Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Looptraining binnen het holistische therapiemodel

Auteurs : Jos Deckers, Dominiek Beckers

Gepubliceerd in: Ganganalyse en looptraining

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit inleidend hoofdstuk wordt de inhoud van dit boekwerk gepositioneerd binnen het huidige holistische behandelspectrum. Binnen de looptraining volgen we enerzijds het ICF-model. Anderzijds worden ook een aantal facetten belicht die een belangrijke determinerende factor zijn bij de ganganalyse, de therapieplanning, de opbouw van de looptraining en keuzen van hulpmiddelen. De klinische besluitvorming (clinical reasoning) steunt enerzijds op een gedegen breed onderzoek, onderbouwd met gestandaardiseerde metingen en looptests (klinimetrie). Anderzijds bepalen de kennis, de ervaring en expertise van de therapeut mede zijn beslissingen. Kennis van de literatuur en onderzoeksresultaten (evidenced-based practice), integreren van principes van motorisch leren en motorische controle (motor learning en motor control) en correcte evaluatie van de behandelresultaten zijn essentiële determinanten voor de behandelstrategieën en een optimale looptraining. Het belang van al deze factoren wordt in dit inleidend hoofdstuk kort toegelicht en aangevuld met casuïstiek.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Adler, S., Beckers, D., & Buck, M. (2014). PNF in practice, an illustrated guide. Berlin Heidelberg: Springer. CrossRef Adler, S., Beckers, D., & Buck, M. (2014). PNF in practice, an illustrated guide. Berlin Heidelberg: Springer. CrossRef
go back to reference Atkinson, H., & Nixon, K. (2011). A tool for clinical reasoning and reflection using the international classification of functioning, disability and health (ICF) framework and patient management model. Physical Therapy, 91, 416–430. CrossRefPubMed Atkinson, H., & Nixon, K. (2011). A tool for clinical reasoning and reflection using the international classification of functioning, disability and health (ICF) framework and patient management model. Physical Therapy, 91, 416–430. CrossRefPubMed
go back to reference Cott, C. (2004). Client-centered rehabilitation: client perspectives. Disability Rehabilitation, 26(24), 1411–1422. CrossRefPubMed Cott, C. (2004). Client-centered rehabilitation: client perspectives. Disability Rehabilitation, 26(24), 1411–1422. CrossRefPubMed
go back to reference Fitts, P., & Posner, M. (1967). Learning and skilled performance in human performance. Belmont, CA: Brooks/Cole. Fitts, P., & Posner, M. (1967). Learning and skilled performance in human performance. Belmont, CA: Brooks/Cole.
go back to reference Horst, R. (2005). Motorisches Strategietraining und PNF. Stuttgart: Thieme. Horst, R. (2005). Motorisches Strategietraining und PNF. Stuttgart: Thieme.
go back to reference Mulder, T., & Hochstenbach, J. (2004). Motor control and learning. Implications for neurological rehabilitation. In R. J. Greenwood, T. M. McMillan, M. P. Barnes, C. Ward (Red.), Handbook for neurological rehabilitation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Mulder, T., & Hochstenbach, J. (2004). Motor control and learning. Implications for neurological rehabilitation. In R. J. Greenwood, T. M. McMillan, M. P. Barnes, C. Ward (Red.), Handbook for neurological rehabilitation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Newell, A., & Rosenbloom, P. S. (1981). Mechanisms of skill acquisition and the law of practice. In J. R. Anderson (Red.), Cognitive skills and their acquisition (Vol 1, Pag. 1–55). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Newell, A., & Rosenbloom, P. S. (1981). Mechanisms of skill acquisition and the law of practice. In J. R. Anderson (Red.), Cognitive skills and their acquisition (Vol 1, Pag. 1–55). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2004). Motor learning and performance, (3e druk). Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2004). Motor learning and performance, (3e druk). Champaign, IL: Human Kinetics.
go back to reference Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2012). Motor control: translating research into clinical practice. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins. Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2012). Motor control: translating research into clinical practice. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Taub, E., Miller, N. E., Novack, T. A., et al. (1993). Technique to improve chronic motor deficit after stroke. Archives of physical medicine and rehabilitation, 74(4), 347–354. PubMed Taub, E., Miller, N. E., Novack, T. A., et al. (1993). Technique to improve chronic motor deficit after stroke. Archives of physical medicine and rehabilitation, 74(4), 347–354. PubMed
Metagegevens
Titel
Looptraining binnen het holistische therapiemodel
Auteurs
Jos Deckers
Dominiek Beckers
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1348-8_1