Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Mantelzorg in het tehuis

Auteur: Marjolein Broese van Groenou

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze studie vergelijkt mantelzorg in een tehuis met mantelzorg in de thuissituatie. Met behulp van gegevens van de nationale studie ‘Informele Hulp 2007’ (CBS/SCP), vergelijken we kenmerken van zorgverlening, mantelzorgers, belasting, ondersteuning en afstemming met professionele hulpverleners tussen 219 mantelzorgers van bewoners van een tehuis (i.c. een verzorgings- of verpleeginstelling) en 1872 mantelzorgers van hulpbehoevenden in de thuissituatie. In een tehuis geven mantelzorgers minder uren zorg, maar helpen wel bij meerdere taken. Vergeleken met thuiswonenden heeft de zorgbehoevende in een tehuis een meer complexe hulpvraag, bevindt zich vaker in de terminale fase, en betreft het veelal de (schoon)ouder van de mantelzorger. In beide situaties is bij twee-derde van de mantelzorgers sprake van een goede afstemming met professionele hulpverleners, en draagt een betere afstemming bij tot een lagere ervaren belasting. In de multivariate regressieanalyses draagt de zorgsituatie (tehuis versus thuis) niet bij aan de verklaring van de mate van ervaren belasting. De belasting is hoger bij degenen die veel uren en veel verschillende soorten hulp verlenen aan hulpbehoevenden met gedragsproblemen, bij vrouwelijke mantelzorgers en degenen die geen alternatief zien. De resultaten impliceren dat mantelzorgondersteuning ook in tehuizen gericht moet zijn op het verlagen van de zorglast en het vergroten van het aantal betrokkenen bij de zorg.
Literatuur
1.
go back to reference Boer A de, Broese van Groenou MI, Timmermans JT. Mantelzorg 2007. Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009. Boer A de, Broese van Groenou MI, Timmermans JT. Mantelzorg 2007. Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009.
2.
go back to reference Swinkels M, Leeuwen C van. De zorg gaat door! Participatie van mantelzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tilburg: PON Noord-Brabant, 2002. Swinkels M, Leeuwen C van. De zorg gaat door! Participatie van mantelzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tilburg: PON Noord-Brabant, 2002.
3.
go back to reference Ruijters J, Dautzenberg M, Diederiks J. Eens een zorg, altijd een zorg. Onderzoek naar de belasting van mantelzorgers van bewoners in verpleeghuizen en zorgcentra. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2003. Ruijters J, Dautzenberg M, Diederiks J. Eens een zorg, altijd een zorg. Onderzoek naar de belasting van mantelzorgers van bewoners in verpleeghuizen en zorgcentra. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2003.
4.
go back to reference Draak M den. Hulpontvangers en de zorgsituatie. In: Boer A de, Broese van Groenou MI, Timmermans JT. Mantelzorg 2007. Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009: 45-62. Draak M den. Hulpontvangers en de zorgsituatie. In: Boer A de, Broese van Groenou MI, Timmermans JT. Mantelzorg 2007. Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009: 45-62.
5.
go back to reference De Klerk MMY. Rapportage Ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie. Den Haag: SCP 2001. De Klerk MMY. Rapportage Ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie. Den Haag: SCP 2001.
6.
go back to reference Cuijpers P, Salden M. De belasting van familieleden van bewoners van verzorgingshuizen. Een oriënterend onderzoek. Tijdschr Gerontol Geriatr 1997;28:219-23. Cuijpers P, Salden M. De belasting van familieleden van bewoners van verzorgingshuizen. Een oriënterend onderzoek. Tijdschr Gerontol Geriatr 1997;28:219-23.
7.
go back to reference Zarit S, Whitlatch CJ. Institutional placement: Phases of transition. Gerontologist 1992; 32:665-672. Zarit S, Whitlatch CJ. Institutional placement: Phases of transition. Gerontologist 1992; 32:665-672.
8.
