Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2017

03-01-2017

Lokale burgerparticipatie van 65-plussers in de steigers

Een participatief project

Auteurs: Linden Douma, Ruben Bouwman, Inge Hutter, Louise Meijering

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

Nederlandse gemeenten willen participatie van burgers bevorderen. Dit artikel geeft inzicht in wat oudere burgers, tijdens een gestructureerd participatief project op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zelf ervaren als bevorderende en belemmerende factoren voor blijvende zelfredzame burgerparticipatie.

Methode

Het participatieve onderzoeksproject liep van april 2014 tot maart 2016. De projectstructuur bestond uit een ondersteunende werkgroep, een deelnemersgroep met 21 deelnemers (65+) en de onderzoeksgroep. De dataverzamelingsmethoden waren interviews en focusgroepen.

Resultaten

Het bleek in dit project niet mogelijk om de beoogde, zelfredzame burgerparticipatie van 65-plussers te realiseren. Uit onze analyse van de deelnemerservaringen blijkt dat de factoren Kunnen, Willen, In staat worden gesteld, Gevraagd worden en Gehoord worden, belemmerend en bevorderend werkten in het doorlopen participatieproces.

Conclusie

Dit project versterkt de bestaande empirische basis voor lokaal participatiebeleid door het inzichtelijk maken van de participatie-ervaringen van ouderen zelf. Om een burgerparticipatieproces te doen slagen, dienen alle belanghebbenden in het participatieproces te voldoen aan alle vijf factoren. Hieraan voldoen is niet vanzelfsprekend. We bevelen daarom aan om tijdens een participatieproces met alle belanghebbenden wederzijdse uitgangspunten af te stemmen. Hiervoor biedt het in dit artikel besproken CLEAR-model handvaten.
Literatuur
1.
go back to reference Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. Handboek participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten. Utrecht: CSO; 2010. Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. Handboek participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten. Utrecht: CSO; 2010.
2.
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau. Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2014. Sociaal en Cultureel Planbureau. Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2014.
3.
go back to reference Edelenbos J, Domingo A, Klok P, Van Tatenhove J. Burgers als beleidsadviseurs: Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek; 2006. Edelenbos J, Domingo A, Klok P, Van Tatenhove J. Burgers als beleidsadviseurs: Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek; 2006.
4.
go back to reference Jager-Vreugdenhil M. Spraakverwarring over participatie. J Soc Interv Theory Pract. 2011;20:76–99.CrossRef Jager-Vreugdenhil M. Spraakverwarring over participatie. J Soc Interv Theory Pract. 2011;20:76–99.CrossRef
5.
go back to reference Kilic M. Derde generatie burgerparticipatie, hoe doe je dat? Amersfoort: Twynstra Gudde; 2008. Kilic M. Derde generatie burgerparticipatie, hoe doe je dat? Amersfoort: Twynstra Gudde; 2008.
6.
go back to reference Van der Heijden H, Van Dam R, Van Noortwijk R, Salverda I, Van Zanten I. Van doe-het-zelf naar doe-het-samen maatschappij: Experimenteren met burgerinitiatieven. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties; 2011. Van der Heijden H, Van Dam R, Van Noortwijk R, Salverda I, Van Zanten I. Van doe-het-zelf naar doe-het-samen maatschappij: Experimenteren met burgerinitiatieven. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties; 2011.
7.
go back to reference Lenos S, Sturm P, Vis R. Burgerparticipatie in gemeenteland: quick scan van 34 coalitieakkoorden en raadsprogramma’s voor de periode 2006–2010. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek; 2006. Lenos S, Sturm P, Vis R. Burgerparticipatie in gemeenteland: quick scan van 34 coalitieakkoorden en raadsprogramma’s voor de periode 2006–2010. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek; 2006.
8.
go back to reference Van de Wijdeven T, De Graaf L, Hendriks F. Actief burgerschap: lijnen in de literatuur. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur; 2013. Van de Wijdeven T, De Graaf L, Hendriks F. Actief burgerschap: lijnen in de literatuur. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur; 2013.
9.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vertrouwen in burgers. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2012. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vertrouwen in burgers. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2012.
