Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2008

01-01-2008 | Onderzoek

Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector

Auteurs: Dr. P. G. Koenders, C. G. L. van Deursen, N. H. Th. Croon, L. Dijkstra

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

BRAVO staat voor gezonde leefgewoonten: meer Bewegen, niet Roken, matig zijn met Alcohol, gezonde Voeding en Ontspanning. Binnen de banksector is een webenquête, de BRAVO Lifestyle Check ontworpen waarmee het leefstijlgedrag van bankmedewerkers in kaart is gebracht. In totaal werden 7557 bankmedewerkers aangeschreven waarvan 5939 respondeerden, een respons van bijna 80%. Uit webmeting blijkt dat bankmedewerkers minder roken en drinken dan de gemiddelde werkende Nederlander. De energiebalans van de bank is prima in vergelijking met de benchmark: 77% van de medewerkers kan zich volop inzetten tijdens het werk. De leefstijlgegevens zijn gekoppeld aan de verzuimgegevens over 2006. Uit deze analyse blijkt dat rokers, werknemers met ernstig overgewicht (obesitas), geheelonthouders en werknemers die nooit sporten, een verhoogd verzuim hebben. Ditzelfde geldt voor werknemers die na het werk weinig energie hebben voor activiteiten of langzaam herstellen na het werk of weinig energie hebben op het werk. Het eten van voldoende fruit en groenten en (bijna) dagelijks matig bewegen (NNGBnorm) gaan niet gepaard met een lager verzuim. De gevonden verbanden blijven ook na correctie voor onderlinge samenhang overeind. Op basis van de uitkomsten heeft de bank de prioriteit gelegd bij het stimuleren van sporten, afvallen, stoppen met roken en herstel van de energiebalans.
Literatuur
1.
go back to reference Oers JAM van. Gezondheid op Koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM Rapport 270551001, 2002. Oers JAM van. Gezondheid op Koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM Rapport 270551001, 2002.
2.
go back to reference Proper KI, Bakker I, Overbeek K van, et al. Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. Amsterdam: Body@Work rapport, april 2005. Proper KI, Bakker I, Overbeek K van, et al. Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. Amsterdam: Body@Work rapport, april 2005.
3.
go back to reference Sorgdrager B, Vliet K van, Mechelen W van. Naar een BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 99–100. Sorgdrager B, Vliet K van, Mechelen W van. Naar een BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 99–100.
4.
go back to reference Proper KI, Bergstra B, Bakker I, Mechelen W van. De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 103–108. Proper KI, Bergstra B, Bakker I, Mechelen W van. De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 103–108.
5.
go back to reference Overbeek K van, Bakker I, Proper KI, Mechelen W van. Effectiviteit van interventies op het voorkomen of stoppen van rookgedrag. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 149–154. Overbeek K van, Bakker I, Proper KI, Mechelen W van. Effectiviteit van interventies op het voorkomen of stoppen van rookgedrag. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 149–154.
6.
go back to reference Overbeek K van, Bakker I, Proper KI, Mechelen W van. Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 197–202. Overbeek K van, Bakker I, Proper KI, Mechelen W van. Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 197–202.
7.
go back to reference Proper KI, Bakker I, Overbeek K van, et al. De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 243–249. Proper KI, Bakker I, Overbeek K van, et al. De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 243–249.
8.
go back to reference De volledige BRAVO Lifestyle Check is voor lezers van TBV tot 1 april 2008 in te zien (en in te vullen) op www.skbvs.nl/tbv. De volledige BRAVO Lifestyle Check is voor lezers van TBV tot 1 april 2008 in te zien (en in te vullen) op www.skbvs.nl/tbv.
9.
go back to reference TNO. Bewegen in Nederland 2000–2004 (OBiN). Hoofddorp: TNO, oktober 2005 TNO. Bewegen in Nederland 2000–2004 (OBiN). Hoofddorp: TNO, oktober 2005
10.
