Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2019

06-12-2018 | Artikelen

Leerkrachtgedrag en de kwaliteit van sociale relaties in de klas: de leerkracht als sociale referent voor de sociale status van de leerling

Auteurs: Dr. Marloes M. H. G. Hendrickx, Dr. Tim Mainhard, Sophie Oudman, M.Sc., Prof. dr. Antonius H. N. Cillessen, Prof. dr. Mieke Brekelmans

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Volgens de sociale-referentietheorie gebruiken klasgenoten interacties tussen de leerkracht en leerlingen om hun eigen beeld van die leerling te vormen. Deze studie heeft deze theorie getoetst, waarbij het verband tussen leerkrachtinteractie met een leerling en sociale status van deze leerling gemedieerd wordt door de percepties die klasgenoten hebben van hoe aardig de leerkracht de leerling vindt. We hebben 1.420 leerlingen in groep 7 (gemiddelde leeftijd 10,60 jaar) van 56 basisschoolklassen gevraagd op drie meetmomenten sociometrische vragenlijsten in te vullen. Tijdens het eerste meetmoment zijn ook video-opnames van de lessen gemaakt, waarbij docentgedrag is gecodeerd. Een pad-analyse liet zien dat leerkrachten inderdaad als sociale referent fungeren. Enkel negatief leerkrachtgedrag hield verband met de perceptie van klasgenoten dat de leerkracht de leerling onaardig vond, wat vervolgens weer verband hield met hoe onaardig de klasgenoten de leerling vonden. Leerkrachten zouden dus de sociale acceptatie van leerlingen kunnen bevorderen door hun openlijk negatieve gedrag naar leerlingen te verminderen.
Literatuur
go back to reference Asher, S. R., & McDonald, K. L. (2009). The behavioral basis of acceptance, rejection, and perceived popularity. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 232–248). New York: Guilford. Asher, S. R., & McDonald, K. L. (2009). The behavioral basis of acceptance, rejection, and perceived popularity. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 232–248). New York: Guilford.
go back to reference Babad, E. (1995). The ‘teacher’s pet’ phenomenon, perceptions of teachers’ differential behavior, and students’ morale. Journal of Educational Psychology, 87, 361–374. CrossRef Babad, E. (1995). The ‘teacher’s pet’ phenomenon, perceptions of teachers’ differential behavior, and students’ morale. Journal of Educational Psychology, 87, 361–374. CrossRef
go back to reference Babad, E. (2009). The social psychology of the classroom. New York: Routledge. CrossRef Babad, E. (2009). The social psychology of the classroom. New York: Routledge. CrossRef
go back to reference Bandura, A. (1992). Social cognitive theory of social referencing. In S. Feinman (red.), Social referencing and the social construction of reality in infancy. New York: Springer. Bandura, A. (1992). Social cognitive theory of social referencing. In S. Feinman (red.), Social referencing and the social construction of reality in infancy. New York: Springer.
go back to reference Bierman, K. L., & Powers, C. J. (2009). Social skills training to improve peer relations. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 603–621). New York: Guilford. Bierman, K. L., & Powers, C. J. (2009). Social skills training to improve peer relations. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 603–621). New York: Guilford.
go back to reference Esposito, C. (1999). Learning in urban blight: school climate and its effect on the school performance of urban, minority, low-income children. School Psychology Review, 28, 365–377. Esposito, C. (1999). Learning in urban blight: school climate and its effect on the school performance of urban, minority, low-income children. School Psychology Review, 28, 365–377.
go back to reference Feinman, S. (1982). Social referencing in infancy. Merrill-Palmer Quarterly, 28, 445–470. Feinman, S. (1982). Social referencing in infancy. Merrill-Palmer Quarterly, 28, 445–470.
go back to reference Flanders, N. A., & Havumaki, S. (1960). The effect of teacher-pupil contacts involving praise on the sociometric choices of students. Journal of Educational Psychology, 51, 65–68. CrossRef Flanders, N. A., & Havumaki, S. (1960). The effect of teacher-pupil contacts involving praise on the sociometric choices of students. Journal of Educational Psychology, 51, 65–68. CrossRef
go back to reference Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York: Guilford. Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York: Guilford.
go back to reference Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to statistics in psychology (5e druk.). London: Pearson. Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to statistics in psychology (5e druk.). London: Pearson.
go back to reference Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Willson, V. (2001). Further support for the developmental significance of the quality of the teacher-student relationship. Journal of School Psychology, 39(4), 289–301. CrossRef Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Willson, V. (2001). Further support for the developmental significance of the quality of the teacher-student relationship. Journal of School Psychology, 39(4), 289–301. CrossRef
