Skip to main content
main-content
Top

25-06-2015 | Nieuws

Maagzuurremmers en hartinfarcten

In een recent verschenen artikel in PLoS One (van Public Library of Science) stellen Amerikaanse wetenschappers van de Stanford University dat maagzuurremmers de kans op een hartaanval verhogen. Nederlandse experts zeggen dat het onderzoek onvoldoende bewijs levert.

Protonpompremmers

Maagzuurremmers behoren tot de meest voorgeschreven medicijnen (Nederland telt alleen al 2,7 miljoen gebruikers van maagzuurremers). Geen wonder dat het bericht van de Amerikaanse onderzoekers, dat met name protonpompremmers-slikkers een 16% hoger risico op een hartinfarct zouden lopen, onrust in de medische wereld veroorzaakte. Immers de meest gebruikte maagzuurremmers in Nederland, omeprazol en pantoprazol behoren tot die gewraakte protonpompremmers. De minder gebruikte H2-antagonisten lieten in het onderzoek geen hoger risico zien.

Tanderosie van het gebit van een anorexia patiënt

Tanderosie

Maagzuur opgeven kan veroorzaakt worden door medicijngebruik, ziekten of eetstoornissen. Medicijnen die oprispingen van maagzuur en/of braken tot gevolg kunnen hebben, zijn onder andere asperines en inhalators tegen astma, thephylline, anticholinergica, progesteron, laxeermiddelen, calciumantagonisten, ancolytica.
Eetstoornissen als anorexia nervosa of boulimia nervosa gaan gepaard met hevig braken, waardoor gebitselementen regelmatig aan maagzuur blootgesteld worden met tanderosie tot gevolg (zie foto). In deze gevallen zou het gebruik van maagzuurremmers soelaas kunnen bieden. Gebruik van bepaalde maagzuurremmers zou volgens onderzoekers van de Stanford University echter tot hartinfarcten kunnen leiden.

Verband, geen oorzaak

Cardioloog Hanno Tan (AMC) zegt in een reactie dat er weliswaar een verband aangetoond is, maar dat zegt nog niets over de oorzaak. De onderzoekers hebben bijvoorbeeld niet gekeken naar gewicht en medicijngebruik van de patiënten. Hoogleraar maag-darm-leverziekten Ernst Kuipers (Erasmus MC) stelt dat de meeste patiënten die maagzuurremmers gebruiken dat doen omdat een ander medicijn (een pijnstiller of een ontstekingsremmer bijvoorbeeld) maagschade kan opleveren. In dergelijke gevallen is hartfalen wellicht te wijten aan een andere oorzaak, immers: die patiënten zijn al ziek, hebben dus minder weerstand, hartfalen kan door de ziekte getriggerd worden; ook zou overig medicijngebruik een verband met hartproblemen kunnen hebben. Dat de veel minder voorgeschreven H2-antagonisten geen hartschade opleveren komt volgens Kuipers doordat die juist voorgeschreven worden aan patiënten die gezonder zijn.

Alertheid gewenst

Ondanks het feit dat zowel cardioog als maag-darm-, leverspecialist nog niet de noodklok luiden, lijkt ook in de tandartspraktijk alertheid ten aanzien van adviseren van gebruik van bepaalde maagzuurremmers gewenst.

 

Bron: Volkskrant, PLoS ONE

 

 

Lees meer in BSL Tandarts Totaal >>

 

 

Auteur(s): Marijke Simons

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.