go back to reference Jansen MP, Kraker H de, Hildebrandt VH. Met persoonlijk advies en ‘beweegmaatje’ komen minderactieven in beweging. Resultaten Nationale Gezondheidstest 2004. Hoofddorp: TNO, augustus 2005. Jansen MP, Kraker H de, Hildebrandt VH. Met persoonlijk advies en ‘beweegmaatje’ komen minderactieven in beweging. Resultaten Nationale Gezondheidstest 2004. Hoofddorp: TNO, augustus 2005.
12.
go back to reference Sonnentag S, Bayer UV. Switching off mentally: predictors and consequences of psychological detachment from work during off-job time. J Occup Health Psychol 2005; 10: 393–414. Sonnentag S, Bayer UV. Switching off mentally: predictors and consequences of psychological detachment from work during off-job time. J Occup Health Psychol 2005; 10: 393–414.
13.
go back to reference Dorenbosch L, Veldhoven M van, Paauwe J. An integrative conceptual approach to the well being – performance link in the modern workplace: towards a concept of workforce vitality. WAOP-paper, oktober 2006. Dorenbosch L, Veldhoven M van, Paauwe J. An integrative conceptual approach to the well being – performance link in the modern workplace: towards a concept of workforce vitality. WAOP-paper, oktober 2006.
14.
go back to reference Veldhoven MJPM van, Broersen S. Measurement quality and validity of the ‘need for recovery scale’. Occup Environ Med 2003; 60: 3–9. Veldhoven MJPM van, Broersen S. Measurement quality and validity of the ‘need for recovery scale’. Occup Environ Med 2003; 60: 3–9.
15.
go back to reference Schaufeli WB, Salanova M, González-Romá V, Bakker AB. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. J Happiness Stud 2002; 3: 71–92. Schaufeli WB, Salanova M, González-Romá V, Bakker AB. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. J Happiness Stud 2002; 3: 71–92.
16.
go back to reference Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkomen en verminderen? (deel 1). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2005; 13: 367–370. Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkomen en verminderen? (deel 1). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2005; 13: 367–370.
17.
go back to reference Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewegingsstimulering klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen en verminderen? (deel 2). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 11–16. Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewegingsstimulering klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen en verminderen? (deel 2). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 11–16.
18.
go back to reference Lundborg P. Does smoking increase sick leave? Evidence using registerdata on Swedish workers. Tobacco Control 2007;16:114–118. Lundborg P. Does smoking increase sick leave? Evidence using registerdata on Swedish workers. Tobacco Control 2007;16:114–118.
19.
go back to reference Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> versie 3.10, 31 mei 2007. Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> versie 3.10, 31 mei 2007.
20.
go back to reference Deursen CGL van, Houtman ILD, Bongers PM. Werk, privé-situatie en ziekteverzuim: verschillen tussen mannen en vrouwen. Tijdschr Soc Gezondheidszorg 1999; 77: 105-115. Deursen CGL van, Houtman ILD, Bongers PM. Werk, privé-situatie en ziekteverzuim: verschillen tussen mannen en vrouwen. Tijdschr Soc Gezondheidszorg 1999; 77: 105-115.
21.
go back to reference Deursen CGL van, Teeuwen JHM, Algra AF. Arbeidssituatie, leefstijl en ziekteverzuim bij Rotterdamse gemeenteambtenaren. Tijdschr Soc Gezondheidszorg 1988; 66: 223–227. Deursen CGL van, Teeuwen JHM, Algra AF. Arbeidssituatie, leefstijl en ziekteverzuim bij Rotterdamse gemeenteambtenaren. Tijdschr Soc Gezondheidszorg 1988; 66: 223–227.
Metagegevens
Titel
Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector
Auteurs
Dr. P. G. Koenders
C. G. L. van Deursen
N. H. Th. Croon
L. Dijkstra
Publicatiedatum
01-01-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2008
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03077909

Andere artikelen Uitgave 1/2008

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2008 Naar de uitgave

Berichten uit het NCVB

Bijwerkingen van werk

Praktijkperikel

Kijken naar balans