go back to reference Ministerie van VWS. Nota Naast elkaar en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg. Den Haag: Tweede Kamer 2009 Ministerie van VWS. Nota Naast elkaar en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg. Den Haag: Tweede Kamer 2009
9.
go back to reference Royers T. De familie is terug (van nooit helemaal weggeweest). Geron 2009;11: 47-50. Royers T. De familie is terug (van nooit helemaal weggeweest). Geron 2009;11: 47-50.
10.
go back to reference Mezzo. (http://www.mezzo.nl/mantelzorg_en_zorginstellingen), 2009. Mezzo. (http://​www.​mezzo.​nl/​mantelzorg_​en_​zorginstellingen​), 2009.
11.
go back to reference Elzen AJ van den. Mantelzorg in het verzorgingshuis. Mantelzorgers van bewoners in verzorgingshuizen: hun takenpakket en de communicatie met bewoner en verzorgende. Utrecht: NIZW, 2000. Elzen AJ van den. Mantelzorg in het verzorgingshuis. Mantelzorgers van bewoners in verzorgingshuizen: hun takenpakket en de communicatie met bewoner en verzorgende. Utrecht: NIZW, 2000.
12.
go back to reference Hoevenaar M. De positie van mantelzorgers binnen verpleeg- en verzorgingshuizen. Den Haag: RPCP, 2005. Hoevenaar M. De positie van mantelzorgers binnen verpleeg- en verzorgingshuizen. Den Haag: RPCP, 2005.
13.
go back to reference Keesom J, Duijnstee M, Vliet M van. Beeldvorming en bondgenootschap. Een verkenning van familiezorg in een zestal verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: Verplegingswetenschap, UMC Utrecht, 2002. Keesom J, Duijnstee M, Vliet M van. Beeldvorming en bondgenootschap. Een verkenning van familiezorg in een zestal verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: Verplegingswetenschap, UMC Utrecht, 2002.
14.
go back to reference Princen B. De zorg blijft. Onderzoek naar de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in verpleeghuizen. Doktoraalscriptie. Amsterdam: Sociale Gerontologie, Vrije Universiteit, 2005. Princen B. De zorg blijft. Onderzoek naar de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in verpleeghuizen. Doktoraalscriptie. Amsterdam: Sociale Gerontologie, Vrije Universiteit, 2005.
15.
go back to reference Whitlatch CJ, Schur D, Noelker LS, Ejaz FK, Looman WJ. The Stress Process of Family Caregiving in Institutional Settings. Gerontologist 2001;41:462-73. Whitlatch CJ, Schur D, Noelker LS, Ejaz FK, Looman WJ. The Stress Process of Family Caregiving in Institutional Settings. Gerontologist 2001;41:462-73.
16.
go back to reference Tornatore JB, Grant LA. Burden among family caregivers of persons with Alzheimer’s disease in nursing homes. Gerontologist 2002;42:497-506. Tornatore JB, Grant LA. Burden among family caregivers of persons with Alzheimer’s disease in nursing homes. Gerontologist 2002;42:497-506.
17.
go back to reference Duncan MT, Morgan DL. Sharing the caring: Family caregivers’ views of their relationships with nursing home staff. Gerontologist 1994;34:235-44. Duncan MT, Morgan DL. Sharing the caring: Family caregivers’ views of their relationships with nursing home staff. Gerontologist 1994;34:235-44.
18.
go back to reference Pot AM, Dyck R van, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatr 1995;26:214-19. Pot AM, Dyck R van, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatr 1995;26:214-19.
19.
go back to reference Gaugler JE, Anderson KA, Zarit SH, PearlinLI. Family involvement in nursing homes: effects on stress and wellbeing. Aging Mental Health 2004;8:65-75. Gaugler JE, Anderson KA, Zarit SH, PearlinLI. Family involvement in nursing homes: effects on stress and wellbeing. Aging Mental Health 2004;8:65-75.
20.
go back to reference Majerovitz SD, Mollott RJ, Rudder C. We’re on the same side: Improving communication between nursing home and family. Health Comm 2009;24:12-20. Majerovitz SD, Mollott RJ, Rudder C. We’re on the same side: Improving communication between nursing home and family. Health Comm 2009;24:12-20.
Metagegevens
Titel
Mantelzorg in het tehuis
Auteur
Marjolein Broese van Groenou
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089644

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave