Van der Gaag, M., Kahn, R. S., & Grypdonck, M. H. (2003). Relapse prevention in patients with schizophrenia: The application of an intervention protocol in nursing practice. Archives of Psychiatric Nursing, 17, 165–172. CrossRef
go back to reference Petrides, G., Malur, C., Braga, R. J., Bailine, S. H., Schooler, N. R., Malhotra, A. K., et al. (2015). Electroconvulsive therapy augmentation in clozapineresistant schizophrenia: A prospective, randomized study. The American Journal of Psychiatry, 172, 52–58. Petrides, G., Malur, C., Braga, R. J., Bailine, S. H., Schooler, N. R., Malhotra, A. K., et al. (2015). Electroconvulsive therapy augmentation in clozapineresistant schizophrenia: A prospective, randomized study. The American Journal of Psychiatry, 172, 52–58.
go back to reference Pillinger, T., McCutcheon, R. A., Vano, L., Mizuno, Y., Arumuham, A., Hindley, G., et al. (2020). Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: A systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 7, 64–77. CrossRef Pillinger, T., McCutcheon, R. A., Vano, L., Mizuno, Y., Arumuham, A., Hindley, G., et al. (2020). Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: A systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 7, 64–77. CrossRef
go back to reference Sanghani, S. N., Petrides, G., & Kellner, C. H. (2018). Electroconvulsive therapy (ECT) in schizophrenia: A review of recent literature. Current Opinion in Psychiatry, 31, 213–222. CrossRef Sanghani, S. N., Petrides, G., & Kellner, C. H. (2018). Electroconvulsive therapy (ECT) in schizophrenia: A review of recent literature. Current Opinion in Psychiatry, 31, 213–222. CrossRef
go back to reference Singh, S., Kumar, N., Verma, R., & Nehra, A. (2020). The safety and efficacy of adjunctive 20-Hz repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment of negative symptoms in patients with schizphrenia: A double-blind, randomized, sham-controlled study. Indian Journal of Psychiatry, 62, 21–29. CrossRef Singh, S., Kumar, N., Verma, R., & Nehra, A. (2020). The safety and efficacy of adjunctive 20-Hz repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment of negative symptoms in patients with schizphrenia: A double-blind, randomized, sham-controlled study. Indian Journal of Psychiatry, 62, 21–29. CrossRef
go back to reference Smith, R. C., Leucht, S., & Davis, J. M. (2019). Maximizing response to first-line antipsychotics in schizophrenia: a review focused on finding from meta-analysis. Psychopharmacology (Berl), 236, 545–559. CrossRef Smith, R. C., Leucht, S., & Davis, J. M. (2019). Maximizing response to first-line antipsychotics in schizophrenia: a review focused on finding from meta-analysis. Psychopharmacology (Berl), 236, 545–559. CrossRef
go back to reference Solmi, M., Veronese, N., Thapa, N., Facchini, S., Stubbs, B., Fornaro, M., et al. (2017). Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of minocycline in schizophrenia. CNS Spectrums, 22, 415–426. CrossRef Solmi, M., Veronese, N., Thapa, N., Facchini, S., Stubbs, B., Fornaro, M., et al. (2017). Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of minocycline in schizophrenia. CNS Spectrums, 22, 415–426. CrossRef
go back to reference Stiekema, A. P. M., Van Dam, M. T., Bruggeman, R., Redmeijer, J. E., Swart, M., Dethmers, M., et al. (2020). Facilitating recovery of daily functioning in people with a severe mental illness who need longer-term intensive psychiatric services: Results from a cluster randomized controlled trial on cognitive adaption training delivered by nurses. Schizophrenia Bulletin. https://​doi.​org/​10.​1093/​schbul/​sbx135. Stiekema, A. P. M., Van Dam, M. T., Bruggeman, R., Redmeijer, J. E., Swart, M., Dethmers, M., et al. (2020). Facilitating recovery of daily functioning in people with a severe mental illness who need longer-term intensive psychiatric services: Results from a cluster randomized controlled trial on cognitive adaption training delivered by nurses. Schizophrenia Bulletin. https://​doi.​org/​10.​1093/​schbul/​sbx135.
go back to reference Taipale, H., Tanskanen, A., Mehtälä, J., Vattulainen, P., Correl, C. U. l., & Tiihonen, J. (2020). 20-year follow-up study of physical morbidity and mortality in relationship to antipsychotic treatment in a nationwide cohort of 62.250 patients with schizophrenia (FIN20). World Psychiatry, 19, 61–68. Taipale, H., Tanskanen, A., Mehtälä, J., Vattulainen, P., Correl, C. U. l., & Tiihonen, J. (2020). 20-year follow-up study of physical morbidity and mortality in relationship to antipsychotic treatment in a nationwide cohort of 62.250 patients with schizophrenia (FIN20). World Psychiatry, 19, 61–68.
