Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

Mantelzorg in het tehuis

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2010
Auteur:
Marjolein Broese van Groenou
Belangrijke opmerkingen
VU, afdeling Sociologie, FSW, Amsterdam
Dr. M.I. Broese van Groenou, afdeling Sociologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, de Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam,

Samenvatting

Deze studie vergelijkt mantelzorg in een tehuis met mantelzorg in de thuissituatie. Met behulp van gegevens van de nationale studie ‘Informele Hulp 2007’ (CBS/SCP), vergelijken we kenmerken van zorgverlening, mantelzorgers, belasting, ondersteuning en afstemming met professionele hulpverleners tussen 219 mantelzorgers van bewoners van een tehuis (i.c. een verzorgings- of verpleeginstelling) en 1872 mantelzorgers van hulpbehoevenden in de thuissituatie. In een tehuis geven mantelzorgers minder uren zorg, maar helpen wel bij meerdere taken. Vergeleken met thuiswonenden heeft de zorgbehoevende in een tehuis een meer complexe hulpvraag, bevindt zich vaker in de terminale fase, en betreft het veelal de (schoon)ouder van de mantelzorger. In beide situaties is bij twee-derde van de mantelzorgers sprake van een goede afstemming met professionele hulpverleners, en draagt een betere afstemming bij tot een lagere ervaren belasting. In de multivariate regressieanalyses draagt de zorgsituatie (tehuis versus thuis) niet bij aan de verklaring van de mate van ervaren belasting. De belasting is hoger bij degenen die veel uren en veel verschillende soorten hulp verlenen aan hulpbehoevenden met gedragsproblemen, bij vrouwelijke mantelzorgers en degenen die geen alternatief zien. De resultaten impliceren dat mantelzorgondersteuning ook in tehuizen gericht moet zijn op het verlagen van de zorglast en het vergroten van het aantal betrokkenen bij de zorg.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave