Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb)

Auteurs: Alice de Boer, Ellen Grootegoed, Joost Timmermans

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel gaan we na in hoeverre mantelzorgers met en zonder een vergoeding uit een persoonsbonden budget (pgb) van elkaar verschillen in kenmerken van de zorgsituatie, kenmerken van de mantelzorger zelf en de mate van belasting en ondersteuning. De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Informele Hulp 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De analyses hebben betrekking op 112 betaalde en 2336 onbetaalde mantelzorgers van 18 jaar en ouder. Mantelzorgers met een intensieve hulptaak krijgen relatief vaak een vergoeding via het pgb, net als verzorgers van personen met een verstandelijke beperking of personen die iemand verzorgen die veel emotionele steun nodig heeft; mantelzorgers van dementerenden zijn juist ondervertegenwoordigd in de analyses. Ook maken mantelzorgers die een vergoeding ontvangen uit een pgb regelmatig gebruik van respijtvoorzieningen, zoals oppas, logeervoorziening of dagopvang. Indien gecontroleerd wordt voor verschillen in ondersteuning is de kans dat verzorgers van kinderen en vrienden een pgb-vergoeding krijgen, groter dan de kans dat andere mantelzorgers een pgb-vergoeding krijgen. Dit verschil kan niet worden verklaard uit de ernst van de zorgsituatie.
Literatuur
1.
go back to reference Centrum Indicatiestelling Zorg. CIZ Indicatiewijzer versie 3.0. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010 zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Geraadpleegd op 21 februari 2010 via www.ciz.nl/sf.mcgi?id=3410. Centrum Indicatiestelling Zorg. CIZ Indicatiewijzer versie 3.0. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010 zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Geraadpleegd op 21 februari 2010 via www.ciz.nl/sf.mcgi?id=3410.
2.
go back to reference Kremer M. Geven en claimen; burgerschap en informele zorg in Europees perspectief. Utrecht: NIZW, 2000. Kremer M. Geven en claimen; burgerschap en informele zorg in Europees perspectief. Utrecht: NIZW, 2000.
3.
go back to reference Tiemeijer WL, Thomas CA, Prast HM (red.). De menselijke beslisser; over de psychologie van keuze en gedrag. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. Tiemeijer WL, Thomas CA, Prast HM (red.). De menselijke beslisser; over de psychologie van keuze en gedrag. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
4.
go back to reference Tjadens F. Mantelzorg en betaling. Betaalde liefde betaalde arbeid of betaalde kosten? In: K. Knipscheer (red.). Dilemma’s in de mantelzorg. Utrecht: NIZW, 2004. Tjadens F. Mantelzorg en betaling. Betaalde liefde betaalde arbeid of betaalde kosten? In: K. Knipscheer (red.). Dilemma’s in de mantelzorg. Utrecht: NIZW, 2004.
5.
go back to reference Ramakers C, Wijngaart M van den. Persoonsgebonden budget en mantelzorg: onderzoek naar de aard en omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg. Nijmegen: ITS, 2005. Ramakers C, Wijngaart M van den. Persoonsgebonden budget en mantelzorg: onderzoek naar de aard en omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg. Nijmegen: ITS, 2005.
6.
go back to reference Ross-van Dorp C, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Reactie van de op het door het ITS-Nijmegen uitgevoerde onderzoek naar de monetarisering van de mantelzorg en het door het CVZ opgestelde ‘Uitvoeringsverslag pgb nieuwe stijl juli 2004 – juli 2005’. Geraadpleegd op 8 juli 2009 via www.ggzbeleid.nl/pdfpgb/vws_brf_0511.pdf. Ross-van Dorp C, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Reactie van de op het door het ITS-Nijmegen uitgevoerde onderzoek naar de monetarisering van de mantelzorg en het door het CVZ opgestelde ‘Uitvoeringsverslag pgb nieuwe stijl juli 2004 – juli 2005’. Geraadpleegd op 8 juli 2009 via www.ggzbeleid.nl/pdfpgb/vws_brf_0511.pdf.
7.
go back to reference Knijn T, Grootegoed E, Da Roit B, Willemse M. De Capaciteit, kwaliteit en bescherming van het mantelwerk; een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het Persoonsgebonden Budget in de mantelzorg. Rapport in opdracht van MOVISIE, Utrecht: Movisie, 2009. Knijn T, Grootegoed E, Da Roit B, Willemse M. De Capaciteit, kwaliteit en bescherming van het mantelwerk; een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het Persoonsgebonden Budget in de mantelzorg. Rapport in opdracht van MOVISIE, Utrecht: Movisie, 2009.
8.
go back to reference Kwekkeboom MH. Het licht onder de korenmaat. Informele zorg in Nederland. Den Haag: VUGA, 1990. Kwekkeboom MH. Het licht onder de korenmaat. Informele zorg in Nederland. Den Haag: VUGA, 1990.
9.
go back to reference Boer de A, Broese van Groenou M, Timmermans J. (red.) Mantelzorg; een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009. Boer de A, Broese van Groenou M, Timmermans J. (red.) Mantelzorg; een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009.
10.
go back to reference Ramakers C, Graauw K de, Sombekke E de, Vierke H, Doesborg J, Wilderingh C. Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006. Nijmegen: ITS, 2007. Ramakers C, Graauw K de, Sombekke E de, Vierke H, Doesborg J, Wilderingh C. Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006. Nijmegen: ITS, 2007.
