Skip to main content
Top

13-04-2017 | Maatschappelijke gezondheidszorg | E-learning

Wetten in de wijk, deel 2

Punten: 2

Geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V

Aantal pogingen: 3

Lees het   bijbehorende artikel

De artikelen in de reeks gericht op de maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) gaan uit van de Canmeds-rollen en beslaan steeds een of meerdere rollen met de bijbehorende activiteiten volgens het beroepsprofiel van het Expertisegebied wijkverpleegkundige (V&VN, november 2012).
In dit artikel komt één Canmeds-rol aan bod: Organisator. Met name de volgende competenties zijn van toepassing: De wijkverpleegkundige heeft bedrijfsmatig en zakelijk inzicht en kennis van de bekostiging van de zorg, heeft kennis van de maatschappelijke wet- en regelgeving, vervult zowel een autonome als een participerende rol in de zorgverlening en kan keuzes verantwoorden.

De online kennistoets Wetten in de wijk, deel 2 gaat onder meer over de diverse wetten met betrekking tot de organisatie en de financiering van de zorg. Aan bod komen onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Marktordening Gezondheidszorg.

Het bij de toets behorende artikel is verschenen in Bijzijn XL nr. 4 (2017).
Accreditatie is toegekend: Kwaliteitsregister V&V en Wijkverpleegkundige.
Aantal punten: 2.

Gerelateerde thema‘s