Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Vrijwel iedereen maakt zich wel eens zorgen over een pijntje, een vlekje of een slepende vermoeidheid. En dat is maar goed ook. Deze symptomen kunnen namelijk wijzen op een ziekte die om behandeling vraagt. Maar vaak blijkt er helemaal niets aan de hand te zijn. Een geruststellend bericht van de arts is dan voldoende om de angst te laten te verdwijnen, ook als de pijn voortduurt. Wie zich dan toch zorgen blijft maken en niet ophoudt artsen te vragen zich over de klachten te buigen, lijdt waarschijnlijk aan hypochondrie: angst voor het hebben of het krijgen van een ernstige ziekte zonder dat daar medisch gezien aanleiding toe is. Hypochondrie is een veel voorkomende psychische aandoening. Eén tot vijf procent van de bevolking lijdt eraan. Gelukkig zijn de klachten goed te behandelen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is er met me aan de hand?

Abstract
Ton Vreeswijk komt al een flink aantal maanden geregeld bij zijn huisarts met allerlei klachten. Hij maakt zich ongerust over zijn gezondheid. Hij heeft steeds last van een raar gevoel in zijn buik, dat bij vlagen optreedt. Het vervelende is dat hij ondanks lichamelijk onderzoek van de huisarts, zich maar korte tijd gerustgesteld voelt. Daarna bekruipt hem weer de gedachte dat er misschien toch nog iets bij het huisartsonderzoek over het hoofd gezien is. Het gaat zelfs zover, dat hij zich ook zorgen maakt op momenten dat hij niets voelt. Hij dringt aan op een verwijzing naar een internist.
Sjef Peeters

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Abstract
Waarom kan de één nu zo luchtig met lichamelijke klachten omgaan en blijft de ander maar tobben en naar de huisarts gaan? Waarom is Ton uit het vorige hoofdstuk zo bezorgd en lukt het hem niet om luchtiger over de lichamelijke verschijnselen te denken?
Sjef Peeters

3. Wat staat me te wachten?

Abstract
Als uit de eerste twee hoofdstukken duidelijk is geworden dat er bij jou mogelijk sprake is van hypochondrie, dan sta je voor de keuze of je daar wel of niet iets aan gaat doen. Vragen die daarbij vaak door patiënten gesteld worden, zijn:
Sjef Peeters

4. Wat betekent hypochondrie voor mijn omgeving?

Abstract
Als je last hebt van hypochondrie, heeft dat vaak heel specifieke gevolgen. In het vorige hoofdstuk is al iets verteld over de gevolgen van de klacht voor jezelf en je omgeving als je de klacht onbehandeld laat. We zullen dat hier wat uitvoeriger bespreken. Lees het hoofdstuk aandachtig en ga voor jezelf na welke van deze factoren in jouw leven spelen.
Sjef Peeters

5. Welke behandelingen bestaan er?

Abstract
In zijn proefschrift over hypochondrie beschrijft Sako Visser, hoogleraar in Amsterdam, hoe in het verleden door behandelaars met hypochondrie werd omgegaan. Een paar conclusies van die vroegere behandelingen:
Sjef Peeters

6. Hoe kan ik de draad weer oppakken?

Abstract
Een klacht als hypochondrie is al beter te begrijpen en te behandelen als je kunt zien dat het angst is waar je last van hebt. Angst kun je aanpakken en je kunt er de baas over worden.
Sjef Peeters

7. Slotwoord

Abstract
Iedereen maakt zich wel eens druk over zijn gezondheid. Daar begon dit boekje mee. Het overkwam mij ook tijdens het schrijven van dit boekje. Tijdens een vakantie merkte ik een aantal verschijnselen op bij mezelf die op beginnende suikerziekte zouden kunnen wijzen. Omdat er niets acuuts in het spel was, wachtte ik tot na thuiskomst met iets te ondernemen. Ik belde de huisarts, maar moest een week wachten eer ik daar terechtkon, omdat hij nog op vakantie was. Dat was niet zo erg, want het leek allemaal nog niet zo ernstig.
Sjef Peeters

8. Adressen en literatuur

Abstract
Cliëntenbond: belangenbehartiging van (ex-)psychiatrische patiënten
Sjef Peeters

Nawerk

Meer informatie