Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Recensie Dit boek gaat over pijn die niet meer wil overgaan ondanks alle inspanningen op medisch/somatisch gebied. Van chronische (langdurige pijn) wordt gesproken als pijn meer dan een halfjaar aanhoudt. Chronische pijn kan je hele leven ontwrichten en je veranderen in je denken en doen. Het kan gepaard gaan met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid. Vaak is er onbegrip uit de omgeving.In dit boek wordt een overzicht gegeven van de mechanismen die chronische pijn in stand houden of verergeren. Vervolgens worden technieken beschreven die deze mechanismen beïnvloeden. Een belangrijke methode om pijn te beïnvloeden is de ontspanningstraining, die op de cd staat die je achter in het boek aantreft. Hiermee en met de andere technieken leer je meer controle te hebben over de pijn en er anders mee om te gaan. Ook wordt erop ingegaan wat mensen in je omgeving zouden kunnen doen om je daarbij te helpen. Het doel van deze aanpak is verbetering van de kwaliteit van je leven, ondanks de pijn.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is er met me aan de hand?

Abstract
Dit boek is geschreven voor mensen met chronische – langdurige – pijn. Dat is pijn die niet meer over wil gaan. Het is dus niet bedoeld voor mensen met acute pijn. Een voorbeeld van acute pijn is een verstuikte enkel, waarvan je sinds enkele dagen last hebt. Daarmee ga je natuurlijk eerst naar de dokter.
Alexandra de Bruijn-Kofman

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Abstract
Natuurlijk wil je graag weten wat de oorzaak is van je pijn. Als je last hebt van acute of chronische somatische pijn, weet je het antwoord op deze vraag meestal wel: er ligt een ziekte of letsel ten grondslag aan de pijn.
Alexandra de Bruijn-Kofman

3. Wat staat me te wachten?

Abstract
Chronische goedaardige pijn is niet kwaadaardig en niet gevaarlijk en je kunt er heel oud mee worden. Aan langdurige pijn ga je niet dood, maar je kunt er ook niet (gewoon) mee leven. Een leven beheerst door langdurige pijn is bepaald geen pretje.
Alexandra de Bruijn-Kofman

4. Wat betekent de pijn voor mijn omgeving?

Abstract
Je pijnprobleem speelt een grote rol in hun dagelijks leven. Zij worden vanzelfsprekend dagelijks geconfronteerd met de beperkingen in het gezinsleven, je werk, het huishouden, uitjes, hobby’s, sporten, in het sociale leven en het seksleven. Bovendien moeten zij de veranderingen in emoties, stemming, denken en doen van jou, de pijnpatiënt, zien te hanteren. Ook al voelen zij de pijn niet zelf, ze hebben er wel last van.
Alexandra de Bruijn-Kofman

5. Welke behandelingen bestaan er?

Abstract
Dit boek laat de somatisch-medische behandeling van chronische pijn buiten beschouwing. Een goed overzicht van de mogelijkheden op dat gebied geeft het boek ‘Chronische pijn’ (Zuurmond, 2001). Eerder in dit boek is al gewezen op de speciale pijncentra bij de academische ziekenhuizen (zie de lijst achterin), de pijnteams die in veel algemene ziekenhuizen werkzaam zijn en de pijnpoliklinieken.
Alexandra de Bruijn-Kofman

6. Hoe kan ik de draad weer oppakken?

Abstract
Lijden aan chronische pijn is een abnormale situatie, die vrijwel alle levensgebieden verandert en aantast. Bijna niets blijft zoals het was.
Alexandra de Bruijn-Kofman

Nawerk

Meer informatie