Skip to main content
main-content
Top

2013 | Boek

Leven met reumatoïde artritis

Auteurs: Mw. prof. dr. J.M.W. Hazes, Mw. Annemarie de Vroed, Mw. H.M. Wintjes

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Reumatoïde artritis is een vorm van reuma die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten. Van de ruim 150 verschillende ziektebeelden binnen de reumatologie valt de grootste groep binnen de diagnose reumatoïde artritis (RA). Vroeger betekende dit dat je mogelijk in een rolstoel kwam. Tegenwoordig is er goede medicatie ontwikkeld waardoor leven met RA een stuk gemakkelijker is geworden.Leven met reumatoïde artritis beschrijft de aandoening, de diagnose en de behandeling, en hoe de patiënt en zijn / haar omgeving hier zo goed mogelijk mee kan omgaan. Uniek is de ruime aandacht voor zwanger worden en zwanger zijn met RA. Het boek Leven met reumatoïde artritis is onderdeel van de serie Leven/Omgaan met. In deze serie worden lichamelijke aandoeningen en ziekten zoals snurken, diabetes, COPD en eczeem behandeld. Ook wordt er aandacht gegeven aan de psychosociale aspecten behorende bij deze aandoeningen en ziekten.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Hoofdstuk 1. Wat is er aan de hand?
Abstract
De Grieken kenden het ziektebeeld reumatoïde artritis al in de oudheid. Het woord ‘reuma’ is afkomstig van het Griekse woord dat ‘stroom’ of ‘ziekteverwekkende vloeistof ’ betekent. Reumatoïde artritis betekent letterlijk: reumatische gewrichtsontsteking. Veelal wordt de naam van de ziekte afgekort als RA.
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Hoofdstuk 2. Hoe komt het eigenlijk?
Abstract
Deskundigen vermoeden dat bij reumatoïde artritis het immuunsysteem door een samenspel van factoren ontregeld raakt. Dat zijn factoren zoals aanleg, omgevingskenmerken en mogelijk een infectie. Ook erfelijkheid speelt een rol. Het is echter nog niet bekend waarom het immuunsysteem zo in de war raakt.
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Hoofdstuk 3. Wat staat de patiënt met RA te wachten?
Abstract
RA verloopt bij iedereen anders. In de beginperiode is niet te zeggen hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. Soms is het verloop zo mild dat het lijkt of de ziekte helemaal verdwenen is. De meeste mensen met RA hebben echter ups en downs. Perioden van pijn en bewegings - beperking en rustige perioden wisselen elkaar dan af. Bij een klein deel van de patiënten verloopt de ziekte agressief. De patiënt heeft dan vrijwel voortdurend klachten die leiden tot beperkingen. In dat geval is de ziekte vaak moeilijker onder controle te krijgen. Een goede behandeling kan het ziekteproces aanmerkelijk vertragen. De pijn is dan draaglijk en het risico op blijvende beschadigingen aan de gewrichten is kleiner. Het doel van de behandeling is alle ontstekingen tot rust te brengen, de schade tegen te houden en er daarmee voor te zorgen dat de patiënt zonder veel beperkingen kan blijven functioneren. De patiënt met RA zal in het algemeen altijd medicijnen moeten blijven gebruiken.
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Hoofdstuk 4. Wat betekent het voor de omgeving?
Abstract
Het is voor patiënten voor wie de klachten van ochtendstijfheid en pijn, zwelling en vermoeidheid nog nieuw zijn, heel lastig in te schatten op welk moment ze actief kunnen zijn en wanneer ze niet kunnen wat ze zouden willen. Omdat de ziekte van zichzelf van dag tot dag kan wisselen en ook niet voorspelbaar is, kan dat onmacht met zich meebrengen. Zeker in de beginfase, als de diagnose nog niet duidelijk is, kan de patiënt twijfelen aan zichzelf; de vorige dag kon hij immers veel meer dan vandaag. Of niet?
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Hoofdstuk 5. Wie kunnen er betrokken zijn bij de behandeling?
Abstract
Binnen de reumatologie kunnen verschillende mensen voorbijkomen tijdens de behandeling. Dit is natuurlijk afhankelijk van de mate van ziek zijn en de gevolgen voor de patiënt. Sommige mensen met RA zien één keer per jaar hun arts en één keer per jaar een verpleegkundige. Anderen komen elke zes weken in het ziekenhuis of krijgen begeleiding van andere hulpverleners. In dit hoofdstuk wordt besproken wat er van elke discipline verwacht kan worden.
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Hoofdstuk 6. Leven met RA
Abstract
Het leven met een chronische aandoening en pijnklachten is vervelend. Bij een grillig verloop kunnen de klachten van RA van dag tot dag verschillen. Dingen die de ene dag nog met gemak kunnen, zijn de andere dag niet meer mogelijk. Dit leidt vaak tot onbegrip op het werk, bij familie, maar ook bij de patiënt zelf. De situatie vraagt om flexibiliteit van iedereen. Het gaat vaak om jonge mensen, die alles gewoon willen doen, maar daarbij door hun lichaam worden afgeremd. Geestelijk gezien heeft dit veel impact. Als de ziekte rustig is, lukt het vaak allemaal wel. Natuurlijk blijft het dan wel vervelend dat de medicatie nog altijd nodig is. Maar als de ziekte in een onrustige fase is, kunnen mensen erg beperkt zijn. Ook klachten van moeheid spelen een grote rol. Het is belangrijk dat de communicatie rondom de ziekte en de beleving daarvan goed verloopt. Zowel de zieke als de naasten doen er goed aan om met elkaar te praten over de gevolgen van de ziekte. Daarmee zijn veel misverstanden te voorkomen.
J.M.W. Hazes, Annemarie de Vroed, H.M. Wintjes
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leven met reumatoïde artritis
Auteurs
Mw. prof. dr. J.M.W. Hazes
Mw. Annemarie de Vroed
Mw. H.M. Wintjes
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9006-9
Print ISBN
978-90-313-9005-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9006-9