Lichaamshouding | mijn-bsl Skip to main content
Top

2005 | Boek

Lichaamshouding

Werkcahier Kwalificatieniveau 4

Auteur: Yvonne Morsink

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het werkcahier
Samenvatting
Het verschonen van een bed met zorgvrager*
Yvonne Morsink
2 Inleiding
Samenvatting
In de werkcahiers Lichaamshouding en Lichaamsbeweging en de daarbij behorende cd-roms staat het leren van veel gehanteerde houdings- en bewegingstechnieken centraal. Een juiste houding en beweging, voor zowel de zorgvrager als de verpleegkundige, is van belang voor het welbevinden van beiden. Een goede houding en een juiste manier van bewegen voorkomen stoornissen aan lijf en leden.
Yvonne Morsink
3 Beginvereisten
Samenvatting
Om de zorg voor de houding en het comfort van een zorgvrager in bed te kunnen verrichten wordt er van jou verwacht dat je al enige voorkennis bezit. De inhoud van dit cahier kun je beter leren en begrijpen als je de vereiste voorkennis hebt.
Yvonne Morsink
4 Basistechnieken bij het tillen en verplaatsen van zorgvragers
Samenvatting
Het is belangrijk dat een verpleegkundige vaardig is in het ondersteunen van verplaatsingen van een zorgvrager. Het uitgangsprincipe hierbij is dat de verpleegkundige alleen daar waar nodig ondersteunt en de zorgvrager zo veel mogelijk uitnodigt tot participeren. Hierdoor worden de fysieke mogelijkheden en de onafhankelijkheid van de zorgvrager gestimuleerd. Voor de verpleegkundige bevordert deze werkwijze eveneens het welbevinden. Immers, door participatie van de zorgvrager wordt de ‘last’ voor de verpleegkundige minder.
Yvonne Morsink
5 Het bed en zijn hulpmiddelen
Samenvatting
In de media staat het bed regelmatig in de belangstelling. Zo kom je in tijdschriften vaak reclame tegen voor een bepaald soort bed of matras of bepaalde dekbedden.
Yvonne Morsink
6 Houdingen in bed
Samenvatting
In dit hoofdstuk komt het verplaatsen van een zorgvrager in bed aan bod én de (therapeutische) houdingen die een zorgvrager in bed kan aannemen.
Yvonne Morsink
7 Transfers met behulp van een tillift
Samenvatting
Sommige zorgvragers moeten geholpen worden bij het zich verplaatsen van een (rol)stoel naar het bed of andersom. In veel situaties moet dan gebruikgemaakt worden van een tillift. Voor zorgvragers die met enige ondersteuning zich even staande kunnen houden wordt de actieve tillift gebruikt en voor zorgvragers die dit niet kunnen de passieve tillift. Zowel de actieve als de passieve tillift zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar.
Yvonne Morsink
8 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets kun je beschouwen als controle op je theoretische voorbereiding van de nieuwe vaardigheden. Als je gewend bent jezelf regelmatig tijdens het studeren te toetsen (om na te gaan of je het nog begrijpt), dan komen de vragen in paragraaf 8.1 je hopelijk bekend voor.
Yvonne Morsink
9 Practicum
Samenvatting
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen dat het voor de zorgvrager en voor jezelf verantwoord is deze (onder begeleiding) toe te passen.
Yvonne Morsink
10 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
Als je de geleerde vaardigheden in de (vaak hectische) praktijk gaat oefenen, kan het gebeuren dat je door de drukte van alledag het gedrag van je collega’s, zonder erbij na te denken, wilt overnemen.
Yvonne Morsink
Nawerk
Meer informatie
Titel
Lichaamshouding
Auteur
Yvonne Morsink
Copyright
2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9557-6
Print ISBN
978-90-313-4540-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9557-6