Skip to main content
main-content
Top

25-09-2014 | Nieuws

Een matig zesje voor de Troonrede

De verpleegkundigen en verzorgenden zijn maar matig te spreken over wat ze op Prinsjesdag te horen kregen over de zorg. Ook bij brancheorganisatie ActiZ overheerst de scepsis.

Van de V&VN krijgt het kabinet naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen een zesje. In een filmpje vertellen V&VN-leden wat ze van de kabinetsplannen voor de zorg vinden. ‘Er is meer geld voor inzet van eHealth en thuistechnologie maar de concretisering van de plannen ontbreekt’, vindt een lid. Een ander vindt het jammer dat er weinig geld is voor instroom van nieuwe collega’s. Weer een andere mist de aandacht voor scholing van de verzorgenden.

 

Palliatieve zorg

 

De eerstelijns verpleegkundigen zijn heel blij met de 8,5 miljoen euro voor de palliatieve zorg en de versterking van de samenwerking met de huisartsen. Ook de 37 miljoen voor verpleegkundig specialisten en phycisian assistants vallen in goede aarde. Maar die laatste twee zijn niet voldoende om de totale beoordeling uit te tillen boven een mager zesje. ‘Het mag allemaal net iets concreter’, zegt woordvoerder Francis Bolle. Bestuurslid Jenneke van Veen laat het echter bij een vijf. ‘Ik vind het onvoldoende.’ En voorzitter Henk Bakker mist de samenhang en verbinding tussen de ontwikkelingen in de eerste en tweede lijn. ‘Die moeten worden versterkt’, vindt hij.

 

Transitie langdurige zorg

 

Brancheorganisatie ActiZ ziet in de begroting geen echte verrassingen, omdat het meeste al bij het sluiten van het begrotingsakkoord in het voorjaar bekend geworden was. De vermindering van de bezuinigingen in 2015 met 360 miljoen euro vindt ActiZ geen garantie bieden voor de beoogde “zachte landing” bij de transities in de langdurige zorg naar de gemeenten. Het heeft niet geleid tot een soepele zorginkoop. In tegendeel zelfs, vindt ActiZ, rond die inkoop bestaat nog zoveel onduidelijkheid, waardoor gemeenten grote kortingen hanteren bij de inkoop, of nog steeds niet hun beleid bekendgemaakt hebben.

 

Verrassend

 Wat ActiZ wel verrassend vindt, is dat de hulp bij het huishouden toelage in de Troonrede bij naam genoemd werd. ActiZ is verheugd over het besluit van het kabinet om met aanvullend beleid zoveel mogelijk banen in de zorg te behouden, maar stelt wel dat deze maatregel zich eerst maar eens in de praktijk moet bewijzen. Minder te spreken is ActiZ over de aankondiging van het kabinet te willen ‘investeren in aanpassing van de bestaande woningvoorraad, nieuwe woon-zorgconcepten en verbouw van verzorgings- en verpleeghuizen’, zoals in de beleidsagenda bij de begroting voor VWS staat. Het vindt wel dat dit noodzakelijk is om kapitaalvernietiging en onnodige sluiting van verzorgingshuizen te voorkomen, maar het maakt zich grote zorgen over het feit dat er geen concrete invulling wordt gegeven aan wat het “investeren in” precies zal inhouden.

Auteur(s): Frank van Wijck

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.