Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De zorg verschuift steeds verder naar de eerste lijn. De rol van de cliënt verandert daardoor. Dat heeft ook gevolgen voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de nulde of eerste lijn. De focus van hun handelen verschuift van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' of 'zorgen met'. Steeds vaker werkt de verpleegkundige samen met de cliënt toe naar een gewenste uitkomst, waarbij het versterken van het zelfmanagement van de cliënt centraal staat.

Verpleegkundigen moeten het gehele zorgproces in de eerste lijn kritisch leren beschouwen en specifiek voor deze context aanscherpen. In het Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid wordt hiervoor een model gepresenteerd. In dit leerwerkboek worden de nieuwe competenties uit het beroepsprofiel 2012 uitgewerkt aan de hand van de CanMEDS-rollen. Er zijn cases en opdrachten om hiermee aan de slag te gaan. Ook bevat het boek een docentenhandleiding.

Dit boek is bestemd voor studenten verpleegkunde, maar zeker ook geschikt voor wijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, arboverpleegkundigen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Zowel de overeenkomsten als de onderlinge verschillen tussen deze groepen komen aan de orde, zodat er een compleet beeld ontstaat van het domein verpleegkunde maatschappij en gezondheid. 

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Geschiedenis en ontwikkelingen

Samenvatting
Dit leer-werkboek is geschreven in een tijd dat van verschillende kanten gevraagd wordt om de terugkeer van ‘de’ wijkzuster. Zo schreef de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2011 aan de Tweede Kamer dat de wijkverpleegkundige weer zou moeten terugkeren als spil in de zorg thuis.
Rob van der Sande

2 Verpleegkundige theorieën en classificatiesystemen

Samenvatting
In de bachelorfase van de meeste hbo-v’s wordt de nodige aandacht besteed aan verpleegkundige theorieën en classificatiesystemen. Kennis van beide en het kunnen toepassen ervan in de praktijk zijn noodzakelijk voor verpleegkundigen maatschappij en gezondheid, zowel wat de onderbouwing als de transparantie van het handelen betreft.
Henk Rosendal

3 Vier cases

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden vier uiteenlopende en complexe cases beschreven door in de praktijk werkzame verpleegkundigen. Deze cases komen later nog eens terug, bij de omschrijving van de CanMEDS-rollen en de bijbehorende opdrachten.
Henk Rosendal

4 De CanMEDS-rollen

Samenvatting
Met het in 2012 verschenen V&V 2020: Leren van de toekomst (Lambregts & Grotendorst, 2012) heeft de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) het handelen van verpleegkundigen omschreven in competentiegebieden en de bijbehorende rollen.
Henk Rosendal

5 Opdrachten

Samenvatting
De opdrachten in dit hoofdstuk richten zich eerst op competenties in het algemeen en op determinanten van gezondheid. Daarna worden er per specifieke rol aparte opdrachten geformuleerd. Een leidraad bij deze opdrachten is te vinden achter in dit boek.
Henk Rosendal

6 Special verpleegkundige beroepsgroepen maatschappij en gezondheid

Samenvatting
In dit laatste hoofdstuk vind je – mogelijk ter oriëntatie op je eigen toekomst – een beschrijving van specifieke verpleegkundige beroepen die je als verpleegkundige maatschappij en gezondheid kunt uitoefenen.
Henk Rosendal

Nawerk

Meer informatie