Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. Mammatumoren

Auteurs : Prof. dr. C. J. H. van de Velde, Dr. P. H. M. Elkhuizen, Prof. dr. J. W. R. Nortier, Prof. dr. P. J. van Diest, Dr. H. M. Zonderland

Gepubliceerd in: Oncologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mammatumoren leveren de belangrijkste bijdrage aan de sterfte door kwaadaardige nieuwvormingen bij de Nederlandse vrouw. De incidentie van mammacarcinoom neemt in de meeste landen 1-2% per jaar toe; wereldwijd krijgen per jaar ongeveer één miljoen vrouwen deze ziekte. In Nederland betekende dit in 2006 12.416 nieuwe patiënten per jaar. Iedere Nederlandse vrouw heeft vanaf haar geboorte ten minste 11% kans dat gedurende haar leven de diagnose borstkanker wordt gesteld. Ondanks de toegenomen incidentie is door verbeterde diagnostiek en behandeling de sterfte aan mammacarcinoom aantoonbaar afgenomen. Bij vrouwen in de leeftijd van 35–50 jaar is borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak. De meeste mammacarcinomen worden echter ontdekt in de leeftijdsgroep van 50–75 jaar. Daarom wordt deze groep vrouwen tweejaarlijks uitgenodigd voor mammografie via het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB). Dit draagt bij aan herkenning van de ziekte in een vroeg stadium. Recente doorbraken in het moleculair-genetische onderzoek maken het thans mogelijk vrouwen met een verhoogd genetisch risico met zekerheid te identificeren. Sinds kort komen deze genmutatiedraagsters in aanmerking voor MRI-screening, wat bewezen sensitiever is voor deze groep. Ontwikkelingen in systemische behandeling (chemotherapie, hormonale therapie en therapie met monoklonale antilichamen) en radiotherapie, veelal in combinatie met chirurgie, bieden nieuwe behandelingsmogelijkheden met een grotere kans op genezing. In dit hoofdstuk wordt voor de medicus practicus een overzicht van deze ingewikkelde problematiek gegeven.
Literatuur
go back to reference Bartelink H. Radiotherapy to the conserved breast, chest wall, and regional nodes: is there a Standard? The Breast 2003;12:475–82. CrossRefPubMed Bartelink H. Radiotherapy to the conserved breast, chest wall, and regional nodes: is there a Standard? The Breast 2003;12:475–82. CrossRefPubMed
go back to reference Clarke M, Collins R, Darby S, Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet 2005;366(9503):2087-106. CrossRefPubMed Clarke M, Collins R, Darby S, Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet 2005;366(9503):2087-106. CrossRefPubMed
go back to reference Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Systemic treatment of early breast cancer by hormonal, cytotoxic or immune therapy. Lancet 1992; 339: 1–15, 44–5, 71–85. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Systemic treatment of early breast cancer by hormonal, cytotoxic or immune therapy. Lancet 1992; 339: 1–15, 44–5, 71–85.
go back to reference Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Tamoxifen for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 1998;351:1451-67. CrossRef Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Tamoxifen for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 1998;351:1451-67. CrossRef
go back to reference EORTC Breast Cancer Group. Manual for clinical research in breast cancer. 5th ed. Published at the occasion of the 4th European Breast Cancer Conference. Hamburg, 2004 March 16–20. European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 2004. EORTC Breast Cancer Group. Manual for clinical research in breast cancer. 5th ed. Published at the occasion of the 4th European Breast Cancer Conference. Hamburg, 2004 March 16–20. European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 2004.
go back to reference Harris JR, Lippman ME, Morrow M, et al. (eds). Diseases of the breast. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. Harris JR, Lippman ME, Morrow M, et al. (eds). Diseases of the breast. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
go back to reference LETB, Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker. Tussenrapportage 2007. LETB, Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker. Tussenrapportage 2007.
go back to reference Love S, Lindsey K. Het borstenboek. Amsterdam: Ambo/Anthos, 1998. Love S, Lindsey K. Het borstenboek. Amsterdam: Ambo/Anthos, 1998.
go back to reference Page DL, et al. Historical and epidemiologic background of human premalignant breast disease. J of Mammary Gland Biology and Neoplasia 2000;5:341–9. CrossRef Page DL, et al. Historical and epidemiologic background of human premalignant breast disease. J of Mammary Gland Biology and Neoplasia 2000;5:341–9. CrossRef
go back to reference Vijver MJ van de, He YD, Veer LJ van ‘t, et al. A gene-expression signature as a predictor of survival in breast cancer. N Engl J Med 2002;347:1999–2009. CrossRefPubMed Vijver MJ van de, He YD, Veer LJ van ‘t, et al. A gene-expression signature as a predictor of survival in breast cancer. N Engl J Med 2002;347:1999–2009. CrossRefPubMed
go back to reference De afdeling Voorlichting van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding verstrekt ook via de Integrale Kankercentra brochures over borstafwijkingen, mammacarcinoom, borstreconstructie, en lymfoedeem, en vele algemene brochures over erfelijkheid, chemotherapie, radiotherapie, leven met kanker, enz. In deze brochures zijn tevens de adressen en telefoonnummers te vinden van diverse begeleidingsgroepen (o.a. mastopathie, Landelijk Contactorgaan Begeleidingsgroepen Borstkankerpatiënten). De afdeling Voorlichting van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding verstrekt ook via de Integrale Kankercentra brochures over borstafwijkingen, mammacarcinoom, borstreconstructie, en lymfoedeem, en vele algemene brochures over erfelijkheid, chemotherapie, radiotherapie, leven met kanker, enz. In deze brochures zijn tevens de adressen en telefoonnummers te vinden van diverse begeleidingsgroepen (o.a. mastopathie, Landelijk Contactorgaan Begeleidingsgroepen Borstkankerpatiënten).
Metagegevens
Titel
Mammatumoren
Auteurs
Prof. dr. C. J. H. van de Velde
Dr. P. H. M. Elkhuizen
Prof. dr. J. W. R. Nortier
Prof. dr. P. J. van Diest
Dr. H. M. Zonderland
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8476-1_24