go back to reference Hymel, S., Wagner, E., & Butler, L. J. (1990). Reputational bias: view from the peer group. In S. R. Asher & J. D. Coie (red.), Peer rejection in childhood (pag. 156–186). New York: Cambridge University Press. Hymel, S., Wagner, E., & Butler, L. J. (1990). Reputational bias: view from the peer group. In S. R. Asher & J. D. Coie (red.), Peer rejection in childhood (pag. 156–186). New York: Cambridge University Press.
go back to reference Martin, B. L., & Briggs, L. J. (1986). The affective and cognitive domains: integration for instruction and research. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. Martin, B. L., & Briggs, L. J. (1986). The affective and cognitive domains: integration for instruction and research. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
go back to reference Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (7e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (7e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén.
go back to reference Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrell, K. (2008). The classroom check-up: a classwide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37, 315–332. PubMedPubMedCentral Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrell, K. (2008). The classroom check-up: a classwide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37, 315–332. PubMedPubMedCentral
go back to reference Rose, A. J., & Smith, R. L. (2009). Sex differences in peer relationships. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 379–393). New York: Guilford. Rose, A. J., & Smith, R. L. (2009). Sex differences in peer relationships. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 379–393). New York: Guilford.
go back to reference Rubin, K. H., Bukowski, W., & Parker, J. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg, W. Damon & R. M. Lerner (red.), Social, emotional, and personality development (6e druk) (band 3, pag. 571–645). Hoboken: John Wiley & Sons. Rubin, K. H., Bukowski, W., & Parker, J. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg, W. Damon & R. M. Lerner (red.), Social, emotional, and personality development (6e druk) (band 3, pag. 571–645). Hoboken: John Wiley & Sons.
go back to reference Stevens, J. (2001). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Stevens, J. (2001). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Taylor, A. R., & Trickett, P. K. (1989). Teacher preference and children’s sociometric status in the classroom. Merrill-Palmer Quarterly, 35(3), 343–361. Taylor, A. R., & Trickett, P. K. (1989). Teacher preference and children’s sociometric status in the classroom. Merrill-Palmer Quarterly, 35(3), 343–361.
go back to reference Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4, 25–29. CrossRef Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4, 25–29. CrossRef
go back to reference Walden, T. A., & Ogan, T. A. (1988). The development of social referencing. Child Development, 59, 1230–1240. CrossRefPubMed Walden, T. A., & Ogan, T. A. (1988). The development of social referencing. Child Development, 59, 1230–1240. CrossRefPubMed
go back to reference Wentzel, K. R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (red.), Handbook of competence and motivation (pag. 279–296). New York: Guilford. Wentzel, K. R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (red.), Handbook of competence and motivation (pag. 279–296). New York: Guilford.
go back to reference Wentzel, K. R. (2009). Peers and academic functioning at school. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 531–547). New York: Guilford. Wentzel, K. R. (2009). Peers and academic functioning at school. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pag. 531–547). New York: Guilford.
go back to reference White, K. J., & Kistner, J. (1992). The influence of teacher feedback on young children’s peer preferences and perceptions. Developmental Psychology, 28, 933–940. CrossRef White, K. J., & Kistner, J. (1992). The influence of teacher feedback on young children’s peer preferences and perceptions. Developmental Psychology, 28, 933–940. CrossRef
go back to reference White, K. J., Sherman, M. D., & Jones, K. (1996). Children’s perceptions of behavior problem peers: effects of teacher feedback and peer-reputed status. Journal of School Psychology, 34(1), 53–72. CrossRef White, K. J., Sherman, M. D., & Jones, K. (1996). Children’s perceptions of behavior problem peers: effects of teacher feedback and peer-reputed status. Journal of School Psychology, 34(1), 53–72. CrossRef
go back to reference Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2013). Psychology in education. Harlow: Pearson. Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2013). Psychology in education. Harlow: Pearson.
Metagegevens
Titel
Leerkrachtgedrag en de kwaliteit van sociale relaties in de klas: de leerkracht als sociale referent voor de sociale status van de leerling
Auteurs
Dr. Marloes M. H. G. Hendrickx
Dr. Tim Mainhard
Sophie Oudman, M.Sc.
Prof. dr. Antonius H. N. Cillessen
Prof. dr. Mieke Brekelmans
Publicatiedatum
06-12-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2019
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-00195-z

Andere artikelen Uitgave 1/2019

Kind en adolescent 1/2019 Naar de uitgave