Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2017

01-03-2017 | Opinie

Malingering vereist verdieping onderzoek en opleiding

Auteur: Charles Lemmers

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Op 8 december 2015 deed het Regionale Tuchtcollege te Amsterdam een vernietigende uitspraak over twee psychiaters.1 Beide psychiaters werden voor het leven geschrapt als arts. Het Centraal Medisch Tuchtcollege liet in 2016 de uitspraak over psychiater A in stand, was milder over psychiater B. Deze kreeg een verwijdering uit het register van een jaar, met een proeftijd van meerdere jaren.
Deze psychiaters werden tevens op 28 juli 2016 strafrechtelijk veroordeeld in de inmiddels onder de codenaam ‘Marque’ bekende strafzaak tot gevangenisstraffen, boetes en het niet meer mogen uitoefenen van het beroep als arts/psychiater voor de periode van vijf jaar (psychiater B).2 Opvallend was dat zowel in de tuchtzaak die namens IGZ (Inspectie voor de GezondheidsZorg) was aangespannen, als in de strafrechtzaak, die voor het parket te Rotterdam plaatsvond, voor een zeer belangrijk gedeelte medische informatie afkomstig was vanuit door het OM (Openbaar Ministerie) gevorderde, medische dossiers van UWV.
Het is voor het eerst in de medische geschiedenis in Nederland dat juist vanuit de sociaal medische hoek zulke belangrijke gegevens over wanprestaties in de curatieve sector en over frauderende cliënten naar voren zijn gekomen. Naast de tuchtrechtelijke zaak speelden tevens nog honderden herbeoordelingen van frauderende UWV-cliënten een grote rol. Berekeningen laten zien dat preventie van dit soort fraude tot een besparing van vele tientallen miljoenen euro’s kan leiden.
Inmiddels is door het operationeel worden van het door het UWV opgerichte bureau Medische Gezondheidsfraude duidelijk geworden dat dit helaas geen incident is geweest. Mede daarom kan de vraag worden gesteld of de Marquezaak aanleiding geeft tot een herziening van kennis, scholing en praktijkvoering van sociaal geneeskundige professionals zoals verzekeringsartsen en wellicht ook psychiaters.
In dit artikel ga ik in op een aantal aspecten die van belang zijn gebleken bij deze materie en op de rol van tekortschietend onderzoek. Tot slot doe ik een voorstel om bij de opleidingen van verzekeringsarts en psychiater afzonderlijk en gericht aandacht te besteden aan het onderkennen van malingering.
Literatuur
1.
go back to reference Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2014 394 (ECLI:NL:TGZRAMS:2015:111). Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2014 394 (ECLI:NL:TGZRAMS:2015:111).
2.
go back to reference Uitspraak Rechtbank Rotterdam-28 juli 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:5917 en ECLI:NL:RBROT:2016:5919). Uitspraak Rechtbank Rotterdam-28 juli 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:5917 en ECLI:NL:RBROT:2016:5919).
3.
go back to reference Egmond JJ van, Kummeling I, Balkom T van. Secondary gain as hidden motive for getting psychiatric treatment. European Psychiatry, 2005; 20; 416–421.CrossRefPubMed Egmond JJ van, Kummeling I, Balkom T van. Secondary gain as hidden motive for getting psychiatric treatment. European Psychiatry, 2005; 20; 416–421.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Egmond JJ van. Secondary Gain in Psychiatry. Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2005. Egmond JJ van. Secondary Gain in Psychiatry. Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2005.
5.
go back to reference Faust D, Ziskin J. The Expert Witness in Psychology and Psychiatry. Science, New Series 1988; 241: 31–35. Faust D, Ziskin J. The Expert Witness in Psychology and Psychiatry. Science, New Series 1988; 241: 31–35.
6.
go back to reference Meyer GJ, et al. Psychological testing and psychological assessment. A review of evidence and issues. Am Psychol 2001; 56: 128–65.CrossRefPubMed Meyer GJ, et al. Psychological testing and psychological assessment. A review of evidence and issues. Am Psychol 2001; 56: 128–65.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Grove WM et al. Clinical versus mechanical prediction: a meta-analysis. Psychol Assess 2000; 12: 19–30.CrossRefPubMed Grove WM et al. Clinical versus mechanical prediction: a meta-analysis. Psychol Assess 2000; 12: 19–30.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Solomon A, Bourdette D, Cross A. The spectrum of multiple sclerosis misdiagnosis in the era of McDonald criteria: A multicenter study. Neurology 2016; 86 no. 16. Solomon A, Bourdette D, Cross A. The spectrum of multiple sclerosis misdiagnosis in the era of McDonald criteria: A multicenter study. Neurology 2016; 86 no. 16.
10.
go back to reference Merckelbach HJ. Persoonlijke mededeling 4-10-2007. Merckelbach HJ. Persoonlijke mededeling 4-10-2007.
11.
go back to reference Merckelbach HJ. Simulanten: hoe op te sporen. Lezing Maastricht forensisch symposium 2010. Merckelbach HJ. Simulanten: hoe op te sporen. Lezing Maastricht forensisch symposium 2010.
Metagegevens
Titel
Malingering vereist verdieping onderzoek en opleiding
Auteur
Charles Lemmers
Publicatiedatum
01-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-017-0047-y

Andere artikelen Uitgave 3/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2017 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Mindful2Work