Skip to main content
Top

2014 | wo | Boek

Leidraad kindergeneeskunde

Auteurs: E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Leidraadreeks

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Voor veel coassistenten is het coschap kindergeneeskunde de eerste kennismaking met zuigelingen en kinderen als patiënt. Het kindvriendelijke klimaat op de afdeling en de omgang met de patiënt zelf vergen in het begin enige omschakeling. Leidraad kindergeneeskunde biedt daarom ondersteuning bij de vragen en onzekerheden die coassistenten en beginnende arts-assistenten in de kindergeneeskunde tegenkomen.

In deze tweede, geheel herziene druk van deze leidraad is alle informatie geactualiseerd en zijn verscheidene nieuwe ziektebeelden toegevoegd. De hoofdstukindeling volgt de verschillende afdelingen waarmee je in een algemeen ziekenhuis te maken krijgt: kraamafdeling, neonatologie, kinderafdeling, polikliniek en eerste hulp. Elk hoofdstuk biedt eerst de belangrijkste begripsomschrijvingen die voor de afdeling in kwestie van belang zijn. Het vaste tekstonderdeel 'Overlevingspakket' bevat praktische rekenregels en richtlijnen (onder meer rondom vochtbeleid en babyvoeding) en scores (onder meer Apgar- en astmascore). Uiteraard komen de belangrijkste en meest voorkomende problemen in het vak kindergeneeskunde aan de orde.

Leidraad kindergeneeskunde is samengesteld door twee kinderartsen en een kinderarts in opleiding. Met dit boek vergemakkelijken zij de overstap van de studie naar de praktijk van 'een van de leukste vakken ter wereld'. Dit boek maakt deel uit van de Leidraadreeks, een reeks handzame en praktische boekjes voor coassistenten en artsen in opleiding. Elk deel behandelt één bepaald specialisme of coschap.

Leidraad kindergeneeskunde is bedoeld voor coassistenten en artsen in opleiding.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Kraamafdeling
Inleiding
kind geboren na zwangerschapsduur van 37 of meer complete weken en vóór 42 weken.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
2. Neonatologie
Inleiding
kind geboren na zwangerschapsduur van 37 of meer complete weken en vóór 42 weken.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
3. Kinderafdeling
Inleiding
Zuigeling:
  • vanaf tweede levensweek: circa 150–175 ml/kg per dag;
  • 3 tot 12 maanden: 140 tot 120 ml/kg per dag.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
4. Polikliniek kindergeneeskunde
Inleiding
Voor groeicurven zie ▶ par. 6.3.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
5. Spoedeisende hulp
Inleiding
De ademfrequentie, hartfrequentie en bloeddruk zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Normaalwaarden staan aangegeven in tabel 5.2.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
6. Appendix
Inleiding
Kindergeneeskunde is het vak waarin je het meest met ouders te maken krijgt. Bij elk kind horen één of twee ouders of verzorgers die de arts, coassistent of verpleegkundige van informatie moeten voorzien, maar soms ook in de weg lijken te zitten. In het begin van het coschap kindergeneeskunde zullen de meeste coassistenten hun houding moeten vinden in de omgang met de ouders van de patiënt. Hierna staan enige richtlijnen en tips.
E.J. van de Griendt, A. Kamerbeek, N.J. Vet
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leidraad kindergeneeskunde
Auteurs
E.J. van de Griendt
A. Kamerbeek
N.J. Vet
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0473-8
Print ISBN
978-90-368-0472-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0473-8