go back to reference Tiihonen, J., Mittendorfer-Rutz, E., Majak, M., Mehtälä, J., Hoti, F., Jedenius, E., et al. (2017). Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia. JAMA Psychiatry, 74, 686–693. CrossRef Tiihonen, J., Mittendorfer-Rutz, E., Majak, M., Mehtälä, J., Hoti, F., Jedenius, E., et al. (2017). Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia. JAMA Psychiatry, 74, 686–693. CrossRef
go back to reference Tiihonen, J., Mittendorfer-Rutz, E., Torniainen, M., Alexanderson, K., & Tanskanen, A. (2016). Mortality and cumulative exposure to antipsychotics, antidepressants, and benzodiazepines in patients with schizophrenia: An observational follow-up study. American Journal of Psychiatry, 173, 600–606. CrossRef Tiihonen, J., Mittendorfer-Rutz, E., Torniainen, M., Alexanderson, K., & Tanskanen, A. (2016). Mortality and cumulative exposure to antipsychotics, antidepressants, and benzodiazepines in patients with schizophrenia: An observational follow-up study. American Journal of Psychiatry, 173, 600–606. CrossRef
go back to reference Tiihonen, J., Taipale, H., Mehtälä, J., Vattulainen, P., Correl, C. U., & Transkanen, A. (2019). Association of antipsychotic polypharmacy vs monotherapy with psychiatric rehospitalization among adults with schizophrenia. JAMA Psychiatry, 76, 499–507. CrossRef Tiihonen, J., Taipale, H., Mehtälä, J., Vattulainen, P., Correl, C. U., & Transkanen, A. (2019). Association of antipsychotic polypharmacy vs monotherapy with psychiatric rehospitalization among adults with schizophrenia. JAMA Psychiatry, 76, 499–507. CrossRef
go back to reference Van der Moolen, A. E. G. M., Slooff, C., Bruggeman, R., & Knegtering, H. (2019). Psycho-educatie. In W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. De Haan (Red.), Handboek Schizofrenie Spectrumstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. Van der Moolen, A. E. G. M., Slooff, C., Bruggeman, R., & Knegtering, H. (2019). Psycho-educatie. In W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. De Haan (Red.), Handboek Schizofrenie Spectrumstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Van Dijk, F., De Wit, I., Blankers, M., Sommer, I., & De Haan, L. (2018). The personal antipsychotic choice index. Pharmacopsychiatry., 51, 89–99. CrossRef Van Dijk, F., De Wit, I., Blankers, M., Sommer, I., & De Haan, L. (2018). The personal antipsychotic choice index. Pharmacopsychiatry., 51, 89–99. CrossRef
go back to reference Van Es, F. (2018). Biologische interventies. In De psychiater komt over de brug. Handreiking voor psychiaters, Projectgroep PvA (EPA redactie). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Van Es, F. (2018). Biologische interventies. In De psychiater komt over de brug. Handreiking voor psychiaters, Projectgroep PvA (EPA redactie). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
go back to reference Veerman, S. R. T., Schulte, P. F. J., & De Haan, L. (2017a). Treatment for negative symptoms in schizophrenia:a comprehensive review. Drugs, 17, 1423–1459. CrossRef Veerman, S. R. T., Schulte, P. F. J., & De Haan, L. (2017a). Treatment for negative symptoms in schizophrenia:a comprehensive review. Drugs, 17, 1423–1459. CrossRef
go back to reference Veerman, S. R., Schulte, P. F., Deijen, J. B., & De Haan, L. (2017b). Adjunctive memantine in clozapine-treated refractory schizophrenia: An open-label 1-year extension study. Psychological Medicine, 47, 363–375. CrossRef Veerman, S. R., Schulte, P. F., Deijen, J. B., & De Haan, L. (2017b). Adjunctive memantine in clozapine-treated refractory schizophrenia: An open-label 1-year extension study. Psychological Medicine, 47, 363–375. CrossRef
go back to reference Ventura, J., Subotnik, K. L., Gitlin, M. J., Gretchen Doorly, D., Ered, A., Villa, K. F., et al. (2015). Negative symptoms and functioning during the first year after a recent onset of schizophrenia and 8 years later. Schizophrenia Research, 161, 407–413. CrossRef Ventura, J., Subotnik, K. L., Gitlin, M. J., Gretchen Doorly, D., Ered, A., Villa, K. F., et al. (2015). Negative symptoms and functioning during the first year after a recent onset of schizophrenia and 8 years later. Schizophrenia Research, 161, 407–413. CrossRef
go back to reference Vermeulen, J., Van Rooijen, G., Doedens, P., Numminen, E., Van Tricht, M., & De Haan, L. (2017). Antipsychotic medication and long-term mortality risk in patients with schizophrenia; A systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 47, 2217–2228. CrossRef Vermeulen, J., Van Rooijen, G., Doedens, P., Numminen, E., Van Tricht, M., & De Haan, L. (2017). Antipsychotic medication and long-term mortality risk in patients with schizophrenia; A systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 47, 2217–2228. CrossRef
go back to reference Vermeulen, J. M., Van Rooijen, G., Van de Kerkhof, M. P. J., Sutterland, A. L., Correll, C. U., & De Haan, L. (2019). Clozapine and long-term mortality risk in patients with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of studies lasting 1.1–12.5 years. Schizophrenia Bulletin, 45, 315–329. Vermeulen, J. M., Van Rooijen, G., Van de Kerkhof, M. P. J., Sutterland, A. L., Correll, C. U., & De Haan, L. (2019). Clozapine and long-term mortality risk in patients with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of studies lasting 1.1–12.5 years. Schizophrenia Bulletin, 45, 315–329.
