Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit is een deel in de reeks Leerboeken specialistische kinderverpleegkunde. Dit boek gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en beperkingen van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en van kinderen met een handicap. Communicatie met deze kinderen en omgaan met hun gedrag staan centraal.

Het boek geeft veel adviezen aan kinderverpleegkundigen en andere hulpverleners. Voor een optimale begeleiding en zorg aan kind en ouders, is goed observeren van het kind een essentiële voorwaarde. Het contact met het kind komt uitvoerig aan de orde. Behalve kennis en kunde vergt dit van de verpleegkundige inventiviteit en creativiteit.

Dit leerboek is waardevol voor verpleegkundigen en andere hulpverleners die met deze kinderen omgaan, zowel in intra- als extramurale gezondheidszorg. Het biedt theoretische informatie en praktijkvoorbeelden voor het uitdagende werk van de zorg voor deze kinderen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Deel A: Kind en gedrag

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

M. J. van Wijk, P. E. C. Hopman

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Kinderen met emotionele stoornissen

I. Verhagen-Kools

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Kinderen met zindelijkheidsproblemen

Z. Mulder

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Kinderen met eetstoornissen

C. van der Laan

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Kinderen met onbegrepen klachten

E. Sulkers

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen

M. A. Meulenberg-Geurtsen

Deel B: Kind en handicap

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Kinderen met een handicap

E. Sulkers

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Kinderen met een motorische handicap

J. Heurter-Driessen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Dove en slechthorende kinderen

A. M. Schuurman-Louwerse, M. H. Ens-Dokkum

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Blinde en slechtziende kinderen

M. Roza, D. Rijneveld

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Kinderen met problemen rond drinken, eten en spreken

M. Beenakker, J. Dijkstra

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Kinderen met een verstandelijke handicap

A. Baselier, M. Eikelenboom

Nawerk

Meer informatie