Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2019 | Beschouwing

Leefstijlverandering en netwerkversterking bij multiproblematiek

Auteurs: Gera E. Nagelhout, Latifa Abidi, Tamar Jansen

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In multiprobleemhuishoudens zijn bijvoorbeeld schulden, psychische problematiek en opvoedproblemen. Deze gezinnen krijgen in principe hulpverlening vanuit een sociaal wijkteam van de gemeente, waarbij de focus ligt op het oplossen van de meest urgente problemen. Vaak valt er in deze huishoudens echter ook veel winst te behalen wat betreft leefstijl en netwerkontwikkeling. Hier komt de sociaal werker echter meestal niet voldoende aan toe.
Literatuur
go back to reference Abidi, L., Nagelhout, G.E., Spruijt, R., Schutte, H., & De Vries, H. (2018). Quasi-experimental study evaluating a health promotion program targeting health nutrition, physical activity and social network enhancement for low-income multi-problem households: Study protocol. International Journal Clinical Trials;5:132-141. Abidi, L., Nagelhout, G.E., Spruijt, R., Schutte, H., & De Vries, H. (2018). Quasi-experimental study evaluating a health promotion program targeting health nutrition, physical activity and social network enhancement for low-income multi-problem households: Study protocol. International Journal Clinical Trials;5:132-141.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). StatLine: Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. Den Haag, Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). StatLine: Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. Den Haag, Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference Cevaal, C. (2018). Overgewicht en multiproblematiek in Apeldoorn. Verschillen in fruitinname, groente-inname en Body Mass Index tussen volwassenen met een hoog inkomen, een laag inkomen en een laag inkomen met multiproblematiek. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek. Cevaal, C. (2018). Overgewicht en multiproblematiek in Apeldoorn. Verschillen in fruitinname, groente-inname en Body Mass Index tussen volwassenen met een hoog inkomen, een laag inkomen en een laag inkomen met multiproblematiek. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.
go back to reference Hegeman, T. (2018). Kunnen we de bevolking van Apeldoorn gezonder maken? Hoe inkomen, sociale steun en intentie tot leefstijlverandering met elkaar samenhangen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek, 2018. Hegeman, T. (2018). Kunnen we de bevolking van Apeldoorn gezonder maken? Hoe inkomen, sociale steun en intentie tot leefstijlverandering met elkaar samenhangen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek, 2018.
go back to reference Kaptein, N. (2018). Wat drijft multiprobleemhuishoudens mee te doen met leefstijlinterventies? Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren die de keuze voor interventiedeelname bepalen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek. Kaptein, N. (2018). Wat drijft multiprobleemhuishoudens mee te doen met leefstijlinterventies? Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren die de keuze voor interventiedeelname bepalen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.
go back to reference Nagelhout, G.E., Hogeling, L., Spruijt, R., Postma, N. & De Vries, H. (2017). Barriers and facilitators for health behavior change among adults from multi-problem households: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health;14:1229. Nagelhout, G.E., Hogeling, L., Spruijt, R., Postma, N. & De Vries, H. (2017). Barriers and facilitators for health behavior change among adults from multi-problem households: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health;14:1229.
go back to reference Ten Hulzen, M., Otto, L. (2017). Belemmerende en bevorderende factoren voor het verbeteren van voeding en beweging bij mensen met een lage sociaaleconomische status in Apeldoorn. Een kwalitatief onderzoek naar de verbetering van het voedings- en bewegingspatroon. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek. Ten Hulzen, M., Otto, L. (2017). Belemmerende en bevorderende factoren voor het verbeteren van voeding en beweging bij mensen met een lage sociaaleconomische status in Apeldoorn. Een kwalitatief onderzoek naar de verbetering van het voedings- en bewegingspatroon. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.
Metagegevens
Titel
Leefstijlverandering en netwerkversterking bij multiproblematiek
Auteurs
Gera E. Nagelhout
Latifa Abidi
Tamar Jansen
Publicatiedatum
01-02-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2019
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-019-0008-x

Andere artikelen Uitgave 1/2019

Vakblad Sociaal Werk 1/2019 Naar de uitgave

Boeken

Boeken

Van de BPSW

Van de BPSW