go back to reference Voss, B., Thienel, R., Leucht, S., & Kircher, T. (2008). Therapy of cognitive deficits in schizophrenia with cholineesterase inhibitors, a systematic overview. Nervenarzt., 79, 47–48. CrossRef Voss, B., Thienel, R., Leucht, S., & Kircher, T. (2008). Therapy of cognitive deficits in schizophrenia with cholineesterase inhibitors, a systematic overview. Nervenarzt., 79, 47–48. CrossRef
go back to reference Wagner, E., Honer, W. G., Sommer, I. E., Koops, S., Blumberger, D. M., Daskalakis, Z. J., et al. (2020). Repetitive trancranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine. World Journal of Biological Psychiatry, 13, 1–13. CrossRef Wagner, E., Honer, W. G., Sommer, I. E., Koops, S., Blumberger, D. M., Daskalakis, Z. J., et al. (2020). Repetitive trancranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine. World Journal of Biological Psychiatry, 13, 1–13. CrossRef
go back to reference Wang, G., Zheng, W., Li, X. B., Wang, S. B., Cai, D. B., Yang, X. H., et al. (2018). ECT augmentation of clozapine for clozapine-resistant schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychiatric Research, 105, 23–32. Wang, G., Zheng, W., Li, X. B., Wang, S. B., Cai, D. B., Yang, X. H., et al. (2018). ECT augmentation of clozapine for clozapine-resistant schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychiatric Research, 105, 23–32.
go back to reference Wang, J., Zhou, Y., Gan, H., Pang, J., Li, H., Wang, J., et al. (2017). Efficacy towards negative symptoms and satefy of repetitive transcranial magnetic stimulation treatment for patients with schizophrenia: A systematic review. Shanghai Arch Psychiatry, 29, 61–76. PubMed Wang, J., Zhou, Y., Gan, H., Pang, J., Li, H., Wang, J., et al. (2017). Efficacy towards negative symptoms and satefy of repetitive transcranial magnetic stimulation treatment for patients with schizophrenia: A systematic review. Shanghai Arch Psychiatry, 29, 61–76. PubMed
go back to reference Wunderink, L., Nieboer, R. M., Wiersma, D., Sytema, S., & Nienhuis, F. J. (2013). Recovery in remitted first episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-years randomized clinicial trial. JAMA Psychiatry, 9, 913–920. CrossRef Wunderink, L., Nieboer, R. M., Wiersma, D., Sytema, S., & Nienhuis, F. J. (2013). Recovery in remitted first episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-years randomized clinicial trial. JAMA Psychiatry, 9, 913–920. CrossRef
go back to reference Zheng, W., Li, X. H., Yang, X. H., Cai, D. B., Ungvari, G. S., Ng, C. H., et al. (2018). Adjunctive memantine for schizophrenia: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Psychological Medicine, 48, 72–81. CrossRef Zheng, W., Li, X. H., Yang, X. H., Cai, D. B., Ungvari, G. S., Ng, C. H., et al. (2018). Adjunctive memantine for schizophrenia: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Psychological Medicine, 48, 72–81. CrossRef
go back to reference Zhuo, K., Tang, Y., Song, Z., Wang, Y., Wanf, J., Qian, Z., et al. (2019). Repetitive transcaranial magnetic stimulations as adjunctive treatment for negative symptoms and cognitive impairment in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, sham controles trial. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 8, 1141–1150. CrossRef Zhuo, K., Tang, Y., Song, Z., Wang, Y., Wanf, J., Qian, Z., et al. (2019). Repetitive transcaranial magnetic stimulations as adjunctive treatment for negative symptoms and cognitive impairment in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, sham controles trial. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 8, 1141–1150. CrossRef
Metagegevens
Titel
Medicamenteuze en andere biologische behandelstrategieën bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid
Auteurs
Dr. S. K. Spoelstra
Drs. F. D. van Es
Prof. dr. L. de Haan
Prof. dr. R. Bruggeman
Dr. H. Knegtering
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2586-3_7