10.
go back to reference Michels A, De Graaf L. Examining citizen participation: local participatory policy making and democracy. Local Gov Stud. 2010;36:477–91.CrossRef Michels A, De Graaf L. Examining citizen participation: local participatory policy making and democracy. Local Gov Stud. 2010;36:477–91.CrossRef
11.
go back to reference Edelenbos J. Proces in vorm: procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming over lokale ruimtelijke projecten. Utrecht: Lemma; 2000. Edelenbos J. Proces in vorm: procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming over lokale ruimtelijke projecten. Utrecht: Lemma; 2000.
12.
go back to reference Van der Heijden J, Van der Mark L, Meiresonnne A, Zuylen J van. Help! Een burgerinitiatief. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties; 2007. Van der Heijden J, Van der Mark L, Meiresonnne A, Zuylen J van. Help! Een burgerinitiatief. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties; 2007.
13.
go back to reference Denters SAH, Tonkens EH, Verhoeven I, Bakker JHM. Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform 31; 2013. Denters SAH, Tonkens EH, Verhoeven I, Bakker JHM. Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform 31; 2013.
15.
go back to reference Oude Vrielink M, Verhoeven I. Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid. Beleid En Maatschappij. 2011;38:377–87. Oude Vrielink M, Verhoeven I. Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid. Beleid En Maatschappij. 2011;38:377–87.
17.
go back to reference Van der Bol N, Van der Arend S. Interactieve besluitvorming vanuit een participanten-perspectief. Bestuurskunde. 2007;61:31–44. Van der Bol N, Van der Arend S. Interactieve besluitvorming vanuit een participanten-perspectief. Bestuurskunde. 2007;61:31–44.
18.
go back to reference Lowndes V, Pratchett L, Stoker G. Diagnosing and remedying the failings of official participation schemes: the CLEAR framework. Soc Policy Soc. 2006;5:281–91.CrossRef Lowndes V, Pratchett L, Stoker G. Diagnosing and remedying the failings of official participation schemes: the CLEAR framework. Soc Policy Soc. 2006;5:281–91.CrossRef
19.
go back to reference Lowndes V, Pratchett L, Stoker G. Trends in public participation: part 2 – citizens’ perspectives. Public Adm. 2001;79:454–5.CrossRef Lowndes V, Pratchett L, Stoker G. Trends in public participation: part 2 – citizens’ perspectives. Public Adm. 2001;79:454–5.CrossRef
20.
go back to reference Hennink M, Hutter I, Bailey A. Qualitative research methods. London: SAGE; 2011. Hennink M, Hutter I, Bailey A. Qualitative research methods. London: SAGE; 2011.
21.
go back to reference Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: SAGE; 1998. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: SAGE; 1998.
22.
go back to reference Verba S, Schlozman K, Brady H. Voice and equality: civic voluntarism in American politics. Cambridge: Harvard University Press; 1995. Verba S, Schlozman K, Brady H. Voice and equality: civic voluntarism in American politics. Cambridge: Harvard University Press; 1995.
25.
go back to reference Van Xanten H, Schonewille J, Engelen J, Van de Maat J. Sterke verhalen: Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Rotterdam, Utrecht: SEV, Movisie; 2011. Van Xanten H, Schonewille J, Engelen J, Van de Maat J. Sterke verhalen: Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Rotterdam, Utrecht: SEV, Movisie; 2011.
26.
go back to reference Irvin R, Stansbury J. Citizen participation in decision-making: Is it worth the effort? Public Adm Rev. 2004;64:55–65.CrossRef Irvin R, Stansbury J. Citizen participation in decision-making: Is it worth the effort? Public Adm Rev. 2004;64:55–65.CrossRef
28.
go back to reference Verhoeven I, Tonkens EH. Talking active citizenship: framing welfare state reform in England and the Netherlands. Soc Policy Soc. 2013;12:415–26.CrossRef Verhoeven I, Tonkens EH. Talking active citizenship: framing welfare state reform in England and the Netherlands. Soc Policy Soc. 2013;12:415–26.CrossRef
Metagegevens
Titel
Lokale burgerparticipatie van 65-plussers in de steigers
Een participatief project
Auteurs
Linden Douma
Ruben Bouwman
Inge Hutter
Louise Meijering
Publicatiedatum
03-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-016-0203-3

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2017 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen