Skip to main content
main-content
Top

2004 | Boek

Leven met een depressieve stoornis

Auteur: Joke Kragten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Leven met een dwangstoornis

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Wat is er met me aan de hand?
Abstract
‘Leven met een depressieve stoornis’ – slechte titel voor een boek. Wie wil er nu een boek lezen over hoe je met een depressie kunt leven? Je wilt alleen maar weten hoe je er zo snel mogelijk van afkomt. Daarover gaat dit boek gelukkig ook. Alleen moet je om te weten hoe je ervan afkomt, ook weten wat je precies mankeert. Daarom wordt er in dit hoofdstuk uitgelegd wat een depressie precies is. Dit lijkt overbodig omdat iedereen zich wel voor kan stellen hoe je je voelt als je depressief bent. Toch blijkt in de praktijk dat een depressie bij iedereen net weer even anders is. Hierdoor wordt een depressie soms in eerste instantie niet eens als zodanig herkend, bijvoorbeeld bij de man uit het volgen de citaat.
Joke Kragten
2. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Abstract
Er wordt al heel lang onderzoek gedaan naar de oorzaak van depressie. Het is natuurlijk wel bekend dat mensen vaak depressief worden als ze veel tegenspoed te verwerken krijgen. Maar niet alle mensen die hun baan kwijt raken of hun partner, worden depressief. Dus waarom de één wel en de ander niet? Behalve dat het interessant is om te weten hoe de ziekte precies in elkaar zit, is onderzoek naar de oorzaken van depressie natuurlijk vooral van belang voor de behandeling. Als het alleen komt door een verstoring in de hersenen, dan is zorgen dat er een pil komt die dit defect verhelpt afdoende. Maar tot op heden is het niet gelukt een eenduidige verklaring te vinden. En misschien is die er ook wel niet. Op dit moment wordt aangenomen dat biologische, psychologische en omgevingsfactoren van invloed zijn op het ontstaan van een depressie. In dit hoofdstuk worden deze drie factoren verder toegelicht.
Joke Kragten
3. Wat staat me te wachten?
Abstract
Als je depressieve klachten krijgt, is het eigenlijk nooit te voorspellen hoe lang je er last van zult hebben. Bij de één wordt het niet eens een echte depressie, maar blijft het bij lichte somberheid zonder dat het ooit ernstig genoeg wordt voor de diagnose depressieve episode. Sommige mensen hebben wel degelijk een depressie, maar een die gewoon vanzelf verdwijnt na verloop van tijd. Weer anderen moeten er moeite voor doen. Ze vertroetelen zichzelf een tijd lang, proberen zo snel mogelijk een eind te maken aan de eventuele oorzaken van de klachten of gaan een paar weken op vakantie. Maar er is ook een groep bij wie de depressie hardnekkig standhoudt. Het beloop van de depressie kan dus sterk variëren. Het kan na twee weken over zijn maar bij een aantal pechvogels kan het jaren duren. En in enkele gevallen gaat het nooit meer helemaal over. Dit komt gelukkig niet zo heel veel voor.
Joke Kragten
4. Wat betekent een en ander voor mijn omgeving?
Abstract
Een depressie is natuurlijk allereerst heel vervelend voor jezelf. Je voelt je beroerd, misschien al heel lang, en ondertussen word je toch verondersteld gewoon de dingen te doen die je altijd deed. Misschien niet eens omdat je omgeving dat van je verwacht maar dan toch in ieder geval omdat het van jezelf moet. Je kunt immers niet elke dag tegen je vrouw roepen dat je geen zin hebt in het familieleven en boven gaan zitten. En je kinderen zijn er ook niet op gebouwd om pappa voortdurend met rust te laten. Voor de partners is het echter ook een zwaar gelag. Want hoe je ook je best doet, ze merken natuurlijk toch dat er iets mis is.
Joke Kragten
5. Welke behandelingen zijn er? Zelfhulptechnieken
Abstract
Er bestaan meerdere behandelingen tegen depressie. Er is uiteraard onderzocht welke het meest effectief zijn. In de geestelijke gezondheidszorg is afgesproken dat de behandelingen waarvan bekend is dat ze het beste werken, als eerste worden toegepast. In hoofdstuk 6 staan de medicamenteuze behandelingen genoemd. In dit hoofdstuk worden de therapeutische technieken besproken die je op jezelf kunt toepassen. Lukt dit niet of helpt het niet voldoende, dan kun je je alsnog tot de hulpverlening wenden.
Joke Kragten
6. Welke behandelingen zijn er? Medicatie en andere therapieën
Abstract
De informatie in dit hoofdstuk is tamelijk technisch van aard. Het is vooral bedoeld voor die mensen die – in grote lijnen – willen weten wat er aan medicijnen op de markt is en hoe ze werken. Kennis van de werking en bijwerking van medicijnen kan je helpen bij het besluit om wel of niet tot medicatie over te gaan.
Joke Kragten
7. Hoe kan ik de draad weer oppakken?
Abstract
Als je genezen bent van een depressie, is er geen enkele reden om aan te nemen dat je niet gewoon weer je oude leven zou kunnen gaan leiden. Zelfs als je nog depressief bent, kun je in principe je normale leven blijven leiden. Het zal alleen veel meer moeite kosten. Er zijn natuurlijk wel mensen die helemaal hun oude leven niet op willen pakken. Met name mensen die depressief zijn geworden door stressvolle omstandigheden willen waarschijnlijk niet terug naar hoe het voor de depressie was.
Joke Kragten
8. Geraadpleegde literatuur, aanbevolen literatuur en adressen
Abstract
Depressie Stichting
Joke Kragten
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leven met een depressieve stoornis
Auteur
Joke Kragten
Copyright
2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7101-3
Print ISBN
978-90-313-3981-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7101-3