Skip to main content
main-content

Over dit boek

In de dagelijkse praktijk hebben artsen regelmatig te maken met juridische vraagstukken. Hoe is de relatie tussen arts en patiënt geregeld? Waarop komt het juridisch aan bij gedwongen opneming, levensbeëindiging of vermoedens van kindermishandeling? Deze en andere onderwerpen worden uitgebreid behandeld in Leerboek gezondheidsrecht.

Hoewel gezondheidsrecht een verplicht onderdeel van het artsexamen is, is dit boek de eerste uitgave over dit onderwerp die in het bijzonder geschikt is voor studenten geneeskunde. De auteurs van Leerboek gezondheidsrecht behandelen onder meer de soorten wetgeving binnen de gezondheidszorg, de relatie arts-patiënt, de opneming en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen, juridische vraagstukken rond het begin en het einde van het leven, orgaantransplantatie en bloedtransfusie, de belangen van derden, de wettelijke regeling van de beroepsuitoefening en de invloed van het Europese recht op de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien is een hoofdstuk toegevoegd over de verhouding van het gezondheidsrecht tot de biomedische ethiek.

De auteurs bieden met deze derde, herziene druk een verhelderend theoretisch kader, dat tot leven komt door de verbinding met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Leerboek gezondheidsrecht is geschreven voor studenten geneeskunde en artsen en tevens een bron van kennis voor iedereen die beroepshalve bij de gezondheidszorg is betrokken.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

D.P. Engberts

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Relatie arts-patiënt

D.P. Engberts

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Opneming en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

L.E. Kalkman-Bogerd

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Vruchtbaarheid en voortplanting

L.E. Kalkman-Bogerd

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Rondom het einde van het leven

D.P. Engberts

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Orgaantransplantatie en bloedtransfusie

D.P. Engberts

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Belangen van derden: medische verklaringen, keuringen en adviezen

L.E. Kalkman-Bogerd

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Preventieve gezondheidszorg

Y.M. Drewes

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Wetenschappelijk onderzoek

D.P. Engberts, Y.M. Koster-Reidsma

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Klachtrecht en aansprakelijkheid

L.E. Kalkman-Bogerd

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Beroepenwetgeving

A.C. Hendriks

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Het stelsel van gezondheidszorg

H.L. Hoeksema, Y.M. Koster-Reidsma, W. Kool

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Gezondheidsrecht en Europa

A.C. Hendriks

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Gezondheidsrecht en medische ethiek

D.P. Engberts

Nawerk

Meer informatie