11.
go back to reference Ramakers C, Schellingerhout R, Wijngaart M van den, Miedema F. Persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2007. Vervolgonderzoek. Nijmegen: ITS, 2007. Ramakers C, Schellingerhout R, Wijngaart M van den, Miedema F. Persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2007. Vervolgonderzoek. Nijmegen: ITS, 2007.
12.
go back to reference Pijl M. Zelf zorg inkopen: hoe gaat dat in het buitenland? Rapport in opdracht van VWS. Den Haag, 2007, te downloaden via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/06/08/zelf-zorg-inkopen-hoe-gaat-dat-in-het-buitenland.html Pijl M. Zelf zorg inkopen: hoe gaat dat in het buitenland? Rapport in opdracht van VWS. Den Haag, 2007, te downloaden via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/06/08/zelf-zorg-inkopen-hoe-gaat-dat-in-het-buitenland.html
13.
go back to reference Berg van den F, Exel J, Bos T van den, Brouwer W. Mantelzorg en persoonsgebonden budget. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo. Bilthoven: RIVM/iMTA, 2003. Berg van den F, Exel J, Bos T van den, Brouwer W. Mantelzorg en persoonsgebonden budget. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo. Bilthoven: RIVM/iMTA, 2003.
14.
go back to reference Kunkel S, Applebaum R, Nelson I. For love and money: paying family caregivers. Generations 2004;27:74-80. Kunkel S, Applebaum R, Nelson I. For love and money: paying family caregivers. Generations 2004;27:74-80.
15.
go back to reference Linsk N, Keigher S, Simon Rusinowitz SL, England S. Wages for caring: compensating family care of the elderly. New York: Praeger, 2002. Linsk N, Keigher S, Simon Rusinowitz SL, England S. Wages for caring: compensating family care of the elderly. New York: Praeger, 2002.
16.
go back to reference Grootegoed E, Knijn T, Da Roit B. Relatives as paid care-givers: how family carers experience payments for care. Ageing and Society 2010;30:467-89. Grootegoed E, Knijn T, Da Roit B. Relatives as paid care-givers: how family carers experience payments for care. Ageing and Society 2010;30:467-89.
17.
go back to reference Ungerson C. Gender, Cash and Informal Care: European Perspectives and Dilemmas. J Social Policy 1995;24:31-52. Ungerson C. Gender, Cash and Informal Care: European Perspectives and Dilemmas. J Social Policy 1995;24:31-52.
18.
go back to reference Roelofs E, Verhoeven-Denissen M. Een onderzoek naar ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke of psychische beperking in Zuidwest-Nederlands. Avans Hogeschool, Lectoraat Vermaatschappelijking in de Zorg, 2009. Roelofs E, Verhoeven-Denissen M. Een onderzoek naar ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke of psychische beperking in Zuidwest-Nederlands. Avans Hogeschool, Lectoraat Vermaatschappelijking in de Zorg, 2009.
19.
go back to reference Pot AM, Dyck R van, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatrie 1995;26:214-9. Pot AM, Dyck R van, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatrie 1995;26:214-9.
20.
go back to reference Timmermans JM, Boer AH de, Campen C van, Klerk MMY de, Wit JSJ de, Woittiez IB (red.). Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP, 2001. Timmermans JM, Boer AH de, Campen C van, Klerk MMY de, Wit JSJ de, Woittiez IB (red.). Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP, 2001.
21.
go back to reference Molenaar IW, Sijtsma K. User’s Manual Msp5 for Windows: A Program for Mokken Scale Analysis for Polytomous Items, Version 5.0. Iec ProGAMMA, Groningen, 2000. Molenaar IW, Sijtsma K. User’s Manual Msp5 for Windows: A Program for Mokken Scale Analysis for Polytomous Items, Version 5.0. Iec ProGAMMA, Groningen, 2000.
22.
go back to reference Timmermans J, Boer A de, Iedema J. De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. Den Haag: SCP, 2005. Timmermans J, Boer A de, Iedema J. De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. Den Haag: SCP, 2005.
23.
go back to reference Belsley DA, Kuh E, Welsch RE. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. New York: John Wiley and Sons, 1980. Belsley DA, Kuh E, Welsch RE. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. New York: John Wiley and Sons, 1980.
24.
go back to reference Klerk de M, Marangos A, Dijkgraaf M, Boer A de. De ondersteuning van Wmo-aanvragers. Een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009. Klerk de M, Marangos A, Dijkgraaf M, Boer A de. De ondersteuning van Wmo-aanvragers. Een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009.
25.
go back to reference Kooiker S, Boer A de. Portretten van mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2008. Kooiker S, Boer A de. Portretten van mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2008.
Metagegevens
Titel
Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb)
Auteurs
Alice de Boer
Ellen Grootegoed
Joost Timmermans
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089645

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Mantelzorg in het tehuis

Wetenschappelijke artikelen

Belasting van werkende mantelzorgers