Skip to main content
Top

2010 | wo | Boek

Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen

Redacteuren: C. A. Brussé, C. van der Linden

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Leidraadreeks

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Patiënten met laagcomplexe aandoeningen die zich melden op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis of bij een huisartsenpraktijk worden steeds vaker geholpen door verpleegkundig specialisten, die deze patiëntengroep zelfstandig, zonder tussenkomst van een arts, kunnen diagnosticeren en behandelen.

Dit boek is geschreven om deze behandelaars te ondersteunen in de praktijk, op de werkplek.Wat mag niet ontbreken in mijn anamnese bij deze aandoening? Wanneer moet ik de arts in consult vragen? Waar moet ik op letten bij deze klacht? Spoedeisende Hulpartsen, nurse practitioners en semi-artsen brengen in dit boek voor een heel scala aan laagcomplexe aandoeningen adviezen samen, waardoor een eenduidige handelwijze binnen één team wordt gestimuleerd.

Het boek is ingedeeld in hoofdstukken als dermatologie, gynaecologie, KNO, oogheelkunde, wonden en fracturen, wat het makkelijk maakt het juiste advies snel op te zoeken.Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen is onderdeel van de Leidraadreeks, een reeks handzame en praktische boekjes voor coassistenten en artsen (in opleiding). Elk deel behandelt een bepaald specialisme of coschap.

Inhoudsopgave

Voorwerk
10 Inflammatoire en infectieuze aandoeningen
C. A. Brussé, C. van der Linden
9 Overig letsel hoofd en bewegingsapparaat
C. A. Brussé, C. van der Linden
1. Dermatologie
Samenvatting
De huid is het grootste orgaan van het lichaam, met een gemiddeld oppervlak van 1,8 m2 en een gewicht overeenkomend met 16% van het lichaamsgewicht bij een volwassene. De huid kan verdeeld worden in epidermis, dermis en hypodermis.
C. A. Brussé, C. van der Linden
2. Gynaecologie
Samenvatting
In-vitrofertilisatie (IVF) of reageerbuisbevruchting is een behandeling waarbij een of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen. De eierstokken van de vrouw worden enige tijd gestimuleerd met hormonen om enkele eicellen te laten rijpen. Deze hormonen bevatten het hormoon FSH (follikelstimulerend hormoon). Op de echo is te zien of de eicellen rijp zijn.
C. A. Brussé, C. van der Linden
3. KNO
Samenvatting
Hiermee wordt bedoeld: korter dan veertien dagen bestaande keelpijn.
C. A. Brussé, C. van der Linden
4. Oogheelkunde
Samenvatting
Indien een patiënt met een trauma of ontsteking van het oog op de SEH komt, is het van belang onderscheid te maken tussen visusbedreigende aandoeningen (vooral keratitis, retinavaatocclusies, neuritis, iridocyclitis en acuut glaucoom) en onschuldige aandoeningen (zoals conjunctivitis, subconjunctivale bloeding en episcleritis), en ernstige van niet-ernstige oogletsels te onderscheiden.
C. A. Brussé, C. van der Linden
5. Oogheelkunde
Samenvatting
Een catheter à demeure (CAD) kan diverse complicaties geven zoals bacteriurie, encrustraties (afzettingen van struviet en hydroxyapatiet), verstopping, hematurie en lekkage langs de katheter. Katheterwisseling kan protocollair verlopen (siliconenkatheter à 3 maanden), maar is ook nogal eens tussentijds nodig vanwege accidentele verwijdering van een katheter (43%), lekkage langs de katheter (33%) of een verstopte katheter (24%).
C. A. Brussé, C. van der Linden
6. Diversen
Samenvatting
Patiënten melden zich op de SEH met tandheelkundig problemen vanwege diverse redenen, zoals het niet kunnen bereiken van hun tandarts, een trauma of onverdraaglijke pijn.
C. A. Brussé, C. van der Linden
7. Diversen
Samenvatting
Een wond is een onderbreking van de continuïteit van de huid. Aangezien de huid een eerste barrière is van het immuunsysteem, kan doorbreking hiervan leiden tot een wondinfectie. De mate en de ernst van een verwonding worden onder andere bepaald door de kracht waarmee het lichaam in aanraking komt met een voorwerp van buiten af, de vorm van het voorwerp en de gesteldheid van de getroffene.
C. A. Brussé, C. van der Linden
8. Diversen
Samenvatting
Een fractuur of een botbreuk is het onderbreken van de continuïteit van het bot. Het kan gaan om een scheur in het bot, maar het bot kan ook volledig in stukken gebroken zijn. De oorzaken van botbreuken zijn onder te verdelen in twee grote categorieën. Ten eerste kunnen botbreuken ontstaan ten gevolge van grote externe krachten (bijv. ongeval) die op het bot uitgeoefend worden en waartegen het bot niet bestand is. Ten tweede kan er een pathologie van het bot aanwezig zijn (bijv. bij osteoporose of botmetastase), waardoor het bot zo broos wordt dat het breekt onder invloed van normale krachten zoals wandelen of rechtopstaan (pathologische fractuur).
C. A. Brussé, C. van der Linden
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen
Redacteuren
C. A. Brussé
C. van der Linden
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8060-2
Print ISBN
978-90-313-8059-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8060-2